رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 و محل قبولی ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد مواد و متالورژی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مواد و متالورژی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 مواد و متالورژی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مواد و متالورژی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مواد و متالورژی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 1 : رشته مهندسی مواد گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 2 : رشته مهندسی مواد گرایش سرامیگ و رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در کد ضریب 3 : رشته مهندسی مواد گرایش ریخته گری و رشته مهندسی پزشکی

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، جوشکاری

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و شکل دادن فلزات، جوشکاری و خوردگی و حفاظت مواد و استخراج فلزات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه تهران – روزانه
51 جوشکاری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
88 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
212 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
285 استخراج فلزات – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
389 شکل دادن فلزات – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
495 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تبریز – روزانه
644 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شیراز – روزانه
879 جوشکاری – دانشگاه شیراز – روزانه
933 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1176 استخراج فلزات – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1291 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
1389 شکل دادن فلزات – دانشگاه اراک – روزانه
1632 خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس بندرعباس) – روزانه
1789 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1825 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
81 سرامیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
685 سرامیک – دانشگاه اصفهان – روزانه
891 سرامیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1556 سرامیک – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
1770 سرامیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
53 بیومواد – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
118 مهندسی بافت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
281 بیومواد – پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرج – روزانه
578 بیومواد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1201 بیومواد – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
1305 ریخته گری – دانشگاه آیت اله حایری – میبد – روزانه
1896 بیومواد – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، جوشکاری

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 1: رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و شکل دادن فلزات، جوشکاری و خوردگی و حفاظت مواد و استخراج فلزات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
52 مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه تهران – روزانه 
63  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه تهران – روزانه
116  مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
161  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
230  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه علم وصنعت – روزانه
256  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
296  مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر- نوبت دوم
326  مهندسی مواد – ریخته گری دانشگاه علم وصنعت – روزانه
370  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
502  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
650  مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه شیراز – روزانه
682  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
781  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
806  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
1110  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
1171  مهندسی مواد – جوشکاری موسسه غیر انتفاعی صنعتی فولاد اصفهان
1209  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب موادمهندسی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
1483   مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
1748  مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
1771  مهندسی مواد – استخراج فلزات دانشگاه صنعتی همدان – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
50  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
298 مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
567  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه تبریز – روزانه
918  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
1407  مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه شهرکرد – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه مواد و متالورژی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مواد و متالورژی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400-99: کد ضریب 3: رشته  مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه 
129  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
230  مهندسی پزشکی – مهندسی بافت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
318  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
495  مهندسی پزشکی – بیومواد دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …