رتبه های ارشد قبولی صنایع غذایی 1401-1400 و محل آن ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
63

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد صنایع غذایی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد صنایع غذایی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد صنایع غذایی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد صنایع غذایی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 صنایع غذایی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه صنایع غذایی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد صنایع غذایی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400 در کد ضریب 1: رشته صنایع غذایی

در کنکور ارشد مجموعه صنایع غذایی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته صنایع غذایی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته صنایع غذایی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
6 صنایع غذایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) – روزانه
20 فناوری مواد غذایی – دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) – روزانه
44 صنایع غذایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) – نوبت دوم
67 صنایع غذایی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
88 فناوری مواد غذایی – دانشگاه شیراز – روزانه
125 زیست فناوری مواد غذایی – دانشگاه تبریز – روزانه
166 صنایع غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز – روزانه
192 فناوری مواد غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه
221 فناوری مواد غذایی – دانشگاه ارومیه – روزانه
279 زیست فناوری مواد غذایی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
322 صنایع غذایی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
397 شیمی مواد غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم
1279 صنایع غذایی – موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر – غیرانتفاعی
2089 زیست فناوری مواد غذایی – موسسه غیرانتفاعی رودکی – تنکابن – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد صنایع غذایی 99 در کد ضریب 1: رشته صنایع غذایی

در کنکور ارشد مجموعه صنایع غذایی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته صنایع غذایی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته صنایع غذایی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع غذایی 1400-99: کد ضریب 1: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
30 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
44 علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
90  علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه
102  علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
115  علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – روزانه
135  علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
162  علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی دانشگاه زابل – روزانه
268  علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
336  علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
1064  علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری موادغذایی دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد
1727  علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی موسسه غیر انتفاعی صبا ارومیه 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید

سلام ببخشید با رتبه122تو سهمیه ازاد امکان قبولی دانشگاه گرگان یا ارومیه وجود داره؟

سلام
به نظرتون با رتبه ۱۷ صنایع غذایی می تونم دانشگاه تهران یا تربیت مدرس قبول شم امسال؟ اگه همه گرایشارو بزنم

سلام وقت بخیر ایا با رتبه ۶۶ میتونم ارشد صنایع غذایی دانشگاه گیلان نوبت روزانه قبول شم؟

سلام
بارتبه ۷۴۳درسهمیه و۸۳۴ بدون سهمیه کارشناسی ارشد صنایع غذایی امکان قبولی در دانشگاه فردوسی مشهد رو دارم ؟

سلام بخشید اینا بر چه اساس نوشته شدن من پارسال با ۱۷۶ شبانه ارومیه رو نیاوردم برا چی رتبه ی ۲۰۰ رو روزانه زدین؟
یعنی حق من ضایع شده!!

سلام.

با رتبه ۹۹ با سهمیه و بدون سهمیه ۹۳۵
روزانه تبریز که بومی اینجا هستم قبول نشدم چرا ؟

سلام. تو کنکو رارشد سهمیه بومی اصلا نداریم و ربطی به محل سکونت شما نداره. در ضمن اگر به رتبه کشوریتون توجه کنید می بینید که اختلاف بسیار زیادی با آخرین قبولی سهمیه آزاد دارید که شما باید حداقل 70 درصد تراز اون فرد رو به دست می آوردید که در این صورت برای دانشگاه تبریز با سایر هم سهمیه ای هاتون مورد مقایسه قرار می گرفتید و در نهایت اگر بین اونها از شرایط بهتری برای تبریز برخوردار بودید قبول می شدید.

سلام با رتبه 52سهمیه پنج درصدی و رتبه491کشوری آیا امیدی به قبولی روزانه اهواز و یا شبانه دانشگاه صنعتی اهواز هست؟

سلام با رتبه 52 سهمیه پنج درصدی و رتبه 491کشوری احتمال قبولی روزانه اهواز یا شبانه صنعتی اصفهان وجود داره؟؟؟

سلام با رتبه 52سهمیه پنج درصدی و رتبه کشوری 491احتمال قبولی روزانه دانشگاه اهواز یا شبانه اصفهان دارم؟

با سلام و خسته نباشید برای قبولی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و تهران شمال ویا علوم دارویی چه رتبه‌ای با سهمیه آزاد پذیرفته می‌شود? با تشکر

با سلام و خسته نباشید از نرم‌افزار استفاده و ذخیره کردم لطفا راهنمایی کنید که دوباره محل های قبولی را ببینم.با تشکر

سلام. لطفا با کد اختصاصی که به عنوان نام کاربری بهتون داده از بخش ورود با کد اختصاصی وارد نرم افزار بشید. با پیام دادن به پشتیبانی آنلاین هم به ور کامل در همون موقع که وارد نرم افزار شدید راهنماییتون می کنند.

سلام رتبه ارشد صنایع غذایی من در سهمیه(پنج درصد ظرفیت ایثارگر) ۳۰ هست.و رتبه بدون سهمیه من۲۹۱ هست و اخرین فرد مجاز درسهمیه برای روزانه و نوبت دوم هم ۲۴۱ هست.ترازمم ۴۱۰۶ هست.امکان قبولی روزانه تو چه شهرایی رو دارم؟

سلام وقت بخیر
با رتبه 16 سهمیه 5 درصد (113 در بدون سهمیه) احتمال داره ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان قبول بشوم؟

سلام و خسته نباشید
من رتبه ام ۱۲۳ شده به نظرتون شبانه تهران رو میارم؟
چون ساکن تهران هستم و بچه دارم نمیتونم برم شهر دیگه

سلام خسته نباشید
من با رتبه ۱۴۶ هیچ امیدی به روزانه ی همدان یا ارومیه
نداشته باشم. با این وضع🤕

سلام. نمیشه واقعا دقیق گفت. قبولی های سال گذشته رو براتون تو همین مطلب گذاشتیم و ممکنه امسال اولویت بندی ها متفاوت باشه و شانس قبولی داشته باشید

63 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …