رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1401 نسبت به محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 فناوری اطلاعات (IT)، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه فناوری اطلاعات (IT) ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد فناوری اطلاعات (IT) براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) در کد ضریب 1 : رشته های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و امنیت
رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) در کد ضریب 2 : رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در کد ضریب 1: رشته رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فناوری اطلاعات (IT) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401: کد ضریب 1: رشته فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تهران – روزانه
75 تجارت الکترونیکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
92 سیستمهای چند رسانه ای – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
149 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
173 تجارت الکترونیکی – دانشگاه اصفهان – روزانه
205 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه شیراز – روزانه
283 مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
333 معماری سازمانی – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
472 تجارت الکترونیکی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
591 مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – روزانه
896 مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
1678 تجارت الکترونیکی – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی
2167 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – غیرانتفاعی
2990 تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه – غیرانتفاعی
3255 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی – موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران – مجازی غیرانتفاعی
3875 تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی اترک – قوچان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400 در کد ضریب 2: رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 1400، کد ضریب دو مربوط به رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری اطلاعات پزشکی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-1401: کد ضریب 2: رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
158 مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی – دانشگاه تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-99

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 99 در کد ضریب 1: رشته رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

در کنکور ارشد مجموعه فناوری اطلاعات (IT) 99، کد ضریب یک مربوط به رشته فناوری اطلاعات-آی تی (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته فناوری اطلاعات (IT) را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد فناوری اطلاعات (IT) 1400-99: کد ضریب 1: رشته فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و امنیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30  فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای دانشگاه تهران – روزانه
57  مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
92  فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
150 مهندسی فناوری اطلاعات – معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
401  فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان 
677  فناوری اطلاعات – معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
903 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
3493  فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه غیر انتفاعی رجا قزوین
6768  فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …