رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد تاریخ 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد تاریخ 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد تاریخ در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 نسبت به محل قبولی ارشد تاریخ 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد تاریخ 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 تاریخ، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه تاریخ ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد تاریخ براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 تاریخ ایران باستان – – دانشگاه تهران روزانه
114 تاریخ ایران باستان – دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
657 تاریخ ایران باستان – دانشگاه ارومیه نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
32 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
98 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه اصفهان روزانه
173 تاریخ انقلاب اسلامی- پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی روزانه
254 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین روزانه
385 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) نوبت دوم
580 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
670 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه زنجان روزانه
891 تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه گلستان – گرگان نوبت دوم
1105 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور
1126 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه تبریز پردیس خودگردان
1144 تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 تاریخ اسلام –  دانشگاه تهران روزانه
77 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه تهران روزانه
300 اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی – دانشگاه تهران نوبت دوم
381 تاریخ تشیع – دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
497 تاریخ اسلام – دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم
538 تاریخ تشیع – دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
883 تاریخ اسلام – دانشگاه ایلام روزانه
982 تاریخ تشیع – دانشگاه نیشابور روزانه
1159 تاریخ اسلام – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی غیرانتفاعی
1167 تاریخ تشیع – دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند پیام نور
1172 مطالعات تاریخ تشیع – دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
27 تاریخ عمومی جهان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
1065 تاریخ عمومی جهان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران پردیس خودگردان

آمار رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400-99

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران – روزانه
181 تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران – روزانه
323 تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
820 تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه سیستان وبلوچستان – نوبت دوم 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
30 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
201  تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
352 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
451 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم 
613 تاریخ – تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه گلستان – روزانه 
939 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه یاسوج – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
79 تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
283 تاریخ – اسناد و مدارک ارشیوی و نسخه شناسی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
428 تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه مازندران – روزانه
871 تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه یاسوج – نوبت دوم 
1214 تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
27  تاریخ – تاریخ عمومی جهان دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
550  تاریخ – تاریخ عمومی جهان دانشگاه تبریز – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …