رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها ازرشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی تربیت بدنی دانشگاه ها از رشته تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی تربیت بدنی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی تربیت بدنی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای تربیت بدنی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی تربیت بدنی منطقه 1 از رشته تجربی

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9573 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 45.4 41.4 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 18.7 34.5 27.7 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12341 علوم ورزشی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 58.7 56 74.69 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 20.7 11.19 15.3 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32624 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 16 36 32 58.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 4.69 0 0 مرد-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43805 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه قم 22.7 0 20 0 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 -1.29 -2.2 4.8 مرد-قم

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی تربیت بدنی منطقه 2 از رشته تجربی

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28220 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 29.39 37.4 50.7 38.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 7.4 12.3 9.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39401 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 12 10.69 13.39 29.39 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 0 11.19 19.1 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41321 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زنجان 28 28 10.69 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 17.39 3.4 10.5 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42075 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 29.39 12 45.4 74.69 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 11.39 -3.4 19.1 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
50652 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 9.39 48 21.39 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 10.69 17.79 15.3 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
52296 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 38.7 32 45.4 10.69 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 11.39 2.29 3.9 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
59526 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 24 14.69 54.7 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 9.39 1.2 18.1 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
79349 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه کاشان 0 16 10.69 12 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 0.69 1.2 2 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
86315 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 2.7 4 16 9.39 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 -2.2 1 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
115253 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه زابل 5.4 2.7 14.69 -2.59 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 3.4 2.29 -1.89 زن-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی تربیت بدنی از رشته تجربی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی تربیت بدنی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی تربیت بدنی منطقه 3 از رشته تجربی

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25412 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان 14.69 41.4 38.7 38.7 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 2.7 11.19 18.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31168 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 21.39 21.39 37.4 5.4 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 4 10.39 17.2 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33224 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه شیراز 44 37.4 66.69 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 11.39 0 16.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35006 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 36 45.4 73.4 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 20.7 3.5 5.8 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35142 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک -2.59 52 18.7 10.69 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 3.4 -1.1 8.6 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
71448 علوم ورزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 34.7 76 33.4 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 2.7 -3.29 -0.89 زن-اردبیل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (12 امتیاز)
4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …