دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد ریاضی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 ریاضیات و کاربردها جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
گراف و ترکیبیات
منطق ریاضی
دکتری پیوسته ریاضی جبر
آنالیز
هندسه
2 ریاضی کاربردی آنالیز عددی
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
3 ریاضی کاربردی ریاضی مالی
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضی ریاضی کاربردی
4 ریاضی کاربردی رمز و کد
5 ریاضی کاربردی علوم داده
6 ریاضی کاربردی ریاضیات زیستی
7 آموزش ریاضی
8 محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی (ریاضیات و کاربردها )
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 4
مباني جبر و مباني تركيبيات 4
جمع کل 13

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی (آنالیز عددی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
جبر خطي عددي، بهينه سازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل 4
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی (ریاضی مالی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 12

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی (رمز و کد)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 1
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی (علوم داده)
زبان 2
دروس پايه 4
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 4
جمع کل 10

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی (ریاضیات زیستی)
زبان 2
دروس پايه 3
آناليز رياضي 3
جبر خطي عددي، بهينهسازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل 3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 1 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی (آموزش ریاضی)
زبان 2
دروس پايه 4
آناليز رياضي 3
مباني جبر و مباني تركيبيات 3
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی (محاسبات نرم)
زبان 2
دروس پايه 4
آناليز رياضي 3
مباني جبر و مباني تركيبيات 4
جمع کل 13

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …