ظرفیت پذیرش و دانشگاه های ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400، کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 14 دانشگاه و به تعداد 41 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401 در دوره روزانه

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
دانشگاه علوم پزشکی فسا 3
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3
جمع کل 41

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرشدوره های شهریه پرداز ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 11 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 13 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401 در دوره های شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 1
جمع کل 13

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

جدول شهریه ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1401-1400

جدول شهریه ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال تحصیلی 1401-1400، به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

12،000،000 تومان

دانشگاههای آزاد پذیرنده ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400

دانشگاه های آزاد پذیرنده ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400، و ظرفیت پذیرش آن، در جدول زیر آمده است.

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 7
جمع کل 7

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …

منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1402 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار …