رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی بینایی سنجی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها در کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی بینایی سنجی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی بینایی سنجی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای بینایی سنجی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی بینایی سنجی دانشگاه در 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی بینایی سنجی دانشگاه ها در کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بینایی سنجی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2872 بینایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 48 74.69 64 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 34.7 66.69 31.5 مرد-تهران

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بینایی سنجی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4010 بینایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 28 34.7 68 92 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 56 40 43.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4552 بینایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 34.7 69.4 54.7 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 64 31.2 43.9 مرد-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4623 بینایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 34.7 90.69 58.7 88 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 52.7 28.89 28.6 زن-مشهد

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی بینایی سنجی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بینایی سنجی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3110 بینایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 29.39 73.4 74.69 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 70 14.5 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3297 بینایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 33.4 65.4 74.69 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.5 68.69 17.79 54.29 مرد-تهران

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …