رتبه های قبولی ارشد صنایع 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد صنایع 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد صنایع 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع 1400

محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد صنایع 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد صنایع در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد صنایع 1401 نسبت به محل قبولی ارشد صنایع 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد صنایع 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 صنایع، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه صنایع ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد صنایع براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد صنایع 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در کد ضریب 1 : رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن
رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در کد ضریب 2: رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در کد ضریب 3: رشته مهندسی صنایع گرایش های مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه
رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در کد ضریب 4: رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 در کد ضریب 1: رشته بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400: کد ضریب 1: رشته صنایع گرایشهای بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، کیفیت و بهره وری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
95 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
173 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه تربیت مدرس  – فاقد خوابگاه – روزانه
325 سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
448 مهندسی حمل و نقل ریلی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
561 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
686 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
901 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) – نوبت دوم
975 مدیریت کیفیت و بهره وری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
1178 سیستمهای سلامت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1442 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه تفرش – روزانه
1565 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
1873 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه صنعتی اصفهان – پردیس خودگردان
2544 بهینه سازی سیستمها – دانشگاه خوارزمی – مجازی
3345 سیستمهای سلامت – موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز – غیرانتفاعی
3653 بهینه سازی سیستمها – موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد – غیرانتفاعی
3699 بهینه سازی سیستمها – موسسه غیرانتفاعی هدف – ساری – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 در کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته سیستم های کلان بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
34 سیستمهای کلان – دانشگاه تهران – روزانه
203 سیستم های محیط زیست – دانشگاه تهران – نوبت دوم
280 سیستمهای کلان – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
515 سیستمهای کلان – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
883 سیستمهای کلان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
1452 سیستمهای کلان – دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر – روزانه
3281 سیستمهای کلان – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی
3566 سیستمهای کلان – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 در کد ضریب 3: رشته مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
20 مدیریت پروژه – دانشگاه تهران – روزانه
62 لجستیک و زنجیره تامین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
103 مهندسی مالی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
225 مدیریت پروژه – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
297 لجستیک و زنجیره تامین – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
652 مدیریت پروژه – دانشگاه صنعت نفت(آبادان) – روزانه
845 مهندسی مالی – دانشگاه آیت اله حایری – میبد – روزانه
964 لجستیک و زنجیره تامین – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
2675 مدیریت پروژه – دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل – غیرانتفاعی
3606 مهندسی مالی – موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان – تهران – مجازی غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400 در کد ضریب 4: رشته مدیریت مهندسی

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت مهندسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1401-1400: کد ضریب 4: مدیریت مهندسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26 مدیریت مهندسی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
202 مدیریت مهندسی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
795 مدیریت مهندسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
1887 مدیریت مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
3152 مدیریت مهندسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
3774 مدیریت مهندسی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400-99

رتبه های قبولی ارشد صنایع 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 1: رشته بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 99، کد ضریب یک مربوط به رشته صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، کیفیت و بهره وری، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی ایمنی در راه آهن بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400-99: کد ضریب 1: رشته صنایع گرایشهای بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، کیفیت و بهره وری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
27  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه تهران – نوبت دوم
91  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
154  مهندسی صنایع – اموزش مهندسی دانشگاه تهران – روزانه
223  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
371  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
490  مهندسی صنایع – مهندسی ایمنی در راه آهن دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
698  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه شهید با هنر-کرمان – روزانه
862  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
1283  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – مجازی
2211  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران 
3913  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها موسسه غیرانتفاعی کوشیار رشت 
4308  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته سیستم های کلان بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400-99: کد ضریب 2: رشته سیستم های کلان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9  مهندسی صنایع – سیستم های کلان دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
62  مهندسی صنایع – سیستم های کلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
201  مهندسی صنایع – سیستم های کلان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
375 مهندسی صنایع – سیستم های کلان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – روزانه
444  مهندسی صنایع – سیستم های کلان دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
1541  مهندسی صنایع – سیستم های کلان موسسه غیرانتفاعی مهر استانه اشرفیه 
5081  مهندسی صنایع – سیستم های کلان دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین 

رتبه های قبولی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 3: رشته آینده پژوهی

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته آینده پژوهی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400-99: کد ضریب 3: رشته آینده پژوهی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
124  مهندسی صنایع – آینده پژوهی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 4: رشته مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400-99: کد ضریب 4: مهندسی مالی، لجستیک و ذخیره تامین، مدیریت پروژه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
34  مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه تهران – روزانه
74  مهندسی صنایع – مهندسی مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
154  مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
206  مهندسی صنایع – مهندسی مالی دانشگاه خوارزمی – روزانه
471  مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1044  مهندسی صنایع – مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
2148  مهندسی صنایع – مهندسی مالی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ 
3161  مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد صنایع 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت مهندسی

در کنکور ارشد مجموعه صنایع 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت مهندسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته صنایع را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع 1400-99: کد ضریب 5: رشته مدیریت مهندسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
16  مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
108  مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
1427   مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
2788  مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی دانشگاه علم و صنعت – پردیس خودگردان
4144   مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی دانشگاه علم و هنر یزد – غیرانتفاعی 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …