ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد ارگونومی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401- 1400، منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد ارگونومی 1401-1400، در جدول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1401-1400، کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد ارگونومی 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی 1401-1400، در دوره های روزانه

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد ارگونومی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 12 دانشگاه و به تعداد 35 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد ارگونومی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی (HTA) 1401-1400 در دوره روزانه

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 3
جمع کل 35

دانشگاهای پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی 1401-1400، در دوره های شهریه پرداز

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد ارگونومی 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 9 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 9 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد ارگونومی هستند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی (HTA) 1401-1400 در دوره شهریه پرداز

نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1
دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 1
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 1
جمع کل 9

در انتخاب رشته ارشد ارگونومی 1401، در مجموع 35 نفر در دوره های روزانه و 9 نفر در دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه پذیرش می شوند. در مجموع 44 نفر ظرفیت کل پذیرش ارشد ارگونومی سال 1401-1400، است.

داوطلبان ارشد ارگونومی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند. یعنی هر داوطلب ارشد ارگونومی می تواند 21 انتخاب (12 انتخاب روزانه و 9 انتخاب شبانه یا شهریه پرداز) داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …

منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1402 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار …