رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400-99

رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1400-99 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر نمونه کارنامه های ارشد حقوق 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد حقوق 99

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

محل قبولی ارشد حقوق 1400-99

محل قبولی داوطلبان ارشد حقوق 99 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1400 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1400 را براساس محل قبولی ارشد حقوق در سال 99 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400 نسبت به محل قبولی ارشد حقوق 99 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 99

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1400، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 99 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد حقوق 99 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1400 حقوق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 99 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه حقوق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 99 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد حقوق براساس دفترچه کنکور ارشد 99، 12 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد حقوق 1400-99 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 1: رشته های حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی و سردفتری اسناد رسمی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 4: رشته های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت دادگستری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

در ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب یک مربوط به رشته حقوق خصوصی است. همچنین رشته های دیگری نیز در این کد ضریب دسته بندی می شوند که عبارتند از:

حقوق اقتصادی، سردفتری اسناد رسمی،حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق مالی – اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق خصوصی.

علاوه بر این، در دفترچه ثبت نام ارشد 1400، رشته حقوق مالی نیز به کد ضریب یک ارشد مجموعه حقوق اضافه شده است.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی و رشته های زیر مجموعه حقوق خصوصی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19  حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
61  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
104  حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
214  حقوق خصوصی دانشگاه قم – روزانه
369  حقوق خصوصی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
477  حقوق خصوصی دانشگاه میبد – روزانه
959  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان
1432  حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور استان تهران “مرکزورامین”
2526  حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم – غیر انتفاعی
6895  حقوق خصوصی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
13929  حقوق خصوصی موسسه غیر انتفاعی طبرستان چالوس
23169  حقوق خصوصی موسسه غیر انتفاعی تابناک لامرد

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق بین الملل بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 2: رشته حقوق بین الملل

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
24   حقوق بین الملل دانشگاه تهران – نوبت دوم
60   حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی – روزانه
168   حقوق بین الملل دانشگاه مازندران – روزانه 
360   حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
1102   حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور استان قزوین “مرکزقزوین”
4946   حقوق بین الملل موسسه غیر انتفاعی رشدیه تبریز 

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 3: رشته های حقوق جزا و جرم شناسی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق، کد ضریب 3 مربوط به رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 3: رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – روزانه
46  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
104  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز – نوبت دوم
185  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهرکرد – روزانه
256  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
483  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1214  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
3176  حقوق جزا و جرم شناسی موسسه غیر انتفاعی خراسان مشهد 
9514  حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده اصول الدین – غیر انتفاعی 

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق عمومی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 4: رشته حقوق عمومی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9  حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
59  حقوق عمومی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
115  حقوق عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
152  حقوق عمومی دانشگاه مازندران – نوبت دوم 
647  حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان 
5537  حقوق عمومی دانشگاه شمال آمل – غیر انتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق بشر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 5: رشته حقوق بشر

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
48   حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
198   حقوق بشر دانشگاه مازندران – روزانه
4077   حقوق بشر دانشگاه مفید قم – غیر انتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 6: رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
20  حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران – روزانه
167  حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
2857  حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق محیط زیست بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 7: رشته حقوق محیط زیست

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
137    حقوق محیط زیست دانشگاه مازندران – روزانه 
566    حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل وحقوق نفت و گاز

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 8: رشته های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
22   حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران – روزانه
73  حقوق نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
1402  حقوق نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ تهران – غیر انتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 9: رشته های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده  و فقه و حقوق خانواده

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی – روزانه 
151 حقوق خانواده دانشگاه ارومیه – نوبت دوم 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق ارتباطات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 10 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 10: رشته حقوق ارتباطات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
85   حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بی المللی و حقوق شرکت های تجاری

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 11 مربوط به رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 11 مربوط به رشته حقوق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حقوق 1400-99: کد ضریب 11: رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
15   حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد حقوق 99 در کد ضریب 12: رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

در کنکور ارشد مجموعه حقوق 99، کد ضریب 12 مربوط به رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بود.

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق عمومی 1401

منابع ارشد حقوق عمومی منابع ارشد حقوق عمومی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق عمومی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1401

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب …

بهترین منابع ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق خصوصی به روزرسانی 1401

منابع ارشد حقوق خصوصی منابع ارشد حقوق خصوصی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق خصوصی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …