رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم سیاسی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم سیاسی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم سیاسی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم سیاسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم سیاسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم سیاسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401 ، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی در کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

رتبه قبولی محل قبولی
11 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه تهران – روزانه
37 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
105 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

294 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
466 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
783 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی دولتی
2094 ارشد علوم سیاسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته روابط بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

رتبه قبولی محل قبولی
18 ارشد روابط بین الملل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
68 ارشد روابط بین الملل – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
143 ارشد روابط بین الملل – دانشگاه شیراز – روزانه
305 ارشد روابط بین الملل – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
416 ارشد روابط بین الملل – دانشگاه یزد – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مطالعات منطقه ای بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد علوم سیاسی – خاورمیانه و شمال آفریقا – دانشگاه تهران – روزانه
49 ارشد علوم سیاسی –  مطالعات اروپا – دانشگاه تهران – نوبت دوم
99 ارشد علوم سیاسی –  مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

151 ارشد علوم سیاسی –  خاورمیانه و شمال آفریقا – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
299 ارشد علوم سیاسی –  مطالعات اروپا – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – پردیس خودگردان
726 ارشد علوم سیاسی –  مطالعات آسیای جنوب شرقی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – پردیس خودگردان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته اندیشه سیاسی در اسلام بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

رتبه قبولی محل قبولی
45 ارشد علوم سیاسی –  اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه تهران – روزانه
132 ارشد علوم سیاسی –  اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
586 ارشد علوم سیاسی –  اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد علوم سیاسی –  دیپلماسی و سازمان های بین المللی – دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401 در کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته سیاست گذاری عمومی بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته سیاستگذاری عمومی

رتبه قبولی محل قبولی
6 ارشد علوم سیاسی –  سیاستگذاری عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
144 ارشد علوم سیاسی –  سیاستگذاری عمومی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 علوم سیاسی – دانشگاه تهران – روزانه
47 علوم سیاسی – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
121 علوم سیاسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
275 علوم سیاسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
341 علوم سیاسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
498 علوم سیاسی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
613 علوم سیاسی – دانشگاه بیرجند – روزانه
1065 علوم سیاسی – دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد – نوبت دوم
2477 علوم سیاسی – دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته روابط بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 روابط بین الملل – دانشگاه تهران – روزانه
46 روابط بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
97 روابط بین الملل – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
215 روابط بین الملل – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
488 دیپلماسی کنترل تسلیحات – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
1893 روابط بین الملل – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مطالعات منطقه ای بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
6 مطالعات منطقه ای – خاورمیانه و شمال آفریقا – دانشگاه تهران – روزانه
43 مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه تهران – روزانه
107 مطالعات منطقه ای – مطالعات آمریکای شمالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
177 مطالعات منطقه ای – خاورمیانه و شمال آفریقا – دانشگاه شیراز – روزانه
196 مطالعات منطقه ای – مطالعات اروپا – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
253 مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
421 مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
635 مطالعات منطقه ای – مطالعات آمریکای شمالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – پردیس خودگردان
1887 مطالعات منطقه ای – خاورمیانه و شمال آفریقا – دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم – مشترک

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته اندیشه سیاسی در اسلام بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
62 اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه تهران – روزانه
187 اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
525 اندیشه سیاسی در اسلام – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
2499 اندیشه سیاسی در اسلام – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) – قم – مجازی

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
44 دیپلماسی و سازمان های بین المللی – دانشگاه تهران – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400 در کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته سیاست گذاری عمومی بود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته سیاستگذاری عمومی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 سیاستگذاری عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
389 سیاستگذاری عمومی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
6  سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران – روزانه
92  علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
129  علوم سیاسی دانشگاه تبریز – روزانه
188  علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
410  علوم سیاسی دانشگاه بیرجند – روزانه
576  علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
1172  علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان گیلان “مرکز رشت”

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته روابط بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99: کد ضریب 2: رشته روابط بین الملل

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
5  روابط بین الملل دانشگاه تهران – روزانه
42  روابط بین الملل دانشگاه تهران – نوبت دوم
122  روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
203  روابط بین الملل دانشگاه گیلان – روزانه
771  روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – مجازی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مطالعات منطقه ای بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99: کد ضریب 3: رشته مطالعات منطقه ای

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
21  مطالعات منطقه ای – مطالعات اروپا دانشگاه تهران – روزانه
141  مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه تهران – نوبت دوم
209  مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
1269 مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته اندیشه سیاسی در اسلام بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته علوم سیاسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم سیاسی 1400-99: کد ضریب 4: رشته اندیشه سیاسی در اسلام

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
113  اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه تهران – روزانه
194  اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
385  اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه مازندران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 5: رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی بود.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
145 دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشگاه باهنر کرمان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی 99 در کد ضریب 6: رشته سیاست گذاری عمومی

در کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته سیاست گذاری عمومی بود.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …