رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی صنایع غذایی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی صنایع غذایی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی صنایع غذایی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11231 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 68 64 16 6.69
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 28.7 25.6 12.39 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18531 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه سمنان 16 12 24 86.69 13.39
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.19 10.69 13.39 7.69 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23515 مهندسی صنایع غذایی -نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 29.39 36 41.4 18.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 18 12.3 2.9 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30603 مهندسی صنایع غذایی -پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -8 4 10.69 -2.59 13.39
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.39 5.4 11.19 14.3 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31729 مهندسی صنایع غذایی -پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 8 20 25.39 30.7 14.69
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 10 0 4.8 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42923 مهندسی صنایع غذایی -پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 26.7 33.4 45.4 16 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 6 -1.1 -3.79 زن-شیراز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27748 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 38.7 69.4 57.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 40 0 0 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31364 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه ارومیه 17.39 25.39 36 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 8.69 8.89 9.6 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41880 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 41.4 16 36 -1.29 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 3.4 15.6 9.6 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42812 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه زنجان 21.39 30.7 53.4 0 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 6.9 9.6 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48099 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 21.39 0 25.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 24.7 13.39 3.9 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
50931 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه ایلام 24 24 13.39 0 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 3.4 2.29 9.6 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
55775 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 18.7 6.69 12 9.39 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 7.4 0 -4.69 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
74584 مهندسی صنایع غذایی -غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 29.39 29.39 1.39 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 -2.59 0 9.6 زن-آبیک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
116660 مهندسی صنایع غذایی -پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 22.7 1.39 9.39 8 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -3.29 -4.5 3.9 زن-رشت

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی صنایع غذایی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی صنایع غذایی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17674 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه تبریز 6.69 68 12 10.69 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 4 27.79 13.39 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32457 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه شیراز 22.7 24 32 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 26 -3.29 17.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39535 مهندسی صنایع غذایی -روزانه-دانشگاه ایلام 20 29.39 29.39 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 2.7 5.59 7.69 زن-ایلام

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.9/5 - (9 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …