ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400، منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز و آزاد آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز و آزاد سال 1401-1400، کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز و آزاد آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش روزانه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه (رایگان) ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 32 دانشگاه و به تعداد 100 نفر، در دوره روزانه پذیرای دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هستند.

دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 در دوره های روزانه  

عنوان دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه
دانشگاه تربیت مدرس 4
دانشگاه علوم پزشکی اراک 3
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3
دانشگاه علوم پزشکی البرز 3
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 4
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 3
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 3
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 3
دانشگاه علوم پزشکی قم 3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 3
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3
جمع کل 100

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً 2 دانشگاه در دوره شهریه پرداز با ظرفیت کلی 5 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هستند.

دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400 در دوره های شهریه پرداز 

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 2
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 3
جمع کل 5

جدول شهریه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401-1400

جدول شهریه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال تحصیلی 1401-1400، به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاههای آزاد پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

دانشگاه های آزاد پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، در جدول زیر آمده است. جمعاً دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران با ظرفیت کلی 7 نفر، پذیرای دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 7
جمع کل 7

در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400، در مجموع 100 نفر در دوره های روزانه و 12 نفر در دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه و 5 نفر در دانشگاه آزاد پذیرش می شوند. در مجموع 112 نفر ظرفیت کل پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401 است.

داوطلبان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401-1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند. یعنی هر داوطلب ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می تواند 35 انتخاب (32 انتخاب روزانه و 3 انتخاب شبانه یا شهریه پرداز و یک انتخاب دانشگاه آزاد) داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …