رتبه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی علوم کامپیوتر 1401-1400 مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم کامپیوتر کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم کامپیوتر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
304 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 46.7 73.4 68 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
46.59 73.4 42 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1039 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 69.4 57.4 62.7 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.1 35.59 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2065 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 46.7 54.7 60 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 40 35.29 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2799 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 30.7 82.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 19.29 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4037 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه کاشان 20 4 25.39 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
30.39 19.29 5.8 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4411 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 28 65.4 42.7 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 12.6 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7075 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 28 41.4 44 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 11.19 7.69 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7923 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 29.39 21.39 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 16.29 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9600 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 9.39 25.39 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 1.5 0 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10507 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار -2.59 0 34.7 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 3.79 56.2 مرد-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10793 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 14.69 20 44 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 11.19 6.69 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11397 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 2.7 2.7 8 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 16.29 9.6 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12427 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه قم 13.39 12 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 9.6 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
23555 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سلمان فارسی – کازرون 0 0 0 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 0 مرد-کازرون (خشت)

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
358 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 65.4 70.69 74.69 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.5 41.5 51.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
370 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 48 48 69.4 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
53.7 25.2 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1363 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 42.7 50.7 76 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19 34.09 6.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2221 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه اصفهان 56 38.7 46.7 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 17.1 25.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2233 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 24 40 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 25.2 15.3 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3363 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 36 66.69 32 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 6 25.79 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3524 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 29.39 37.4 53.4 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 17.1 3.9 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4681 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه کاشان 22.7 21.39 32 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 9.69 12.39 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5628 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 24 33.4 34.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 10.39 5.8 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6691 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 14.69 24 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 16.29 5.8 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8190 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 28 20 24 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8870 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه زنجان 16 33.4 29.39 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 10.39 4.8 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9243 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد 40 12 38.7 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 17.1 12.39 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10551 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 17.39 8 12 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 2.9 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11921 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 10.69 20 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 3.9 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14014 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5.4 9.39 60 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 -1.39 2 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14083 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 0 10.69 12 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 -2.2 10.5 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19674 علوم کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 4 16 6.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 7.69 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20045 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 0 14.69 0 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-کرمانشاه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم کامپیوتر منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم کامپیوتر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی علوم کامپیوتر منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
114 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 40 65.4 85.4 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 53.4 30.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
124 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 50.7 73.4 74.69 54.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
27.2 31.89 34.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
362 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 45.4 58.7 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 34.9 33.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
824 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 25.39 72 84 62.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 38.59 32.4 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1195 علوم کامپیوتر-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 1.39 44 46.7 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.7 27.5 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2148 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 0 29.39 40 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 22.29 7.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3132 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تبریز 24 25.39 49.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 2.9 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5545 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 9.39 22.7 32 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 14.3 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5850 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد 32 38.7 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7238 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه قم 16 13.39 14.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 -4.69 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8274 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 5.4 8 4 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 2.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10572 علوم کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 5.4 26.7 28 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 0 مرد-سبزوار

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …