رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1402-1401

محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد تاریخ 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد تاریخ در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1402 نسبت به محل قبولی ارشد تاریخ 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد تاریخ 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 تاریخ، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه تاریخ ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد تاریخ براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس
رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401: کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد تاریخ – تاریخ ایران باستان – دانشگاه تهران – روزانه
101ارشد تاریخ – تاریخ ایران باستان – دانشگاه اصفهان – روزانه
633ارشد تاریخ – تاریخ ایران باستان – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1401، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

رتبه قبولیمحل قبولی
11ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه تهران – روزانه
60ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
286ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه تبریز – روزانه
523ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
791ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1234ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1317ارشد تاریخ – تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد سقز – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1401، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

رتبه قبولیمحل قبولی
21ارشد تاریخ – تاریخ اسلام – دانشگاه تهران – روزانه
94ارشد تاریخ – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه تهران – نوبت دوم
445ارشد تاریخ – تاریخ تشیع – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
736ارشد تاریخ – مطالعات خلیج فارس – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
948ارشد تاریخ – تاریخ اسلام – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1303ارشد تاریخ – تاریخ تشیع – دانشگاه ایلام – نوبت دوم
1389ارشد تاریخ – تاریخ اسلام – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401 در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1401، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1402-1401: کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه قبولیمحل قبولی
198ارشد تاریخ – تاریخ عمومی جهان – دانشگاه شیراز – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8تاریخ ایران باستان – – دانشگاه تهران روزانه
114تاریخ ایران باستان – دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
657تاریخ ایران باستان – دانشگاه ارومیه نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
32تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
98تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه اصفهان روزانه
173تاریخ انقلاب اسلامی- پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی روزانه
254تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین روزانه
385تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) نوبت دوم
580تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
670تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه زنجان روزانه
891تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه گلستان – گرگان نوبت دوم
1105تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور
1126تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه تبریز پردیس خودگردان
1144تاریخ ایران اسلامی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه مجازی پیام نور

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
13تاریخ اسلام –  دانشگاه تهران روزانه
77مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – دانشگاه تهران روزانه
300اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی – دانشگاه تهران نوبت دوم
381تاریخ تشیع – دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
497تاریخ اسلام – دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم
538تاریخ تشیع – دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
883تاریخ اسلام – دانشگاه ایلام روزانه
982تاریخ تشیع – دانشگاه نیشابور روزانه
1159تاریخ اسلام – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی غیرانتفاعی
1167تاریخ تشیع – دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند پیام نور
1172مطالعات تاریخ تشیع – دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400 در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 1400، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
27تاریخ عمومی جهان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران روزانه
1065تاریخ عمومی جهان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران پردیس خودگردان

آمار رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400-99

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب یک مربوط به گرایش تاریخ ایران باستان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 1: گرایش تاریخ ایران باستان

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران – روزانه
181تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران – روزانه
323تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
820تاریخ – تاریخ ایران باستان دانشگاه سیستان وبلوچستان – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 2: گرایش های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
30تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
201 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
352تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
451تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم 
613تاریخ – تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه گلستان – روزانه 
939تاریخ – تاریخ ایران اسلامی دانشگاه یاسوج – نوبت دوم 

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی و مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 3: گرایش های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و مطالعات خلیج فارس

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
79تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
283تاریخ – اسناد و مدارک ارشیوی و نسخه شناسی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
428تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه مازندران – روزانه
871تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه یاسوج – نوبت دوم 
1214تاریخ – تاریخ اسلام دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی

رتبه های قبولی ارشد تاریخ 99 در کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

در کنکور ارشد مجموعه تاریخ 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش تاریخ عمومی جهان از رشته تاریخ بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته تاریخ را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد تاریخ 1400-99: کد ضریب 4: گرایش تاریخ عمومی جهان

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
27 تاریخ – تاریخ عمومی جهان دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
550 تاریخ – تاریخ عمومی جهان دانشگاه تبریز – نوبت دوم
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …