کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد معماری 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد معماری 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد معماری در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد معماری 1400

 هر داوطلبی در کنکور ارشد معماری 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته معماری، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد معماری 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد معماری 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400

تحلیل کارنامه های ارشد معماری 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد معماری 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد معماری که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد معماری، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد معماری 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد معماری به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد معماری را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد معماری، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد معماری و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد معماری 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد معماری را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد معماری 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد معماری را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد معماری 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد معماری براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 6 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 درصد) ارشد معماری 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 1: رشته مهندسی معماری 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 2: رشته مهندسی معماری منظر
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 3: رشته مهندسی معماری اسلامی 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 4: رشته مطالعات معماری ایران
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 5: رشته بازسازی پس از سانحه
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد معماری 1400 کد ضریب 6: رشته معماری داخلی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 1- سال 1400

در ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی معماری بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 رشته مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 1 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری3
درك عمومی معماری منظر1

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد رشته مهندسی معماری 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.


توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد معماری در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد معماری 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 1: رشته مهندسی معماری

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
41982.4965.230.0054.930.00
12560.0045.7754.9356.6532.62
187438.6629.7645.7749.7822.32
22990.0041.6149.9451.5029.65
2612935.1527.0541.6145.2520.29
6031025.7836.6318.3132.6232.62
8947423.4333.3016.6529.6529.65
28927085.5628.89-4.5923.338.33
328310226.6715.562.3015.005.00
49054220.0013.732.2925.753.43
54963790.0012.482.0823.413.12
79110733-1.28-1.1313.7317.175.15
84811684-1.16-1.0312.4815.614.68

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 2- سال 1400

در ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته معماری منظر بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 این رشته از مجموعه معماری حذف شده و رشته مهندسی معماری اسلامی که سال 1400 کد ضریب 3 را به خود اختصاص داده بوده است به این کد ضریب منتقل شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان1
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری1
درك عمومی معماری منظر3

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد معماری منظر 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری منظر) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 2: رشته مهندسی معماری منظر

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر 
156638.6629.7645.7749.7822.32
16740.0045.7754.9356.6532.62
251270.0041.6149.9451.5029.65
3721225.7836.6318.3132.6232.62
5333023.4333.3016.6529.6529.65
187171012.227.789.218.3325
7959611-1.28-1.1313.7317.175.15
82099950.0013.732.2925.753.43
86010605-1.16-1.0312.4815.614.68
885109880.0012.482.0823.413.12

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 3- سال 1400

در ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مهندسی معماری اسلامی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته معماری منظر کد ضریب 2 را به خود اختصاص داده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان2
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری2
درك عمومی معماری منظر1

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مهندسی معماری اسلامی 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 3: رشته مهندسی معماری اسلامی

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
33838.6629.7645.7749.7822.32
4400.0045.7754.9356.6532.62
127135.1527.0541.6145.2520.29
14750.0041.6149.9451.5029.65
2922325.7836.6318.3132.6232.62
4935123.4333.3016.6529.6529.65
293277512.227.789.218.3325
303283526.6715.562.3155
33231515.5628.89-4.5923.338.33
51761660.0013.732.2925.753.43
57371800.0012.482.0823.413.12
7159949-1.28-1.1313.7317.175.15

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 4- سال 1400

در ارشد ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مطالعات معماری ایران بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف کد ضریب دو رشته مطالعات معماری ایران کد ضریب 3 را به خود اختصاص داده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 4 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان1
دروس تاریخ و مبانی نظری 4
درك عمومی معماری3
تاریخ شهر در ایران2

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد مطالعات معماری ایران 1400، پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 4: رشته مطالعات معماری ایران

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریتاریخ شهر در ایران
139138.6629.7645.7749.780.00
2114335.1527.0541.6145.250.00
9371925.7836.6318.3132.620.00
12094223.4333.3016.6529.650.00
317295712.227.789.2018.333.33
5314741-1.28-1.1313.7317.17-3.95

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 5- سال 1400

در ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بازسازی پس از سانحه بود که به دلیل حذف کد ضریب 2 (رشته معماری منظر) از مجموعه معماری در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، کد ضریب 4 به این رشته اختصاص داده شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 5 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان3
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری 1
درك عمومی معماری1
مبانی بازسازی پس از سانحه2

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد بازسازی پس از سانحه 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) با کد ضریب 2 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 5: رشته بازسازی پس از سانحه

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریمبانی بازسازی پس از سانحه
43035.1527.0541.6145.2553.68
412770.0045.7754.9356.650.00
4833225.7836.6318.3132.620.00
584060.0041.6149.9451.500.00
6747923.4333.3016.6529.650.00
126106026.6715.562.3015.0016.67
194162326.6715.562.3015.000.00
26923475.5628.89-4.5923.330.00
40937900.0013.732.2925.7512.20

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته معماری-کد ضریب 6- سال 1400

در ارشد مجموعه معماری 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته معماری داخلی بود که به دلیل حذف کد ضریب 2 از مجموعه معماری کد ضریب 5 به این رشته اختصاص گرفته است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه معماری براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد معماری در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 6 ارشد معماری ( 1400)

درسضریب
زبان2
دروس فنی ساختمان3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درك عمومی معماری3

خاطر نشان می شود داوطلبان ارشد معماری داخلی 1400، پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) با کد ضریب 5 را نیز در مجموعه دروس امتحانی خود دارند.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد معماری 1400 در کد ضریب 6: رشته معماری داخلی

رتبهرتبه کشوریزباندروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماری
6490.0045.7754.9356.65
7431825.7836.6318.3132.62
9748123.4333.3016.6529.65
26824535.5628.89-4.5923.33
292270126.6715.562.315
42244970.0013.732.2925.75
47353370.0012.482.0823.41
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …