رتبه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی1401-1400

رتبه های قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16453 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 21.39 45.4 30.7 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 22.7 11.19 9.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25545 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 38.7 52 38.7 10.69 28
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 6 5.59 3.9 زن-بوشهر

رتبه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23396 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 26.7 42.7 29.39 17.39 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 34 4.5 17.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32665 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 42.7 8 30.7 45.4 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18.7 3.5 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43791 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 20 42.7 46.7 -2.59 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 8.69 12.3 18.1 زن-اهواز

رتبه های قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39417 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 25.39 42.7 34.7 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 5.59 18.1 مرد-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38123 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 29.39 24 25.39 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 6 7.8 1 مرد-آبادان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …