کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد علوم تشریحی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد علوم تشریحی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد علوم تشریحی بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطاله ارشد علوم تشریحی
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد علوم تشریحی
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد علوم تشریحی
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد علوم تشریحی

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 140-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 1401-1400 در ادامه مطلب و به صورت جدول برای شما قرار داده شده است. مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد علوم تشریحی است. کارنامه های ارشد علوم تشریحی ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد علوم تشریحی در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم تشریحی 1401-1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد علوم تشریحی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد علوم تشریحی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
6 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
32 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه
55 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شهریه پرداز
80 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه
105 ارشد علوم تشریحی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم تشریحی 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد علوم تشریحی نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد. برای اطلاع بیشتر از این نرم افزار می توانید به لینک پایین مراجعه کنید و با ویژگی های تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 مشاوران تحصیلی آشنا شوید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم تشریحی سال 1400-99

در ادامه رتبه های قبولی ارشد علوم تشریحی در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم تشریحی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی ایران 10
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 17
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی قزوین 30
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی گیلان 37
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی کاشان 51
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی سمنان 71

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …