رتبه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400 مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم کامپیوتر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
304 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 46.7 73.4 68 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
46.59 73.4 42 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1039 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 69.4 57.4 62.7 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.1 35.59 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2065 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 46.7 54.7 60 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 40 35.29 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2799 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 30.7 82.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 19.29 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4037 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه کاشان 20 4 25.39 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 19.29 5.8 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4411 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 28 65.4 42.7 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 12.6 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7075 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 28 41.4 44 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 11.19 7.69 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7923 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 29.39 21.39 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 16.29 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9600 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 9.39 25.39 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 1.5 0 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10507 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار -2.59 0 34.7 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 3.79 56.2 مرد-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10793 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 14.69 20 44 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 11.19 6.69 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11397 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 2.7 2.7 8 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 16.29 9.6 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12427 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه قم 13.39 12 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 9.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
23555 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سلمان فارسی – کازرون 0 0 0 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 0 مرد-کازرون (خشت)

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
358 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 65.4 70.69 74.69 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.5 41.5 51.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
370 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 48 48 69.4 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
53.7 25.2 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1363 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 42.7 50.7 76 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19 34.09 6.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2221 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه اصفهان 56 38.7 46.7 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 17.1 25.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2233 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 24 40 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 25.2 15.3 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3363 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 36 66.69 32 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 6 25.79 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3524 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 29.39 37.4 53.4 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 17.1 3.9 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4681 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه کاشان 22.7 21.39 32 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 9.69 12.39 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5628 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 24 33.4 34.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 10.39 5.8 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6691 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 14.69 24 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 16.29 5.8 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8190 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 28 20 24 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8870 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه زنجان 16 33.4 29.39 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 10.39 4.8 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9243 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد 40 12 38.7 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 17.1 12.39 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10551 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 17.39 8 12 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 2.9 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11921 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 10.69 20 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 3.9 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14014 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5.4 9.39 60 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 -1.39 2 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14083 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 0 10.69 12 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 -2.2 10.5 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19674 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 4 16 6.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 7.69 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20045 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 0 14.69 0 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-کرمانشاه

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
114 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 40 65.4 85.4 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 53.4 30.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
124 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 50.7 73.4 74.69 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
27.2 31.89 34.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
362 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 45.4 58.7 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 34.9 33.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
824 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 25.39 72 84 62.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 38.59 32.4 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1195 علوم کامپیوتر-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 1.39 44 46.7 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.7 27.5 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2148 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 0 29.39 40 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 22.29 7.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3132 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تبریز 24 25.39 49.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 2.9 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5545 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 9.39 22.7 32 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 14.3 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5850 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد 32 38.7 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7238 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه قم 16 13.39 14.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 -4.69 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8274 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 5.4 8 4 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 2.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10572 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 5.4 26.7 28 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 0 مرد-سبزوار

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …