رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1400-99 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد روانشناسی 99

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99

محل قبولی داوطلبان ارشد روانشناسی 99 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1400 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1400 را براساس محل قبولی ارشد روانشناسی در سال 99 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 نسبت به محل قبولی ارشد روانشناسی 99 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 99

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1400، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 99 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد روانشناسی 99 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1400 روانشناسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 99 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه روانشناسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 99 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

در ارشد روانشناسی براساس دفترچه کنکور ارشد 99، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 1 : رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 2 : رشته های روانشناسی بالینی ، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 3 : رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 4 : رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی  بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 روانشناسی عمومی دانشگاه تهران – روزانه
96  روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
178  روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
294  روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – روزانه 
454  روانشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
643  روانشناسی عمومی دانشگاه یزد – نوبت دوم
682  روانشناسی عمومی دانشگاه اردکان – روزانه 
852  روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1526  روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان 
3708  روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا دانشگاه پیام نور استان همدان “مرکز همدان”
4425  روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم
7088  روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی رشدیه تبریز
14994  روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
10  روانشناسی بالینی دانشگاه تهران – روزانه
20  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
45  روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
70  روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
179  روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
231  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
271 روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
552  روانشناسی بالینی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
2310  روانشناسی بالینی کودک ونوجوان دانشگاه علم و هنر – غیرانتفاعی 

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
62 سنجش واندازه گیری – روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه

 

برای انتخاب رشته ارشد 1400 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

کد تخفیف 50 درصدی ویژه تمدید انتخاب رشته: 50100

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
65  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
83  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران – روزانه 
39  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
178  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
351  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – روزانه 
2022  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12  روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
41  روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
51  روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
159  روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم 
225  روانشناسی تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه 
407  روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان – روزانه 
591  روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه – روزانه 
735  روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم 
999  روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 
2837  روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “واحدمبارکه” 
6186  روانشناسی تربیتی موسسه غیرانتفاعی شاندیز مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق عمومی 1401

منابع ارشد حقوق عمومی منابع ارشد حقوق عمومی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق عمومی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1401

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب …

بهترین منابع ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
منابع ارشد حقوق خصوصی به روزرسانی 1401

منابع ارشد حقوق خصوصی منابع ارشد حقوق خصوصی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق خصوصی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …