کارنامه رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی صنایع 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400

کارنامه رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. کارنامه رتبه های قبولی رشته مهندسی صنایع در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی صنایع کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی صنایع کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی کهخ براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای صنایع چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی صنایع 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی صنایع کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی صنایع منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی صنایع سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای رشته صنایع منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
454 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 58.7 84 89.4 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.89 57.79 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
812 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 42.7 72 76 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.29 47.5 30.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1225 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 49.4 64 40 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
32.59 54.9 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1578 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 50.7 69.4 52 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
32.59 22.29 25.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1588 مهندسی صنایع-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 33.4 73.4 61.4 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
36.4 40 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1639 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 62.7 48 86.69 96
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 44.5 17.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1674 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 60 73.4 89.4 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 40 32.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1791 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 52 61.4 62.7 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28 18.6 24.79 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2180 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 21.39 72 56 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.5 26 31.5 مرد-کرج
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2920 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 44 61.4 57.4 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.1 15.6 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3440 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 41.4 50.7 56 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 22.29 14.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3702 مهندسی صنایع-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 2.7 58.7 46.7 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 26 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4092 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان 24 42.7 52 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 24.5 29.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4754 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز 52 33.4 37.4 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 12.6 23.89 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6478 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 30.7 32 40 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 16.29 16.2 زن-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11696 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه سمنان 4 32 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.89 6 -0.89 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12544 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 24 28 28 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 3 1 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12744 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 0 44 12 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 0 -0.89 زن-سمنان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی صنایع منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی صنایع سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای رشته صنایع منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
204 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 61.4 62.7 73.4 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
39.9 66.69 43.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
303 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه تهران 41.4 64 94.69 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
38 65.19 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
857 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 49.4 60 64 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 31.89 34.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
916 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 42.7 53.4 44 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 44.5 45.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
959 مهندسی صنایع-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 28 50.7 82.69 90.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 32.59 52.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2396 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 61.4 49.4 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 11.19 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2647 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز 30.7 40 62.7 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 17.1 22 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3296 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه یزد 16 78.69 46.7 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 6.69 20 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3927 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان 21.39 22.7 58.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 24.5 29.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4177 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه کاشان 13.39 6.69 53.4 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 23 28.6 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5738 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه یزد 24 42.7 21.39 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 20 19.1 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6034 مهندسی صنایع-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 10.69 56 44 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 4.5 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6897 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 38.7 41.4 20 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.39 4.5 6.69 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7778 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه زنجان 20 37.4 14.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 8.6 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9111 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 26.7 37.4 21.39 -6.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 8.89 4.8 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13971 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 16 25.39 4 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 4.5 -0.89 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14434 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان 20 34.7 22.7 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 5.8 زن-گرگان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15870 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 20 62.7 42.7 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 -1.89 زن-سمنان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17087 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 0 46.7 60 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 0 0 مرد-سنندج

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی صنایع منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی صنایع سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای رشته صنایع منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
193 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 42.7 69.4 82.69 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 20.79 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
706 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 17.39 22.7 48 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 33.4 17.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
882 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه تبریز 13.39 38.7 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 20.79 22 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
934 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 16 38.7 49.4 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 14.89 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1448 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 6.69 42.7 50.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 9.69 15.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1463 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 34.7 53.4 32 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2144 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 28 40 60 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 4.5 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2864 مهندسی صنایع-روزانه-مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 40 38.7 44 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 4.5 2 زن-بوئین زهرا
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3146 مهندسی صنایع-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 30.7 33.4 9.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 3.79 4.8 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3378 مهندسی صنایع-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 16 4 16 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.19 6 6.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4855 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه 12 9.39 8 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 0.8 4.8 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7823 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه اردکان 16 28 38.7 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 5.8 مرد-اردکان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8068 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی بیرجند 38.7 21.39 44 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 6 12.39 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8422 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 16 17.39 8 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.59 0 0 زن-سنندج
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13262 مهندسی صنایع-روزانه-مرکز اموزش عالی فیروز آباد 29.39 13.39 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-فیروزآباد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16719 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه صنعتی قوچان 8 26.7 4 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -0.69 0 مرد-قوچان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
23323 مهندسی صنایع-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 4 0 -1.29 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ایرانشهر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.4/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …