کارنامه های ارشد معماری در سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد معماری 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد معماری 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

 هر داوطلبی در کنکور ارشد معماری 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته معماری، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد معماری 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد معماری 99 مطالعه کنید.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99

تحلیل کارنامه های ارشد معماری 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد معماری 1400 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد معماری که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد معماری، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد معماری 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد معماری به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد معماری را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد معماری و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد معماری 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد معماری را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد معماری 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد معماری 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد معماری را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد معماری 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد معماری براساس دفترچه ارشد 1400-99، 6 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد معماری 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 1: رشته مهندسی معماری 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 2: رشته مهندسی معماری منظر
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 3: رشته مهندسی معماری اسلامی 
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 4: رشته مطالعات معماری ایران
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 5: رشته بازسازی پس از سانحه
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 کد ضریب 6: رشته معماری داخلی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 1- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی معماری است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری 3
درك عمومی معماری منظر 1

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد رشته مهندسی معماری 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.


توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی معماری

رتبه رتبه کشوري زبان فنی ساختمان  تاریخ و مبانی درک  معماری درک  معماری منظر
8 91 0.00 40.40 48.48 50.00 28.79
22 201 30.30 26.26 40.40 43.94 19.70
67 501 20.20 32.33 16.16 28.79 28.79
309 2979 0.00 12.12 2.02 22.73 3.03
568 6182 -1.00 -1.00 12.12 15.15 4.55
11051 11847 0.00 -7.06 8.08 7.57 -4.55

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی معماری

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان   تاریخ و مبانی نظری درک معماری درک  معماری منظر
12.10 808.50 10.10 3.03 12.12 46.97 18.18
28.60 1456.40 13.13 25.25 3.03 19.70 15.15
58.30 2481.60 0.00 2.02 14.15 28.79 10.61

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 2- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب دو مربوط به رشته مهندسی معماری منظر است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری 1
درك عمومی معماری منظر 3

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد معماری منظر 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری منظر) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.


توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 2: رشته مهندسی معماری منظر

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری درک  معماری منظر
11 112 0.00 48.88 58.66 60.50 34.84
20 209 36.66 31.78 48.88 53.16 23.84
45 357 24.44 39.12 19.56 34.84 34.84
53 450 78.22 69.66 0.00 58.66 0.00
3854 4317 0.00 14.66 2.44 27.50 3.66
4495 4958 -1.21 -1.21 14.66 18.34 5.50
8215 8678 -11.00 -12.21 4.88 1.84 11.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 2: رشته مهندسی معماری منظر

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان   تاریخ و مبانی نظری  درک  معماری  درک  معماری منظر
9 779 12.22 3.66 14.66 56.84 22.00
30 1442 15.88 30.56 3.66 23.84 18.34
59 2259 0.00 2.44 17.12 34.84 12.84

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 3- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب سه مربوط به رشته مهندسی معماری اسلامی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 2
دروس فنی ساختمان 2
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری 2
درك عمومی معماری منظر 1

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مهندسی معماری اسلامی 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 3: رشته مهندسی معماری اسلامی

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری  درک  معماری منظر
7 95 0.00 48.88 58.66 60.50 34.84
10 115 78.22 69.66 0.00 58.66 0.00
19 169 36.66 31.78 48.88 53.16 23.84
58 436 24.44 39.12 19.56 34.84 34.84
284 2775 0.00 14.66 2.44 27.50 3.66
444 4805 0.00 -1.21 14.66 18.34 5.50

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 3: رشته مهندسی معماری اسلامی

رتبه رتبه کشوري زبان   فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری درک  معماری منظر
10 737 12.22 3.66 14.66 56.84 22.00
27 1290 15.88 30.56 3.66 23.84 18.34
48 2040 0.00 2.44 17.12 34.84 12.84

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 4- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب چهار مربوط به رشته مطالعات معماری ایران است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 4
درك عمومی معماری 3
تاریخ شهر در ایران 2

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مطالعات معماری ایران 1400، پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 4: رشته مطالعات معماری ایران

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری تاریخ شهر
6 75 0.00 48.88 58.66 60.50 0.00
12 146 36.66 31.78 48.88 53.16 0.00
39 296 78.22 69.66 0.00 58.66 0.00
82 746 24.44 39.12 19.56 34.84 0.00
298 3135 0.00 14.66 2.44 27.50 -3.65
359 3791 -1.21 -1.21 14.66 18.34 -3.65
4559 5127 0.00 -8.55 9.78 9.16 12.84

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 4: رشته مطالعات معماری ایران

رتبه رتبه کشوري زبان  دروس  ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری  تاریخ شهر
11 652 12.22 3.66 14.66 56.84 0.00
39 1623 0.00 2.44 17.12 34.84 0.00
60 2304 15.88 30.56 3.66 23.84 1.84

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 5- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب پنج مربوط به رشته بازسازی پس از سانحه است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 3
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 1
درك عمومی معماری 1
مبانی بازسازی پس از سانحه 2

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد بازسازی پس از سانحه 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 2 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 5: رشته بازسازی پس از سانحه

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری  مبانی بازسازی 
33 313 36.66 31.78 48.88 53.16 0.00
39 343 0.00 48.88 58.66 60.50 0.00
65 544 24.44 39.12 19.56 34.84 0.00
218 2235 -1.21 -1.21 14.66 18.34 44.00
3493 3876 0.00 14.66 2.44 27.50 0.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 5: رشته بازسازی پس از سانحه

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری  درک  معماری  مبانی بازسازی
12 680 15.88 30.56 3.66 23.84 22.00
49 1902 12.22 3.66 14.66 56.84 0.00
78 3187 0.00 2.44 17.12 34.84 16.50

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 6- سال 99

در ارشد مجموعه معماری، کد ضریب شش مربوط به رشته معماری داخلی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد معماری ( 99)

درس ضریب
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری 3

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد معماری داخلی 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 99 در کد ضریب 6: رشته معماری داخلی

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری
8 85 0.00 48.88 58.66 60.50
21 165 36.66 31.78 48.88 53.16
61 482 24.44 39.12 19.56 34.84
235 2273 0.00 14.66 2.44 27.50
4591 4995 -1.21 -1.21 14.66 18.34

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 99 در کد ضریب 6: رشته معماری داخلی

رتبه رتبه کشوري زبان  فنی ساختمان  تاریخ و مبانی نظری درک  معماری
11 728 12.22 3.66 14.66 56.84
27 1265 15.88 30.56 3.66 23.84
52 2069 0.00 2.44 17.12 34.84

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1401-1400 برای تمامی داوطلبان کنکور ارشد باز است و می توانند انتخاب رشته ارشد تکمیل ظرفیت را انجام دهند. مهلت آن تا تاریخ 27 دی ماه 1400 اعلام شده است. دفترچه …

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401 برای اطلاع از رشته های گروه هنر کنکور ارشد 1402-1401، سازمان سنجش دفترچه ای را منتشر می کند. در دفترچه ارشد 1402-1401 در بخش هنر، لیست رشته ها و دروس و ضرایب این دروس  آمده است. دفترچه ارشد رشته هنر 1401 را می …

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد
تخمین رتبه
لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد لیست رشته هایی که در تخمین رتبه ارشد شامل خدمات می شوند را در ادامه آورده ایم. توجه داشته باشید که خدمات تخمین رتبه به سه صورت انجام می شود. بنابراین لیست رشته ها برای تخمین رتبه ارشد در سه دسته بندی قرار …