ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400،کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد فیزیوتراپی

گرایش های ارشد فیزیوتراپی براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1401، شامل موراد زیر است:

  1. گرایش فیزیوتراپی 
  2. گرایش فیزیوتراپی ورزشی 

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد فیزیوتراپی را برای شما قرا داده ایم.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی  1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه تربیت مدرس 5 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 5 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 4 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 5 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 5 2
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 4 2
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 5 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 4 2
جمع کل 59 22

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد فیزیوتراپی اورژانس مطابق جدول فوق برابر با 81 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی ورزشی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد 1401-1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی ورزشی 1401 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 4 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 2
جمع کل 20 8

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد فیزیوتراپی ورزشی مطابق جدول فوق برابر با 28 نفر می باشد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …