کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد آموزش پزشکی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد آموزش پزشکی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد آموزش پزشکی بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطاله ارشد آموزش پزشکی
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد آموزش پزشکی
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد آموزش پزشکی
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد آموزش پزشکی

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

کنکور ارشد آموزش پزشکی 1400 به صورت مجموعه آموزش پزشکی برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد آموزش پزشکی برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد آموزش پزشکی می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی سال 1401-1400 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی  1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1400
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1400

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد آموزش پزشکی 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد آموزش پزشکی است. کارنامه های ارشد آموزش پزشکی ۱۴۰۰ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد آموزش پزشکی در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

اولین گرایش در ارشد مجموعه آموزش پزشکی، گرایش آموزش پزشکی است. در کارنامه های ارشد آموزش پزشکی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد آموزش پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
8 ارشد آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
30 ارشد آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
100 ارشد آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 14011400

دومین گرایش در ارشد مجموعه آموزش پزشکی، گرایش تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی است. در کارنامه های ارشد آموزش پزشکی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
42 ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهریه پرداز

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 14011400

سومین گرایش در ارشد مجموعه آموزش پزشکی، گرایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی است. در کارنامه های ارشد آموزش پزشکی، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
61 ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – شهریه پرداز

نرم افزار انتخاب رشته ارشد آموزش پزشکی 1401

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 را ارائه می کند و ارشد آموزش پزشکی نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد آموزش پزشکی سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد آموزش پزشکی در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد آموزش پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 8
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تهران 43

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 63

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (2 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …