زیرگروه های رشته انسانی و ضرایب دروس کنکور انسانی 99

زیرگروه های رشته انسانی و ضرایب دروس کنکور انسانی 99
انتخاب رشته کنکور سراسری
22

زیرگروه ها و ضرایب دروس کنکور انسانی 99

یکی از مهمترین سوالاتی که دانش آموزان رشته انسانی در سال 99 با آن روبرو می شوند این است که برای قبولی در کنکور کدام دروس را بیشتر بخوانند و یا اینکه کدامیک از دروس در قبولی آنها در کنکور انسانی موثرتر هستند. برای پاسخ به این سوال لازم است با مفهوم زیرگروه در کنکور انسانی 99 آشنا شوید. اما منظور از زیرگروه چیست؟ کنکور انسانی مانند سایر کنکورهای سراسری، رشته هایی را شامل می شود. به مجموعه ای از این رشته ها که دارای ضریب برابر در دروس هستند زیرگروه گفته می شود. با این مطلب همراه شوید تا از جزئیات زیرگروه های رشته انسانی و ضرایب دروس انسانی در کنکور سال 99 مطلع شوید.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

زیرگروه چیست؟

در کنکور انسانی 99 مانند سایر کنکورهای انسانی در سال های قبل، از دو مجموعه دروس تخصصی و عمومی سوال طرح می شود. برای قبولی در رشته های مختلف رشته انسانی، اهمیت این دروس متفاوت است. برای مثال برای قبولی در رشته حقوق نسبت به رشته روانشناسی، درس عربی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا برای قبولی در رشته حقوق، درس عربی در کنکور انسانی 99 برای شما ضریب 4 دارد در حالی که برای قبولی در رشته روانشناسی درس عربی در رشته انسانی ضریب 1 دارد.

کنکور انسانی دارای 5 زیرگروه است. هر زیرگروه رشته انسانی در سال 99 مجموعه ای از رشته های دانشگاهی را شامل می شود. با توجه به اینکه هدف شما قبولی در کدام یک از رشته هاست، ضرایب دروس تخصصی در کنکور انسانی برای شما متفاوت می شود. پس زیرگروه ها بخاطر تفاوت ضرایب دروس در کنکور رشته انسانی اهمیت پیدا می کنند. 

در کنکور انسانی سال 99 مانند سایر سال ها، دروس عمومی در تمامی زیرگروه های این رشته دارای ضرایب یکسان هستند ولی ضرایب دروس تخصصی در کنکور انسانی بسیار متفاوت است.

برای اینکه بدانید برای قبولی در هر کدام از رشته های دانشگاهی زیر مجموعه کنکور انسانی کدام یک از دروس مهم تر هستند ادامه مطلب را از دست ندهید. 

انواع زیرگروه های سال 99 کنکور رشته انسانی

در سال 99، کنکور انسانی دارای 5 زیرگروه می باشد. هنگام صدور کارنامه اولیه کنکور انسانی از طریق سازمان سنجش، رتبه شما به عنوان داوطلب کنکور انسانی برای هر زیرگروه به صورت جداگانه اعلام می شود. به خاطر متفاوت بودن ضریب درسهای تخصصی در زیر گروه های مختلف کنکور انسانی، رتبه های شما در زیر گروه های متفاوت، مختلف خواهد بود. ضریب دروس عمومی در تمامی زیر گروه های رشته انسانی، یکسان است , ضریب هر درس عمومی در تمامی زیر گروه های کنکور انسانی به صورت زیر می باشد: 

زبان و ادبیات فارسی: ضریب 4

دین و زندگی: ضریب 3

عربی عمومی: ضریب 2

زبان انگلیسی: ضریب 2

ضریب دروس تخصصی در کنکور انسانی براساس نیازمندی های رشته های مختلف دانشگاهی بسیار متفاوت است و هر درسی که در دوران دانشگاه برای آن رشته، بیشتر کاربرد داشته باشد، بالاترین ضریب را دارد و هر درسی که تاثیر زیادی در درس های دانشگاهی آن رشته نداشته باشد، ضریب بسیار پایینی خواهد داشت.

“توجه: ضریب هیچ درسی در زیر گروه های کنکور انسانی 99، صفر نیست.”

رشته های سال 99 در زیر گروه 1 رشته انسانی 

زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.

ضرایب دروس زیر گروه یک در کنکور انسانی

ریاضی 2
اقتصاد  1
زبان و ادبیات فارسی  4
زبان عربی 4
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 1
فلسفه و منطق 3
روانشناسی  1

 

پس بنابراین هر قدر، درصدهای شما در درس های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی و فلسفه و منطق بالاتر باشد، رتبه خیلی خیلی بهتری را برای رشته هایی مثل حقوق به دست می آورید.

رشته های سال 99 در زیر گروه 2 رشته انسانی

آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی.

ضرایب دروس زیر گروه دو در کنکور انسانی

ریاضی 4
اقتصاد  2
زبان و ادبیات فارسی  2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 3
فلسفه و منطق 1
روانشناسی  2

 

 

پس بنابراین هر قدر، درصدهای شما در درس های ریاضی و علوم اجتماعی بالاتر باشد، رتبه خیلی خیلی بهتری را برای رشته هایی مثل علوم اجتماعی و جامعه شناسی به دست می آورید.

رشته های سال 99 در زیر گروه 3 رشته انسانی

اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری.

ضرایب دروس زیر گروه سه در کنکور انسانی

ریاضی 4
اقتصاد  3
زبان و ادبیات فارسی  2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 2
فلسفه و منطق 1
روانشناسی  1

 

 

پس بنابراین هر قدر، درصدهای شما در درس های ریاضی و اقتصاد بالاتر باشد، رتبه خیلی خیلی بهتری را برای رشته هایی مثل حسابداری و مدیریت به دست می آورید.

رشته های سال 99 در زیر گروه 4 رشته انسانی

آمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی.

ضرایب دروس زیر گروه چهار در کنکور انسانی

ریاضی 3
اقتصاد  2
زبان و ادبیات فارسی  2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 3
علوم اجتماعی 2
فلسفه و منطق 2
روانشناسی  3

پس بنابراین هر قدر، درصدهای شما در درس های ریاضی، تاریخ و جغرافیا و روانشناسی بالاتر باشد، رتبه خیلی خیلی بهتری را برای رشته هایی مثل علوم سیاسی به دست می آورید.

رشته های سال 99 در زیر گروه 5 رشته انسانی

آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده.

ضرایب دروس در زیرگروه پنج در کنکور انسانی 99

ریاضی 3
اقتصاد  2
زبان و ادبیات فارسی  2
زبان عربی 1
تاریخ و جغرافیا 1
علوم اجتماعی 3
فلسفه و منطق 2
روانشناسی  3

پس بنابراین هر قدر، درصدهای شما در درس های ریاضی، علوم اجتماعی و روانشناسی بالاتر باشد، رتبه خیلی خیلی بهتری را برای رشته هایی مثل روانشناسی و مشاوره به دست می آورید.

نقش ضرایب دروس در هر زیر گروه رشته های انسانی بر روی رتبه های 99 کنکور انسانی

برای اینکه متوجه شوید که تقسیم بندی رشته های مختلف انسانی به زیر گروه های مختلف، چه تاثیری بر روی رتبه های شما در کنکور 99 انسانی می گذارد، به تصویر زیر که نمونه ای از یک کارنامه دانش آموز انسانی است، توجه کنید.

نقش ضرایب دروس در هر زیر گروه رشته های انسانی بر روی رتبه های 99 کنکور انسانینقش ضرایب دروس در هر زیر گروه رشته های انسانی بر روی رتبه های 99 کنکور انسانی

در این کارنامه از داوطلب کنکور انسانی، بهترین رتبه مربوط به زیر گروه سه است. در زیر گروه 3، درس اقتصاد ضریب بسیار بالایی دارد و به خاطر درصد خوب در درس اقتصاد و همچنین میانگین بهتر سایر دروس دارای ضریب بالاتر در زیر گروه 3، رتبه زیر گروه سه داوطلب در کنکور انسانی 99، نسبت به سایر زیر گروه ها بهتر شده است. بنابراین شما هر قدر، دروس با ضرایب بالاتر در هر زیر گروه را بهتر بزنید، رتبه ای که به دست می آورید در آن زیر گروه بهتر خواهد بود. 

سعی کنید هدف خود را از کنکور انسانی تعیین کنید و سپس برای مطالعه و قبولی در کنکور انسانی سال 1400 خود برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی کنکور انسانی 1400

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید

سلام اگر یه دختر بخواد توی رشته های امنیت نرم و امنیت اطلاعات تحصیل کنه و کنکور انسانی هم داده باشه میتونه وارد دانشگاه امیر کبیر بشه و اونجا تحصیل کنه؟

پس یعنی باید قبل اینکه بخواهیم کنکور بدیم حدودا بدونیم چه رسته ای میخواهیم که قبول شیم و براساس اون درس بخونیم?

اگه از ریاضی بخوام برم انسانی میزان ضریب تاثیر سوابق تحصیلیم همون 25 درصده یا پایین تره؟

سلام. هر ساله ضرایب همینه یا ممکنه ضرایب دروس تو زیر گروه های کنکور انسانی تغییر کنه

برای رشته های میان رشته ای مث مدیریت و روان شناسی که از ریاضی تجربیم میان چطور ما با اون ها مقایسه میشیم

سلام. من بین مدیریت و حقوق هر دو رو دوس دارم. الان بر اساس این نطلب شما گیج شدم. کدوم درسا رو باید بیش تر بخونم؟

22 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …