رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد فیزیک 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد فیزیک 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد فیزیک 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد فیزیک 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد فیزیک 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد فیزیک در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1401 نسبت به محل قبولی ارشد فیزیک 99 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد فیزیک 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 فیزیک، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه فیزیک ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد فیزیک براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 1 کد ضریب داشتیم. 

رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1400 در کد ضریب 1: رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای و فناوری پلاسما

در کنکور ارشد مجموعه فیزیک 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های فیزیک، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، مهندسی هسته ای، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی، نانوفیزیک، آموزش فیزیک و دکتری پیوسته فیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فیزیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای و فناوری پلاسما 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
29 مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
57 مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
105 اپتیک و لیزر – دانشگاه تهران – روزانه
154 مهندسی راکتور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
251 گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه
286 ماده چگال – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
309 فیزیک پلاسما – دانشگاه تهران – نوبت دوم
377 فیزیک پلاسما – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
423 مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه اصفهان – روزانه
471 نجوم و اخترفیزیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
492 ماده چگال – دانشگاه تربیت مدرس – نوبت دوم
577 ماده چگال – دانشگاه شیراز – روزانه
668 ماده چگال – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
725 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
789 هسته ای – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
856 ماده چگال – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
915 نانو فیزیک – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
978 نجوم و اخترفیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه
997 فیزیک آماری و سامانه های پیچیده – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
1100 مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
1187 گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
1246 اپتیک و لیزر – دانشگاه شهرکرد – روزانه
1287 فیزیک پلاسما – دانشگاه تفرش – روزانه
1325 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1362 ماده چگال – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1421 نانو فیزیک – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1450 گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه قم – روزانه
1504 ماده چگال – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
1527 علوم و فناوری کوانتومی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1585 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1596 ماده چگال – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1608 هسته ای – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
1621 مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
1644 گرانش و کیهانشناسی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1400-99

رتبه های قبولی ارشد فیزیک 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد فیزیک 99 در کد ضریب 1: رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای و فناوری پلاسما

در کنکور ارشد مجموعه فیزیک 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های فیزیک، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، مهندسی هسته ای، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی، نانوفیزیک، آموزش فیزیک و دکتری پیوسته فیزیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فیزیک را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فیزیک 1400-99: کد ضریب 1: رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای و فناوری پلاسما

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23  مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
69  مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه 
116  فیزیک – اپتیک و لیزر دانشگاه تهران – روزانه 
133  مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
150  فیزیک – فیزیک اماری و سامانه های پیچیده دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
211  مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها دانشگاه شیراز – روزانه 
243  فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها دانشگاه تهران – نوبت دوم 
347  مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شیراز – روزانه 
475  فیزیک – فیزیک پلاسما دانشگاه علم و صنعت – روزانه 
548  فیزیک – گرانش و کیهان شناسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه 
650  فیزیک – نجوم و اختر فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان – روزانه 
791  فیزیک – فیزیک پلاسما دانشگاه الزهرا تهران – روزانه 
851  فیزیک – فیزیک ماده چگال دانشگاه شیراز – روزانه 
914  فیزیک – فیزیک ماده چگال دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه 
1078  فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه 
1176  مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان 
1331  نانو فیزیک دانشگاه تبریز – روزانه 
1530  فیزیک – اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان 
1922  فیزیک – فیزیک هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …