تخمین رتبه ارشد – نرم افزار 1402-1401

تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی
تخمین رتبه
15

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از دقیق ترین نرم افزارهای تخمین رتبه کنکور ارشد در بین داوطلبان هر سال معرفی می شود که در جدیدترین نسخه خود برای سال 1402-1401 به روزرسانی شده است. زمانی که شما برای کنکور کارشناسی ارشد آماده می شوید، دوست دارید بدانید با درصدهایی که در ذهنتان به دست آورده اید و یا در شبیه سازی های کنکور از خودتان کسب کرده اید، چه رتبه ای را به دست می آورید. برای چنین محاسبه ای باید از سیستم های نرم افزاری استفاده کرد. نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401 برای چنین منظوری طراحی شده است.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

با توجه به اینکه کنکور ارشد پیش رو با عنوان کنکور ارشد 1402 شناخته می شود، تمامی داده های نرم افزار تخمین رتبه ارشد را براساس داده های مناسب برای کنکورهای ارشد 1400 و 1401 به روزرسانی کرده ایم. منظور از به روزرسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد این است که داده های آخرین کنکور ارشد برگزار شده تحلیل شده است و در نرم افزار بارگذاری شده است. در واقع داده های کنکور های کارشناسی ارشد سال 1401 به عنوان داده های پایه برای شبیه سازی رتبه کنکور ارشد 1402 مد نظر قرار می گیرد.

اثر سختی و آسانی سوالات بر تخمین رتبه ارشد

سختی و آسانی سطح سوالات کنکور ارشد، مهم ترین عاملی است که می تواند دقت یک سیستم تخمین رتبه را افزایش یا کاهش دهد. سوالات کنکور های کارشناسی ارشد در سنوات مختلف از نظر آسانی و سختی با هم متفاوت هستند. دلیل اینکه درصدهای سال های مختلف به رتبه های متفاوت می انجامد همین است. در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1402-1401 مشاوران تحصیلی پس از برگزاری کنکور، این سختی و آسانی تحلیل می شود و بر روی محاسبه تخمین رتبه اعمال می شود.

اثر تعداد داوطلبان و پایه علمی آنها بر تخمین رتبه ارشد

یکی دیگر از عوامل پنهان و تأثیرگذار در تخمین رتبه کنکور ارشد، تعداد داوطلبان و پایه علمی آنهاست. تعداد داوطلبان بر روی تعداد رتبه ها تأثیر می گذارد و پایه علمی داوطلبان مستقیماً بر روی تراز علمی. اگر رتبه یک در کنکور 1402 پایه علمی بسیار بالایی داشته باشد و درصدهای بالایی بزند، تراز شما بسیار پایین تر می شود و اگر پایه ضعیف تری داشته باشد، تراز شما بهتر می شود.

در واقع تراز، تعیین کننده رتبه کنکور ارشد است. تراز شما در نتیجه درصدهای شما و ضرایب درس ها و بالاترین میانگین درصد به دست می آید. پس هر کدام از این عوامل تأثیر بسیار زیادی بر روی رتبه شما می گذارند.

رابطه معدل و تخمین رتبه ارشد

معدل 20 درصد بر روی رتبه شما در کنکور ارشد تاثیر قرار دارد. تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی با احتساب اینکه شما چه معدلی دارید و اینکه این معدل به صورت معدل موثر چند خواهد شد، آن 20 درصد تاثیر را نیز محاسبه می کند. بنابراین تخمین رتبه ارشد نرم افزاری مشاوران تحصیلی، تأثیر کامل معدل شما بر روی رتبه نهایی را اعمال می کند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دقت نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

با توجه به مواردی که توضیح داده شد، سعی شده است تا حدامکان عوامل مختلف و موثر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401 رعایت شود. براساس نتایج سال های گذشته و برآورد نزدیکی رتبه های تخمین زده شده با نرم افزار به رتبه های واقعی، میانگین دقت بیش از 93.3 درصد برای نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به دست آمده است.

لیست رشته های تخمین رتبه ارشد 1402-1401

سعی شده است بسیاری از رشته های کارشناسی ارشد در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد گنجانده شود و رشته های پرطرفدار و با بیشترین تعداد داوطلب همگی در نرم افزار موجود هستند و رشته های معروف و جذاب نیز در نرم افزار قرار داده شده اند. بقیه رشته ها نیز در حال اضافه شدن است. در زیر لیست رشته های نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 مشاوران تحصیلی را مشاهده می کنید. در نظر داشته باشید که این لیست دائما به روزرسانی می شود.

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم انسانی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه علوم انسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد حقوق تخمین رتبه ارشد مدیریت تخمین رتبه ارشد حسابداری
تخمین رتبه ارشد روانشناسی تخمین رتبه ارشد علوم تربیتی تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی
تخمین رتبه ارشد مشاوره تخمین رتبه ارشد MBA مدیریت کسب و کار تخمین رتبه ارشد اقتصاد
تخمین رتبه ارشد علوم اجتماعی تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
تخمین رتبه ارشد تاریخ تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی تخمین رتبه ارشد علوم قرآن و حدیث
تخمین رتبه ارشد فقه و حقوق تخمین رتبه ارشد فلسفه تخمین رتبه ارشد مدیریت جهانگردی
تخمین رتبه ارشد جغرافیا تخمین رتبه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی
تخمین رتبه ارشد باستان شناسی تخمین رتبه ارشد مطالعات زنان تخمین رتبه ارشد زبانشناسی
تخمین رتبه ارشد زبانهای باستانی ایران تخمین رتبه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تخمین رتبه ارشد ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه فنی و مهندسی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه فنی و مهندسی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد برق تخمین رتبه ارشد عمران تخمین رتبه ارشد کامپیوتر
تخمین رتبه ارشد مکانیک تخمین رتبه ارشد صنایع تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی
تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تخمین رتبه ارشد هوافضا تخمین رتبه ارشد مواد و متالورژی
تخمین رتبه ارشد نقشه برداری تخمین رتبه ارشد پلیمر تخمین رتبه ارشد نفت
تخمین رتبه ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن
تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی تخمین رتبه ارشد مهندسی معماری کشتی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم پایه می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه علوم پایه در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد شیمی تخمین رتبه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی تخمین رتبه ارشد فیزیک
تخمین رتبه ارشد ریاضی تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر تخمین رتبه ارشد آمار
تخمین رتبه ارشد زمین شناسی تخمین تبه ارشد علوم شناختی تخمین رتبه ارشد فوتونیک
تخمین رتبه ارشد تاریخ و فلسفه علم تخمین رتبه ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه هنر می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه هنر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد معماری تخمین رتبه ارشد موسیقی تخمین رتبه ارشد هنرهای نمایشی و سینما
تخمین رتبه ارشد هنرهای ساخت و معماری تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 


برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه کشاورزی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات تخمین رتبه ارشد علوم دامی (دام و طیور) تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع غذایی
تخمین رتبه ارشد باغبانی تخمین رتبه ارشد شیلات تخمین رتبه ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی
تخمین رتبه ارشد مرتع و آبخیزداری تخمین رتبه ارشد توسعه روستایی تخمین رتبه ارشد  مهندسی مکانیک بیوسیستم

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه دامپزشکی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد باکتری شناسی دامپزشکی تخمین رتبه ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی

فروم ها و انجمن های تخصصی تخمین رتبه ارشد

در تمامی رشته هایی که در نرم افزار تخمین رتبه وجود دارند و تمامی رشته های دیگر کنکور ارشد فروم ها و انجمن های تخصصی گفتگو و بحث درباره تخمین رتبه کنکور ارشد در وب سایت وجود دارد. در رشته هایی که در حال حاضر در نرم افزار موجود نیستند- ولی به زودی افزوده خواهند شد- می توانید از این فروم ها و انجمن های تخصصی کمک بگیرید. لینک های زیر شما راه به سمت فروم های تخصصی تخمین رتبه ارشد هدایت می کند.

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی

فروم رشته های کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم پایه

فروم رشته های کارشناسی ارشد هنر

فروم رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

4.4/5 - (9 امتیاز)

سلام من رتبم با نرم افزار شما برای رشته مهندسی پلیمر شد ۱۹۰ تا۲۳۰ خواستم بدونم این رتبه دقتش بالاست یعنی رتبه ی من با درصد هایی که زدم همین حدود میشه؟آخه چند تا کارنامه تو سایت های دیگه دیدم با درصد های بالا رتبشون بالا تر از من بود ؟

سلام روزتون بخیر. در نرم افزار شما رتبه من از ۲۲۰ تا ۲۶۰ میاد حدودا ولی در نرم افزار سایت های دیگه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ خواستم ببینم دقت نرم افزار تخمین رتبه‌تون برای مهندسی عمران چقدر هستش.

سلام. اطلاعات اکثر وب سایت ها و نرم افزار ها مربوط به دو و سه سال گذشته است و تنها نرم افزاری که براساسا جدیدیترین داده ها داره اطلاعات میده، نرم افزار تخمین رتبه وبسایت مشاوران تحصیلی هست

ا رتبه ۴ در سهمیه ۵ درصد و ۳۹ در بدون سهمیه رشته علوم اجتماعی شانس قبولی در کدوم دانشگاه وجود داره ؟

سلام خسته نباشید . میخواستم بپرسم چقدر میشه به تخمین رتبه سایت شما اعتماد کرد؟ اخه رتبم اینجا میشه ۵۰۰ توی بقیه سایت ها خیلی بالاتر در میاد .

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …