رتبه های قبولی ارشد مهندسی برق 99 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
28

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد برق 1400-99

رتبه های قبولی ارشد برق 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1400-99 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر نمونه کارنامه های ارشد برق 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد برق 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد برق 99

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

محل قبولی ارشد برق 1400-99

محل قبولی داوطلبان ارشد برق 99 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1400 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1400 را براساس محل قبولی ارشد برق در سال 99 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد برق 1400 نسبت به محل قبولی ارشد برق 99 به جود می آید.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 99

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1400، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 99 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد برق 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد برق 99 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1400 برق، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 99 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه برق ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 99 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد برق براساس دفترچه کنکور ارشد 99، 8 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد برق 1400-99 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد برق 99 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد برق در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 1 مربوط به گرایش های مدارهای مجتمع الكترونیك، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الكترونیك دیجیتال، جنگ الکترونیک از رشته برق می باشد.  همچنین رشته های مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای،  مهندسی فتونیک (محض)،گرایش نانوفتونیک، رشته های مهندسی نانوفناوری، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک، مهندسی خودرو و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی نیز کد ضریب یک را به خود اختصاص داده اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 1: رشته های مرتبط با الکترونیک، مهندسی هسته ای برق و مهندسی فتونیک  

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه تهران – روزانه
132  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
285  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
477  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه 
625 برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
884  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1178  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
1761 برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم
1831 مهندسی هسته ای – راکتور دانشگاه شیراز – روزانه
2260  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه کاشان – روزانه
2472  برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
2710  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه – روزانه
3264  مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3620  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان – روزانه
4040  مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – روزانه
5111  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
6978  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – مجازی
10065  برق – مدارهای مجتمع الکترونیک موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم قائمشهر
12369  برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های سیستم های قدرت، الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكی و سامانه های برقی حمل و نقل از رشته برق بود.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

همچنین رشته های مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نیز در این کد ضریب قرار گرفته بودند. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 2: رشته های مرتبط با قدرت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
25  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
65  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
180  برق – سیستم های قدرت دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
223 برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم 
300  مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهران – روزانه
338 برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
504  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
754 برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
830  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه تبریز – روزانه
884  مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
1428  برق – سیستم های قدرت دانشگاه یزد – روزانه
2438  برق – سیستم های قدرت دانشگاه لرستان – روزانه 
2634 برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه – روزانه
2749  برق – سیستم های قدرت دانشگاه گیلان – نوبت دوم
2867  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه زنجان – نوبت دوم
3329  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه یزد – نوبت دوم
3490  برق – سیستم های قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران – روزانه
4382  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
5512  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه صنعتی قم – نوبت دوم
5968  برق – سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
9831  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
11099  برق – سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی دارالفنون قزوین
11397  برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه کاشان – پردیس خودگردان
11859  برق – سیستم های قدرت دانشگاه زنجان – پردیس خودگردان
12352  برق – سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی بهار مشهد

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 3 مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 3: گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
193  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تهران – روزانه
746  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1068 برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
2285  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
3126 برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه تبریز – نوبت دوم
5077  برق – مخابرات میدان و موج دانشگاه شاهد تهران – پردیس خودگردان
13222  برق – مخابرات میدان و موج موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت 

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری 

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 4 مربوط به گرایش های مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و الکترواکوستیک از رشته برق می باشد.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

همچنین رشته مهندسی صدا  و رشته مهندسی مخابرات امنیتی نیز که به دفترچه 1400 اضافه شده نیز در این مجموعه قرار گرفته اند.

 در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 4: گرایش های مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
45  برق – مخابرات سیستم دانشگاه تهران – روزانه
89 برق – شبکه های مخابراتی دانشگاه تهران – روزانه
207  برق – مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
631  برق – مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
1216  برق – مخابرات سیستم دانشگاه اصفهان – روزانه 
2936 برق – مخابرات سیستم دانشگاه شهرکرد – روزانه
4225 برق – مخابرات سیستم دانشگاه کاشان – نوبت دوم 
6207  برق – مخابرات سیستم دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
10643  برق – مخابرات سیستم موسسه غیرانتفاعی زند شیراز
12597 برق – مخابرات سیستم دانشگاه گیلان – مجازی

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 5: رشته های مرتبط با کنترل

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 5 مربوط به گرایش کنترل از رشته برق و رشته مهندسی کنترل و علائم بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 5: گرایش کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
74 برق – کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
723 برق – کنترل دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
977  برق – کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم 
1513  برق – کنترل دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
2443 برق – کنترل دانشگاه یزد – روزانه
3177  برق – کنترل دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
4309  برق – کنترل دانشگاه صنعتی قم – نوبت دوم
9908  برق – کنترل دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران 
11823  برق – کنترل دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته مهندسی پزشکی  (بیوالکتریک) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 6: رشته مهندسی پزشکی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
124  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه تهران – نوبت دوم
311  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
715  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
943 مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
2100  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
2682  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
5334  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه علم و صنعت – پردیس خودگردان
13165  مهندسی پزشکی – بیو الکتریک دانشگاه صنعتی سهند تبریز – مجازی

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته مهندسی مکاترونیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 7: رشته مهندسی مکاترونیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
447  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تهران – نوبت دوم
2663  مهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز – روزانه
3927  مهندسی مکاترونیک دانشگاه سمنان – نوبت دوم
6151  مهندسی مکاترونیک مجتمع آموزش عالی بم – روزانه

رتبه های قبولی ارشد برق 99 در کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

در کنکور ارشد مجموعه برق 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته مهندسی هوافضا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته برق را قرار داده ایم. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد برق 1400-99: کد ضریب 8: رشته مهندسی هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
1338 مهندسی هوافضا – فناوری ماهواره دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

سلام. با رتبه میانگین 8000 در تمام گرایش ها، امکان قبولی در کدام دانشگاه ها یا رشته ها هست؟ قبولی در دوره روزانه و شبانه چطور؟

سلام
با رتبه 720 سهمیه ازاد مخابرات میدان احتمال قبولی در یکی از دانشگاههای دولتی روزانه تهران رو دارم؟

سلام من رتبه ام ۵۳۰۰ در گرابش قدرت هست
برای مصاحبه مالک اشتر شبانه گفتن مدارک ارسال کنم چقدر شانس پذیرش دارم
و اینکه برای روزانه لرستان و شبانه اراک و شبانه خوارزمی چقدر شانس دارم ؟ متشکرم

سلام رتبه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ شانس قبولی شبانه خواجه نصیر رو داره ؟احتمالش چقدره ؟

سلام ببخشید با رتبه ۶۴۰ مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترونیک تهران شبانه یا روزانه میارم؟

سلام وقت بخير با رتبه ٢٢٠٠ امكان قبولي پرديس بيوالكتريك در دانشگاه هاي شهر تهران هست؟ با تشكر

سلام خسته نباشید
میخواستم ببینم با رتبه ۱۰۲۴ کنترل و ۱۱۲۸ مهندسی پزشکی شانس شبانه بهشتی قبول میشم؟

سلام بارتبه ۶۰۰۰درگرایش سیستم های قدرت روزانه احتمالش هست قبول بشم؟کدوم دانشگاه ها

سلام وقت بخیر با رتبه 2059 در گرایش 6 و معدل 18.83 دانشگاه شیراز قبول میشم اگه نه کجا قبول میشم؟

سلام با رتبه ۲۵۰۰در زیرگروه بیوالکتریک و سهمیه رتبه اول کارشناسی، روزانه بیوالکتریک دانشگاه حکیم سبزواری قبول میشم؟

سلام یک سوالی داشتم
برای رشته سیستم‌ قدرت دانشگاه امام حسین تا چه رتبه ای به مصاحبه دعوت میشن؟
ممنون میشم جواب بدید🙏

28 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد

ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد یکی از اولین استرس هایی است که به سراغ کسانی که می خواهند در دوره کارشناسی ارشد تغییر رشته دهند و مسیر خود را عوض کنند،می آید. قبل از اینکه ممنوعیت تغییر رشته در کنکور کارشناسی ارشد را …

امکان تغییر رشته در ثبت نام ارشد 1401
کارشناسی ارشد
امکان تغییر رشته در ثبت نام ارشد 1401

تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد کنکور کارشناسی ارشد یکی از آن فرصت هایی است که بسیاری از آن برای تغییر فرصت مجدد خود در حوزه تحصیلی و کاری و اجتماعی استفاده می کنند. بسیاری از کنکور سراسری زخم خورده اند و در کنکور ارشد می خواهند جبران کنند. بسیاری …

دفترچه ثبت نام ارشد 1402-1401
کارشناسی ارشد
دفترچه ثبت نام ارشد 1402-1401: دفترچه رشته های کارشناسی ارشد

دفترچه ثبت نام ارشد 1402-1401 دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد 1402-1401، برای راهنمایی و ارائه اطلاعات درباره رشته های کارشناسی ارشد و مراحل ثبت نام ارشد منتشر می شود. ماهیت این دفترچه ها تقریباً از سالی به سال دیگر تفاوت های زیادی ندارد. مراحل ثبت نام در این دفترچه های …