کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد صنایع غذایی 1401-1400
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد صنایع غذایی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته صنایع غذایی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد صنایع غذایی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد صنایع غذایی 99 مطالعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع غذایی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد صنایع غذایی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد صنایع غذایی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد صنایع غذایی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد صنایع غذایی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد صنایع غذایی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع غذایی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد صنایع غذایی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد صنایع غذایی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد صنایع غذایی 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد صنایع غذایی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد صنایع غذایی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد صنایع غذایی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 1 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته صنایع غذایی-کد ضریب یک- سال 1400

در ارشد مجموعه صنایع غذایی، کد ضریب یک مربوط به خود رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه صنایع غذایی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد صنایع غذایی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد صنایع غذایی ( 1400)

درس ضریب
زبان 2
ریاضیات 2
شیمی مواد غذایی 2
میکروبیولوژی مواد غذایی 2
تکنولوژی مواد غذایی 4
اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی 2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

برای مشاهده محل قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع غذایی 1400 در کد ضریب 1: رشته صنایع غذایی

رتبه رتبه کشوری زبان ریاضیات شیمی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی تکنولوژی مواد غذایی اصول طراحی کارخانجات
29 279 0.00 0.00 36.67 20.00 14.17 43.33
33 298 4.25 0.00 42.53 38.28 17.01 12.76
40 456 3.86 0.00 38.66 34.80 15.46 11.60
52 569 3.33 0.00 20.25 7.77 15.15 30.33
66 608 -1.28 0.00 13.54 42.54 4.84 23.20
78 741 38.66 0.00 3.86 -5.80 15.46 9.66
94 885 0.00 0.00 18.33 3.33 16.67 10.00
109 1001 0.00 0.00 15.23 22.25 10.00 5.56
138 1319 -2.21 0.00 18.33 33.33 -1.66 1.67
221 1927 2.58 0.00 -3.85 0.00 4.84 1.94

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد رشته صنایع غذایی 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته صنایع غذایی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد صنایع غذایی 99 در کد ضریب یک: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

رتبه رتبه کشوري زبان ریاضی شیمی مواد غذایی میکروبیولوژی تکنولوژی اصول طراحی 
22 208 3.66 0.00 36.66 33.00 14.66 11.00
35 363 -1.21 0.00 12.84 40.34 4.59 22.00
36 383 36.66 0.00 3.66 -5.50 14.66 9.16
66 827 -1.21 0.00 16.50 34.84 -7.33 0.00
85 1007 26.88 0.00 0.00 1.84 0.91 0.00
144 1765 2.44 0.00 -3.65 -7.33 4.59 1.84

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 99 در کد ضریب یک: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

رتبه رتبه کشوري زبان  ریاضی شیمی مواد غذایی میکروبیولوژی تکنولوژی مواد غذایی اصول طراحی 
35 1615 0.00 18.34 -7.33 7.34 -17.40 7.34

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …