قوانین انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
12

انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد ضریب های مختلف آن آورده شده است. در این دفترچه، نوع دوره های مورد پذیرش نیز به تفکیک دانشگاه و گرایش آمده است. هر کدام از این ظرفیت ها بسته به نوع کد ضریب یا گرایش ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، نام دانشگاه و نوع دوره دسته بندی می شوند که با این دسته بندی یک کد رشته محل اختصاص می یابد.

در انتخاب رشته ارشد 1401 در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، شما باید این کد رشته محل ها را از دفترچه انتخاب رشته، استخراج و در فرم 100 تایی انتخاب رشته سازمان سنجش اولویت بندی نمایید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قوانین انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

قوانین انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401 شامل موارد زیر می باشد:

قانون اول: قانون شناخت، تحلیل و استفاده از اطلاعات کارنامه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قانون دوم: قانون شناخت کد ضریب ها و گرایش ها

قانون سوم: شانس ها و احتمالات قبولی در ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401 براساس قبولی های سالهای گذشته

قانون چهارم: قانون تصمیم گیری براساس کیفیت گرایش ها، شهریه ها، چیدمان براساس علاقه یا بازار کار، اعتبار دانشگاه، امکان ادامه تحصیل دکترا و یا اپلای کردن به دانشگاههای خارج از ایران

قانون پنجم: استفاده از اطلاعات دوستان، آشنایان و یا مشاوران و نرم افزارهای انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون اول: تحلیل کارنامه انتخاب رشته 1401 ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحلیل درست و دقیق کارنامه انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401، به شما کمک می کند تا بتوانید شانس قبولی خود را به خوبی تخمین بزنید. تحلیل کارنامه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بدون درک سهمیه ها و قوانین قبولی و انتخاب رشته در آنها، چندان کار راحتی نیست. پس باید سهمیه خود را به خوبی بشناسید و تأثیر سایر سهمیه ها در قبولی خود را بدانید. برای سهمیه های آزاد، رتبه در سهمیه مهم است و برای سهمیه های ایثارگری 5 درصد و 25 درصد، رتبه در سهمیه، نمره کل و رتبه بدون سهمیه یا رتبه کشوری ثبت شده در کارنامه های 1401 ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای انتخاب رشته بسیار حائز اهمیت است.

قانون دوم: کد ضریب ها و گرایش ها ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

کد ضریب ها و گرایش های ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مشخص شده است. ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال 1401، یک کد ضریب دارد. به تعداد کد ضرایب یک رشته، رتبه در کارنامه های کنکور ارشد 1401 درج می شود. پس در کارنامه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی فقط یک رتبه در سهمیه درج می شود. رشته ها، گرایش ها و شاخه های (زیرگرایش ها) سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارشد 1401، مطابق با جدول زیر است.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور
مطالعات دفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون سوم: شانس قبولی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

شانس قبولی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401 و یا بهتر است بگوییم رتبه های قبولی در ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به چه ترتیب خواهد بود، قانون بسیار مهمی است. شما وقتی که شانس قبولی خودتان را بدانید و دقت تخمین قبولی شما بالا باشد، به سادگی می توانید انتخاب های خود را مدیریت کنید. بهترین اطلاعات برای تعیین شانس قبولی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401، اطلاعاتی است که از سال گذشته وجود دارد، یعنی رتبه های قبولی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1400.

قانون چهارم: اولویت بندی انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

اولویت بندی گرایش ها، دانشگاه ها و دوره ها در انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401، سخت ترین قانون انتخاب رشته ارشد است. باید دانشگاهها را بشناسید، گرایش ها را تحلیل کنید، علاقه مندی های خود را بشناسید، هدفتان را مشخص کنید، میزان شهریه ها و بودجه خود را تحلیل کنید و در نهایت 100 انتخاب شسته رفته را براساس شانس قبولی، علاقه مندی، بازار کار، اعتبار دانشگاه یا رتبه بندی گرایش و امکان اپلای و ادامه تحصیل اولویت بندی کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون پنجم: مشاوره انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال 1401

مشاوره گرفتن برای انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401، صرفاً مختص موسسات نیست. هر کسی که تخصص در ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی داشته باشد و اطلاعات به روزی داشته باشد و گرایش ها و شرایط بازار کار و یا سایر شرایط آنها را بشناسد، شخصی مطمئن برای مشاوره انتخاب رشته ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است.

از هر کسی که می خواهید مشورت بگیرید باید جواب این سوالات را درباره ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بداند:

1- شانس قبولی شما براساس رتبه شما

2- تحلیل سهمیه شما و تخمین تأثیر سهمیه ها در قبولی نهایی شما

3- دادن اطلاعات به روز و درست درباره گرایش ها

4- شناخت بازار کار ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

5- دانستن رنکینگ و رتبه بندی دانشگاه های ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

6- دانستن میزان شهریه ها و اعتبار و کیفیت دوره ها و دانشگاه های شهریه پرداز

7- تحلیل علایق شما و معرفی گرایش ها و دانشگاه های متناسب با علاقه مندی شما

8- تحلیل هدف شما و اولویت بندی انتخاب رشته

9- شناخت قوانین انتخاب رشته، اولویت بندی و مواد و تبصره های مرتبط با سربازی و غیره

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید

وقت بخیر.من رتبه ۱۵ سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی رو قبول شدم ولی با دانشگاه تهران گروه جغرافیا تماس گرفتم گفتن که شما دانشگاه تهران قبول نمیشی درحالی که ۱۸ نفر روزانه میخواد دانشگاه تهران. یعنی قبول نمیشم؟مگه ملاک دفترچه ی انتخاب رشته نیست؟

سلام. اول اینکه دانشگاه تهران تعیین کننده قبولی شما نیست و سازمان سنجش و اولویت بندی سایر رتبه های بهتر از شما تعیین کننده هستند.
دوم اینکه از این 18 نفر 30 درصد سهمیه مربوط میشه به سهمیه های ایثارگران پس ظرفیت سهمیه روزانه میشه تقریبا 13 نفر. اگر همه رتبه های بهتر از شما دانشگاه تهران رو انتخاب کنند شما تهران قبول نمیشید.

با سلام من رتبه ۱۰۲ اوردم جی ای اس بنظرتون میتونم‌انتخاب رشته کنم و چه دانشگاهی بزنم شانس قبولیم چقدره؟
و بعد اینکه من سرباز معلم هم هستم سال اخرمه امسال امکانش هست انتخاب رشته کنم

سلام. از نظر سربازی که مشکلی براتون وجود نداره. درباره شانس قبولی هم اولویت بندی رو از بهترین انتخابها به بدترین انتخابها بچینید. برای دانشگاههای روزانه درجه دوم و شبانه درجه اول به جز تهران شانس دارید

سلام . با رتبه 32 و 5 درصد سهمیه میتونم امیدی به دانشگاه تهران داشته باشم؟ چون کلا دانشگاه های تهران 52 نفر دانشجو میخواد
و من میخوام بدونم این 5 درصد برای من چه کار میکنه؟ چچقدر منو جابجا میکنه؟

سلام جواب ارشد 1400 کی اعلام میشه
آیا با درصد حدودی هرکدام مثلا 5 تا 10 درصد و سهمیه 5 درصدی میتونیم امیدوار به قبولی دانشگاه روزانه باشیم؟

سلام صرفا با زدن زبان نزدیک 90 در صد و ریاضی 30 درصد میشه رتبه رئ پیش بینی کرد که با این ظرفیت های کم بشه قبول شد؟

با سلام و خسته نباشید
من سوالی نسبت به این که با رتبه 14 در سهمیه 5 درصد میشه از دانشگاه های تهران روزانه در رشته RS GIS قبول شد؟ ممنون اگه راهنمایی کنید.

سلام. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که ناشی از کرونا به وجو اومد، نتونستیم به موقع کامنتتون رو تایید و پاسخگو باشیم. نتایج اعلام شدند و عملاً خودتون از نتیجه آگاه شدید و جواب سوالتون رو گرفتید.
در صورت تمایل می تونید برای دوستان سال آینده محل قبولیتون رو اعلام کنید تا بتونند از اطلاعات قبولی شما جواب سوالات احتمالی خودشون رو بگیرند.

12 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …