کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401 برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی (1) بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
    2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد علوم آزمایشگاهی (1)
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1)

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۱ به صورت مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد علوم آزمایشگاهی (1) برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد علوم آزمایشگاهی (1) می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی) 1401

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) است. کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

اولین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش بیوشیمی بالینی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بیوشیمی بالینی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
10 ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
30 ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
65 ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه
102 ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

دومین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش بیوتکنولوژی پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
7 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
40 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی البرز – شهریه پرداز
60 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – روزانه
109 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی) 1402-1401

سومین گرایش در ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)، گرایش ژنتیک پزشکی است. در کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد ژنتیک پزشکی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
8 ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
35 ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – روزانه
49 ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – روزانه

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد علوم آزمایشگاهی (1) نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد بیوشیمی بالینی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
3 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
5 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
16 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
37 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
52 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه
103 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوشیمی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
4 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
14 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
45 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
65 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شهریه پرداز
85 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – روزانه
101 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – شهریه پرداز
115 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد بیوتکنولوژی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه

رتبه های قبولی ارشد ژنتیک پزشکی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولی دانشگاه و محل قبولی
7 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
25 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
35 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه
50 علوم آزمایشگاهی 1 – ارشد ژنتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – شهریه پرداز

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بیوشیمی بالینی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 49
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی بابل 55
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 75
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 101

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 6
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 19
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 40
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل 50
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 68
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 88
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 103

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد ژنتیک پزشکی 99

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز  دانشگاه علوم پزشکی ایران 12
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 23
روزانه  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 30

مشاوره ارشد علوم آزمایشگاهی

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …