رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی روانشناسی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی روانشناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی روانشناسی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی روانشناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی روانشناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی روانشناسی به دست بیاورید.

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های روانشناسی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی روانشناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی روانشناسی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
60-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه تهران 50.7 90.69 76 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
42.29 91.19 73.4 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
46.7 100 72 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
128-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 60 74.69 84 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
28.89 100 74.5 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
40 93.4 58.7 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
180-مرد-تهران روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 73.4 92 85.4 89.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 82.3 80 95
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
44.5 81.69 34.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
213-زن-مشهد روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 69.4 68 70.69 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.39 73.4 57.79 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
43.4 76.69 78.69 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
581-زن-اصفهان روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 61.4 58.7 69.4 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 100 80 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 83.4 16 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1951-زن-همدان روانشناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 34.7 45.4 54.7 89.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 73.4 51.2 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 53.4 32 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2397-زن-اردکان روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اردکان 37.4 49.4 73.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 86.69 28.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 83.4 17.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2748-مرد-اهواز روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 45.4 26.7 52 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 62.29 40 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 40 18.7 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3757-زن-تهران روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 16 37.4 56 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 42.29 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 60 10.69 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4136-مرد-دلفان (نورآباد) روانشناسی-روزانه-دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) 6.69 16 38.7 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 8.89 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 28.39 8 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7209-زن-تهران روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران)- تهران 18.7 21.39 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 31.2 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 10 4 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12821-زن-اشتهارد روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد اشتهارد 6.69 36 10.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 28.89 -1.1 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 38.4 17.39 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16175-زن-ورامین روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین 5.4 17.39 0 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 2.29 7.8 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 -1.6 5.4 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18592-زن-آبیک روانشناسی-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک 14.69 5.4 16 -8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 -4.4 8.89 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 11.69 4 26.7

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های روانشناسی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی روانشناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی روانشناسی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
64-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 85.4 76 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 100 83.4 86.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 80 36 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
162-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه تهران 66.69 64 77.4 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 91.19 62.29 78.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 80 52 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
223-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران 48 74.69 80 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
43.79 91.19 65.59 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 78.4 58.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
596-مرد-تبریز روانشناسی-روزانه-دانشگاه تبریز 62.7 100 46.7 84
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 77.8 73.4 93.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 46.7 62.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
620-زن-شیراز روانشناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 33.4 52 77.4 96
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 93.4 63.4 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 60 30.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1126-زن-کرج روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 40 68 78.69 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 72.3 78.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 78.4 33.4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1243-زن-یزد روانشناسی-روزانه-دانشگاه یزد 32 65.4 60 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 91.19 43.4 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 81.69 28 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2373-زن-رشت روانشناسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 45.4 21.39 36 85.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 26.7 36.7 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 20 28 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2458-زن-همدان روانشناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 13.39 48 52 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 80 41.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 73.4 36 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3578-زن-کرمان روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 24 40 60 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 68.9 30 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 51.7 25.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5099-زن-کرمانشاه روانشناسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 20 25.39 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 41.2 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
35.59 38.4 26.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7576-زن-تهران روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 37.4 21.39 21.39 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 37.79 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 36.7 17.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18131-زن-کرج روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 14.69 36 48 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 0 25.6 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 28.39 5.4 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24785-زن-خوراسگان روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد خوراسگان 10.69 13.39 16 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 8.89 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 5 10.69 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40335-مرد-رشت روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان – موسسه غیر انتفاعی کوشیار- رشت 14.69 22.7 9.39 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 13.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 8.39 10.69 1.7

رتبه و درصدهای قبولی روانشناسی از رشته انسانی منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های روانشناسی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی روانشناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی روانشناسی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
62-مرد-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه تهران 69.4 88 74.69 80
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 82.3 84.5 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 73.4 48 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
225-زن-تهران روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 69.4 90.69 46.7 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 93.4 68.9 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 60 44 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1287-زن-مشهد روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 37.4 68 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12 100 35.59 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.29 63.4 30.6 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1717-زن-اصفهان روانشناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 12 54.7 32 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 100 30 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 60 24 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2029-زن-بابلسر روانشناسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 53.4 60 70.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 62.29 48.9 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 51.7 22.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2307-مرد-کرج روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 49.4 28 58.7 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 55.59 42.29 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 56.7 20 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8217-زن-اصفهان روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 1.39 30.7 61.4 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 77.8 16.7 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 56.7 13.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8984-مرد-مراغه روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مراغه 13.39 20 46.7 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 75.59 7.8 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 46.7 21.39 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9110-زن-اراک روانشناسی-روزانه-دانشگاه اراک 12 41.4 70.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 16.7 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 43.4 17.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22721-زن-تهران روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 32 0 37.4 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 33.4 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 35 14.69 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28258-زن-یزد روانشناسی-غیر انتفاعی-استان یزد – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 34.7 17.39 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 48.9 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 10 4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
51316-زن-دماوند روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 24 2.7 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-8.8 24.5 30 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-5.5 31.7 10.69 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
57205-زن-ری روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 2.7 12 14.69 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 7.8 -8.3
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 13.39 2.7 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
79775-زن-حسن اباد روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز حسن آباد 17.39 4 9.39 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 11.19 18.89 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 0 12 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
102633-زن-آبیک روانشناسی-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک 14.69 17.39 5.4 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 5.59 -5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 0 -4 5

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …