ظرفیت ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در جدول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

 دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های روزانه

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 12 دانشگاه و به تعداد 34 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی هستند.

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد) 3
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
جمع کل 34

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های شهریه پرداز

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز (شبانه) ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 9 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 16 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی هستند.

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد) 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
جمع کل 10

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های آزاد

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های آزاد ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 1 دانشگاه در دوره آزاد با ظرفیت کلی 6 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی هستند.

دانشگاه های پذیرنده ارشد نانوفناوری پزشکی 1400- 99 در دوره آزاد

عنوان دانشگاه

ظرفیت پذیرش

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

6

جمع کل پذیرش دوره آزاد ارشد نانوفناوری پزشکی 1400- 99

6

در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، در مجموع 40 نفر در دوره های روزانه و 10 نفر در دوره های شهریه پرداز  یا همان شبانه و 10 نفر در دوره آزاد پذیرش می شوند. در مجموع 66 نفر ظرفیت کل پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400 است.

داوطلبان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند. یعنی هر داوطلب ارشد نانو تکنولوژی پزشکی می تواند 19 انتخاب (10 انتخاب روزانه و 8 انتخاب شبانه یا شهریه پرداز و1 انتخاب آزاد) داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …