مشاوره تلفنی انتخاب رشته 99

مشاوره های تلفنی تیم تخصصی مشاوران تحصیلی در سال 99، برای انتخاب رشته کنکور سراسری 99، کنکور کارشناسی ارشد 99 و کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99، مانند سالهای گذشته برای انتخاب انجام می گیرد. مشاوره های تلفنی انتخاب رشته کنکورهای 99 توسط تیم های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری دارای ویژگیهای زیر است:

  • مشاوره تلفنی کامل درباره کارنامه کنکور داوطلب، تحلیل نمرات، درصدها، تراز و رتبه های داوططلب در سهمیه و بدون سهمیه و تفهیم داوطلب نسبت به اطلاعات کارنامه
  • مشاوره تلفنی تشریح کامل شرایط و امکان قبولی و احتمالات قبولی در تک تک کد رشته های دفترچه انتخاب رشته با توجه به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگارن کنکور و سهمیه 25 درصد ایثارگران کنکور و سهمیه رزمندگان کنکور 99
  • مشاوره تلفنی تحلیل کامل شرایط بقیه سهمیه ها (سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری) برای داوطلب سهمیه آزاد و احتمال سنجی قبولی داوطلب سهمیه آزاد ارشد وزارت بهداشت براساس ظرفیت های خالی مانده احتمالی از سهمیه های ایثارگری
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 99 براساس شرایط نظام وظیفه و سربازی داوطلبان مرد، شرایط تعهد شغلی، طرحهای اجباری و سایر شرابط دانشگاه مورد نظر مانند دانشگاههای امام حسیت، بقیه الله، مالک اشتر، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی.
  • اولویت بندی دقیق کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته کنکور 99 و تحویل فرم انتخاب رشته 99
  • مشاوره تلفنی کامل درباره شرایط بازار کار رشته ها در حال حاضر و پس از فارغ التحصیلی داوطلب
  • مشاوره تلفنی تشریح کامل شرایط پذیرش نهایی براساس نوع اولویت بندی نهایی داوطلب

مراحل مشاوره انتخاب رشته 99 مشاوران تحصیلی

با توجه به پیچیدگی های انتخاب رشته 99 و پس از اطلاع شما از ویژگیهای اختصاصی انتخاب رشته های کنکور توسط تیم های تخصصی دپارتمان های مختلف کنکورهای سراسری و ارشد، باید به اطلاع شما داوطلبان برسانیم که مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشدتیم مشاوران تحصیلی در سال 99، یک دستورالعمل 10 مرحله ای بسیار دقیق با خطای صفر دارد. دستورالعمل های انتخاب رشته های کنکور 99 مرکز مشاوران تخصصی را در کنکورهای 99، می توانید از طریق لینک های زیر و با توجه به نوع کنکور خود مشاهده و مطالعه کنید:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99

مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری 99

مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

برترین مرکز مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

با توجه به ویژگیهای انتخاب رشته کنکورهای 99 توسط دپارتمان های تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی و انتهاب رشته بدون خطای 10 مرحله ای، عملاً به جرأت می توان گفت که برترین، دقیق ترین و حرفه ای ترین مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 99، کنکور کارشناسی ارشد 99 و کنکور ارشد وزارت بهداشت 99، تیم مشاوران تحصیلی است.

ویژگیهایی بیان شده و انتخاب رشته 10 مرحله ای انتخاب رشته 99، بدون شک هر رتبه ای را به بهترین قبولی خود می رساند.