دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد ریاضی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 ریاضیات و کاربردها جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
گراف و ترکیبیات
منطق ریاضی
دکتری پیوسته ریاضی جبر
آنالیز
هندسه
2 ریاضی کاربردی آنالیز عددی
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
3 ریاضی کاربردی ریاضی مالی
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضی ریاضی کاربردی
4 ریاضی کاربردی رمز و کد
5 ریاضی کاربردی علوم داده
6 ریاضی کاربردی ریاضیات زیستی
7 آموزش ریاضی
8 محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی (ریاضیات و کاربردها )
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 4
مباني جبر و مباني تركيبيات 4
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی (آنالیز عددی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
جبر خطي عددي، بهينه سازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل 4
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی (ریاضی مالی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی (رمز و کد)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 1
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی (علوم داده)
زبان 2
دروس پايه 4
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی (ریاضیات زیستی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
جبر خطي عددي، بهينهسازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی (آموزش ریاضی)
زبان 2
دروس پايه 4
آناليز رياضي 3
مباني جبر و مباني تركيبيات 3
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی (محاسبات نرم)
زبان 2
دروس پايه 4
آناليز رياضي 3
مباني جبر و مباني تركيبيات 4
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …