ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی در سال 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بینایی سنجی در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد بینایی سنجی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400، منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بینایی سنجی 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز و آزاد آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز و آزاد سال 1401-1400، کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه)و آزاد آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی 1401-1400، در دوره های روزانه

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد بینایی سنجی 1401-1400، در جدول زیر آمده است.جمعاً 3 دانشگاه و به تعداد 13 نفر،در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد بینایی سنجی  هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی 1400-99 در دوره روزانه

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5
جمع کل 13

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی 1401-1400، در دوره های شهریه پرداز

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز ارشد بینایی سنجی 1401-1400،در جدول زیر آمده است. جمعاً 3 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 5 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد بینایی سنجی  هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی 1400-99 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
جمع کل 5

در انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 1401، در مجموع 13 نفر در دوره های روزانه و 5 نفر در دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه پذیرش می شوند.در مجموع 18 نفر ظرفیت کل پذیرش ارشد بینایی سنجی سال 1401-1400 است.

داوطلبان ارشد بینایی سنجی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند. یعنی هر داوطلب ارشد بینایی سنجی  می تواند 6 انتخاب (3 انتخاب روزانه و 3 انتخاب شبانه یا شهریه پرداز) داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …