رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مواد و متالورژی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مواد و متالورژی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مواد و متالورژی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مواد و متالورژی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

در ارشد مواد و متالورژی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 1 : رشته مهندسی مواد گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 2 : رشته مهندسی مواد گرایش سرامیگ و رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 3 : رشته مهندسی مواد گرایش ریخته گری و رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 
رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 4 : رشته مهندسی پزشکی 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 در کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و شکل دادن فلزات، جوشکاری 

رتبه قبولی محل قبولی
33 ارشد مواد و متالورژی – جوشکاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
98 ارشد مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تهران – روزانه
154 ارشد مواد و متالورژی – خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
286 ارشد مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
493 ارشد مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
534 ارشد مواد و متالورژی – خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
817 ارشد مواد و متالورژی – جوشکاری – دانشگاه شیراز – روزانه
1175 ارشد مواد و متالورژی – خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
1496 ارشد مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
1701 ارشد مواد و متالورژی – استخراج فلزات – دانشگاه صنعتی همدان – روزانه
1894 ارشد مواد و متالورژی – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش سرامیک و رشته مواد و متالورژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبه قبولی محل قبولی
61 ارشد مواد و متالورژی – سرامیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
895 ارشد مواد و متالورژی – سرامیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1576 ارشد مواد و متالورژی – سرامیک – دانشگاه ملایر – روزانه
1877 ارشد مواد و متالورژی – سرامیک – موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش ریخته گری و رشته مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

رتبه قبولی محل قبولی
1104 ارشد مواد و متالورژی – ریخته گری – دانشگاه آیت اله حایری – میبد – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 در کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1401، کد ضریب 4 مربوط  به رشته مهندسی پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی محل قبولی
38 ارشد مواد و متالورژی – مهندسی پزشکی – بیومواد – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
74 ارشد مواد و متالورژی – مهندسی پزشکی – بیومواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
283 ارشد مواد و متالورژی – مهندسی پزشکی – بیومواد – دانشگاه اصفهان – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و شکل دادن فلزات، جوشکاری 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه تهران – روزانه
51 جوشکاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
88 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
212 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
285 استخراج فلزات – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
389 شکل دادن فلزات – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
495 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تبریز – روزانه
644 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شیراز – روزانه
879 جوشکاری – دانشگاه شیراز – روزانه
933 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1176 استخراج فلزات – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1291 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
1389 شکل دادن فلزات – دانشگاه اراک – روزانه
1632 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس بندرعباس) – روزانه
1789 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1825 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
81 سرامیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
685 سرامیک – دانشگاه اصفهان – روزانه
891 سرامیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1556 سرامیک – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
1770 سرامیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
53 بیومواد – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
118 مهندسی بافت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
281 بیومواد – پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرج – روزانه
578 بیومواد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1201 بیومواد – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
1305 ریخته گری – دانشگاه آیت اله حایری – میبد – روزانه
1896 بیومواد – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و شکل دادن فلزات، جوشکاری 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
52 مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه تهران – روزانه 
63  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه تهران – روزانه
116  مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
161  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
230  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه علم وصنعت – روزانه
256  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
296  مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر- نوبت دوم
326  مهندسی مواد – ریخته گری دانشگاه علم وصنعت – روزانه
370  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
502  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
650  مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه شیراز – روزانه
682  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
781  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
806  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
1110  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
1171  مهندسی مواد – جوشکاری موسسه غیر انتفاعی صنعتی فولاد اصفهان
1209  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب موادمهندسی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
1483   مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
1748  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
1771  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
50  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
298 مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
567  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه تبریز – روزانه
918  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
1407  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه شهرکرد – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 3: رشته  مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه 
129  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
230  مهندسی پزشکی – مهندسی بافت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
318  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
495  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

2.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …