رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402

محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1402 نسبت به محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 فناوری اطلاعات (IT)، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه فناوری اطلاعات (IT) ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد فناوری اطلاعات (IT) براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 2 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 در کد ضریب 1: رشته رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فناوری اطلاعات (IT) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401-1402: کد ضریب 1: رشته فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

رتبه قبولیمحل قبولی
22ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تهران – روزانه
55ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – سامانه های شبکهای – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
76ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
144ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مهندسی آی تی 1402

159ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – دانشگاه اصفهان – روزانه
266ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه شیراز – روزانه
311ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – معماری سازمانی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
487ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – سیستمهای چند رسانه ای – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
592ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
748ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – مجازی دولتی
1503ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه شیراز – مجازی دولتی
2236ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی هدف – ساری – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مهندسی آی تی 1402

2774ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – سیستمهای تکنولوژی اطلاعات – دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه – پیام نور
3556ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران – مجازی غیرانتفاعی
4309ارشد فناوری اطلاعات (آی تی – IT) – تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط – اهواز – مجازی غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در کد ضریب 1: رشته رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فناوری اطلاعات (IT) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401: کد ضریب 1: رشته فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
14مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تهران – روزانه
75تجارت الکترونیکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
92سیستمهای چند رسانه ای – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
149مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
173تجارت الکترونیکی – دانشگاه اصفهان – روزانه
205مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه شیراز – روزانه
283مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
333معماری سازمانی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
472تجارت الکترونیکی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
591مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – روزانه
896مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
1678تجارت الکترونیکی – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی
2167مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – غیرانتفاعی
2990تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه – غیرانتفاعی
3255مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران – مجازی غیرانتفاعی
3875تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی اترک – قوچان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در کد ضریب 2: رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری اطلاعات پزشکی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401: کد ضریب 2: رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
158مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 99-1400

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 99-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 99 در کد ضریب 1: رشته رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 99، کد ضریب یک مربوط به رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فناوری اطلاعات (IT) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 99-1400: کد ضریب 1: رشته فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
30 فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای دانشگاه تهران – روزانه
57 مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
92 فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
150مهندسی فناوری اطلاعات – معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
401 فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان 
677 فناوری اطلاعات – معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
903مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
3493 فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه غیر انتفاعی رجا قزوین
6768 فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد 
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …