کارنامه های ارشد شیمی 1402-1401
تخمین رتبه

نمونه کارنامه های ارشد شیمی سال 1402-1401

کارنامه های کنکور ارشد شیمی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد شیمی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست.

برای مشاهده محل قبولی ارشد شیمی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

هر داوطلبی در کنکور ارشد شیمی 1401 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای آشنایی و درک بیشتر و یا دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد سال گذشته رشته شیمی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد شیمی 1402 و 1403

دسته بندی کارنامه های ارشد شیمی 1402-1401 براساس کد ضرایب

در کنکور ارشد شیمی سال 1402-1401، هفت کد ضریب داشتیم. رتبه های هر کد ضریب با کد ضریب دیگر تفاوت خواهند داشت. علت این امر این است که درس ها و ضرایب آنها از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است.

در کارنامه های کنکور ارشد شیمی 1402-1401، رتبه های کنکور به دو شکل توسط سازمان سنجش ارائه می شود. رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کل یا رتبه کشوری. منظور از این دو رتبه این است که با درصدهایی که داوطلب کنکور ارشد شیمی در سال گذشته یعنی در کنکور ارشد سال 1401 زده است در بین داوطلبانی که هم سهمیه آن داوطلب هستند، چه رتبه ای کسب کرده است و در مجموع همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه نیز چه رتبه ای را به دست آورده است. رتبه در سهمیه مهم ترین رتبه کارنامه های ارشد شیمی است.

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

در این مطلب کارنامه های کنکور ارشد شیمی سال 1401 در سهمیه آزاد قرار داده شده است و اگر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری

از طریق لینک های زیر، ساده تر به نمونه کارنامه های ارشد مجموعه شیمی سال 1401 در رشته و گرایش مد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

لینک های نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1402-1401

نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 1: رشته شیمی فیزیک، آموزش شیمی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 2: رشته شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، فیتوشیمی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 3: رشته شیمی معدنی
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 4: رشته شیمی تجزیه
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 5: رشته شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس، شیمی پیشرانه
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 6: رشته شیمی کاتالیست، شیمی دریا
نمونه کارنامه های ارشد 1401 کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401-کد ضریب یک: شیمی فیزیک و آموزش شیمی

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب یک مربوط به رشته شیمی فیزیک و آموزش شیمی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی
1
شیمی فیزیک
2
شیمی آلی
1

توجه مهم:جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد شیمی در سال 1401 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته شیمی فیزیک و آموزش شیمی

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
663.0752.200.0039.9679.94
1257.2011.226.8237.3049.29
205.8613.7136.3835.9751.95
308.8021.1930.6911.9978.61
6750.0018.7012.2317.3114.65
11533.32-6.655.5620.0035.97
14555.737.4811.373.9915.98
16782.130.000.000.0010.66
19458.661.25-1.130.0027.97
20322.00-1.230.009.3345.30
20719.068.735.6910.6629.30
21838.1322.4415.92-2.6510.66
26855.7314.960.000.002.66
2724.4012.477.960.0047.96
30620.5418.703.416.6711.99
33616.133.330.000.0047.96

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب یک: رشته شیمی فیزیک و آموزش شیمی

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
40317.7833.336.672.300.00
4241.476.2414.775.3221.32
4970.000.000.003.9939.96
71311.730.000.000.0021.32
71738.130.000.00-2.650.00
7612.9318.7011.370.00-2.65
82811.73-1.23-2.269.330.00
85510.272.49-4.535.326.67
105410.270.000.001.333.99
10880.00-4.97-3.4014.65-5.31
12872.930.00-2.260.008.00
1346-2.927.482.272.66-5.31
13785.860.000.000.000.00
14890.000.000.001.330.00

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401-کد ضریب 2:شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، فیتوشیمی

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی از رشته شیمی و گرایش شیمی آلی از دکترای پیوسته شیمی و رشته های فیتوشیمی و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی می باشد. 

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شیمی آلی: کد ضریب 2 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته های شیمی آلی، شیمی دارویی، شیمی پلیمر و فیتوشیمی

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
663.0752.200.0039.9679.94
98.8021.1930.6911.9978.61
1157.2011.226.8237.3049.29
155.8613.7136.3835.9751.95
7350.0018.7012.2317.3114.65
7933.32-6.655.5620.0035.97
864.4012.477.960.0047.96
9858.661.25-1.130.0027.97
10416.130.000.000.0047.96
10855.737.4811.373.9915.98
12782.130.000.000.0010.66
12919.068.735.6910.6629.30
15438.1322.4415.92-2.6510.66
1980.000.000.003.9939.96
23855.7314.960.000.002.66

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 2: رشته های شیمی آلی، شیمی دارویی، شیمی پلیمر و فیتوشیمی

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
25320.5418.703.416.6711.99
2705.636.2414.775.3221.32
44017.7833.336.672.300.00
4900.0026.183.4114.650.00
59838.130.000.00-2.650.00
7132.9318.7011.370.00-2.65
72710.272.49-4.535.326.67
85810.270.000.001.333.99
89811.73-1.23-2.269.330.00
9172.930.00-2.260.008.00
11725.860.000.000.000.00
13000.000.000.001.330.00
1374-2.927.482.272.66-5.31
14790.00-4.97-3.4014.65-5.31

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401- کد ضریب 3: شیمی معدنی

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 3 مربوط به رشته شیمی معدنی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شیمی معدنی: کد ضریب 3 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی2
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی0

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته های شیمی معدنی

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
763.0752.200.0039.9679.94
148.8021.1930.6911.9978.61
155.8613.7136.3835.9751.95
2057.2011.226.8237.3049.29
6450.0018.7012.2317.3114.65
10555.737.4811.373.9915.98
12238.1322.4415.92-2.6510.66
14533.32-6.655.5620.0035.97
14982.130.000.000.0010.66
18058.661.25-1.130.0027.97
2044.4012.477.960.0047.96
21319.068.735.6910.6629.30
23522.00-1.230.009.3345.30
24855.7314.960.000.002.66

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 3: رشته شیمی معدنی

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
31120.5418.703.416.6711.99
31616.130.000.000.0047.96
3181.476.2414.775.3221.32
36117.7833.336.672.300.00
4860.0026.183.4114.650.00
5350.000.000.003.9939.96
5682.9318.7011.370.00-2.65
66838.130.000.00-2.650.00
71211.730.000.000.0021.32
112210.272.49-4.535.326.67
112510.270.000.001.333.99
113311.73-1.23-2.269.330.00
1428-2.927.482.272.66-5.31
14302.930.00-2.260.008.00
14515.860.000.000.000.00
16330.000.000.001.330.00
18020.00-4.97-3.4014.65-5.31

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401- کد ضریب 4: شیمی تجزیه

در ارشد مجموعه شیمی 1401، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های شیمی تجزیه از رشته های شیمی و دکترای پیوسته شیمی و رشته های علوم جرم شناسی امنیتی و بیوتروریسم بود، که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته علوم جرم شناسی امنیتی از این کد ضریب و مجموعه شیمی حذف شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 4 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شیمی تجزیه: کد ضریب 4 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه2
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی0

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته های شیمی تجزیه

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
663.0752.200.0039.9679.94
208.8021.1930.6911.9978.61
295.8613.7136.3835.9751.95
5750.0018.7012.2317.3114.65
10838.1322.4415.92-2.6510.66
12255.737.4811.373.9915.98
15582.130.000.000.0010.66
17455.7314.963.330.002.66
17517.7833.336.672.300.00
1884.4012.477.960.0047.96

جدول کارنامه های شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 4: رشته شیمی تجزیه

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
20319.068.735.6910.6629.30
20733.32-6.655.5620.0035.97
21520.5418.703.416.6711.99
25022.00-1.230.009.3345.30
2750.0026.183.4114.650.00
32316.130.000.000.0047.96
4031.476.2414.775.3221.32
4742.9318.7011.370.00-2.65
5400.000.000.003.9939.96
67038.130.000.00-2.650.00
71311.730.000.000.0021.32
92810.272.49-4.535.326.67
109211.73-1.23-2.269.330.00
111310.270.000.001.333.99
1231-2.927.482.272.66-5.31
13282.930.00-2.260.008.00
14275.860.000.000.000.00
16020.000.000.001.330.00
18350.00-4.97-3.4014.65-5.31

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401- کد ضریب 5: شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس، شیمی پیشرانه

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 5 مربوط به رشته شیمی کاربردی، شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 5 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شیمی کاربردی: کد ضریب 5 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی2

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته های شیمی کاربردی، شیمی اسانی و پیشرانه ها

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلیشیمی کاربردی
963.0752.200.0039.9679.940.00
1933.32-6.655.5620.0035.9753.30
2657.2011.226.8237.3049.299.26
2750.0018.7012.2317.3114.6532.63
478.8021.1930.6911.9978.611.36
595.8613.7136.3835.9751.950.00
9455.7314.960.000.002.6625.02
16738.130.000.00-2.650.0031.25
18155.737.4811.373.9915.980.00
18719.068.735.6910.6629.309.79
18882.130.000.000.0010.660.00
19320.5418.703.416.6711.9915.20
22738.1322.4415.92-2.6510.660.00
27822.00-1.230.009.3345.300.00
2954.4012.477.960.0047.960.00

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 5: رشته های شیمی کاربردی، شیمی اسانس و پیشرانه ها

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلیشیمی کاربردی
35916.130.000.000.0047.960.00
39358.661.25-1.130.0027.97-13.35
4482.9318.7011.370.00-2.6511.96
4610.0026.183.4114.650.004.35
5031.476.2414.775.3221.320.00
5650.000.000.003.9939.960.00
62511.73-1.23-2.269.330.007.62
72111.730.000.000.0021.320.00
92210.270.000.001.333.993.26
96210.272.49-4.535.326.670.00
12482.930.00-2.260.008.000.00
13295.860.000.000.000.000.00
14710.000.000.001.330.000.00
1521-2.927.482.272.66-5.31-2.16
15570.00-4.97-3.4014.65-5.31-1.08

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401-کد ضریب 6: شیمی کاتالیست و شیمی دریا

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 6 مربوط به رشته شیمی کاتالیست و شیمی دریا است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 6 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته شیمی کاتالیست و شیمی دریا: کد ضریب 6 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی0

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
663.0752.200.0039.9679.94
2257.2011.226.8237.3049.29
298.8021.1930.6911.9978.61
355.8613.7136.3835.9751.95
7950.0018.7012.2317.3114.65
12755.737.4811.373.9915.98
13382.130.000.000.0010.66
15033.32-6.655.5620.0035.97
15658.661.25-1.130.0027.97
16538.1322.4415.92-2.6510.66
20922.00-1.230.009.3345.30
22019.068.735.6910.6629.30
2244.4012.477.960.0047.96
28016.130.000.000.0047.96
30120.5418.703.416.6711.99
34317.7833.336.672.300.00

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 6: رشته های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلی
4141.476.2414.775.3221.32
4700.0026.183.4114.650.00
4730.000.000.003.9939.96
58938.130.000.00-2.650.00
62811.730.000.000.0021.32
6772.9318.7011.370.00-2.65
87610.272.49-4.535.326.67
93811.73-1.23-2.269.330.00
98810.270.000.001.333.99
11822.930.00-2.260.008.00
12725.860.000.000.000.00
1328-2.927.482.272.66-5.31
14300.000.000.001.330.00
14440.00-4.97-3.4014.65-5.31

نمونه کارنامه های ارشد رشته شیمی 1401-کد ضریب 7: نانوشیمی

در ارشد مجموعه شیمی، کد ضریب 7 مربوط به رشته نانوشیمی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 7 از ارشد مجموعه شیمی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد شیمی در سال 1402-1401 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته نانوشیمی: کد ضریب 7 ارشد شیمی (سال 1401)

درسضریب
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی1

نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد شیمی 1401 در رشته نانوشیمی

رتبه های قبولی ارشد شیمی 1401

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلیشیمی کاربردی
663.0752.200.0039.9679.940.00
2057.2011.226.8237.3049.299.26
318.8021.1930.6911.9978.611.36
3850.0018.7012.2317.3114.6532.63
395.8613.7136.3835.9751.950.00
4233.32-6.655.5620.0035.9753.30
12655.7314.960.000.002.6625.02
13955.737.4811.373.9915.980.00
14582.130.000.000.0010.660.00
17938.1322.4415.92-2.6510.660.00
18519.068.735.6910.6629.309.79
21920.5418.703.416.6711.9915.20
22522.00-1.230.009.3345.300.00
23758.661.25-1.130.0027.97-13.35
2414.4012.477.960.0047.960.00
28138.130.000.000.000.0031.25

جدول کارنامه های ارشد شیمی 1401 با رتبه ها و درصدها در کد ضریب 7: رشته نانوشیمی

رتبهزبانشیمی تجزیهشیمی معدنی شیمی فیزیکشیمی آلیشیمی کاربردی
30016.130.000.003.3347.960.00
41817.7833.336.672.300.000.00
4391.476.2414.775.3221.320.00
4450.0026.183.4114.650.004.35
5000.000.000.003.9939.960.00
5222.9318.7011.370.00-2.6511.96
66011.730.000.000.0021.320.00
80511.73-1.23-2.269.330.007.62
91310.272.49-4.535.326.670.00
94510.270.000.001.333.993.26
12232.930.00-2.260.008.000.00
13135.860.000.000.000.000.00
1448-2.927.482.272.66-5.31-2.16
14730.000.000.001.330.000.00
15280.00-4.97-3.4014.65-5.31-1.08
1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …