دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد ریاضی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1
 
ریاضیات و کاربردها جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
گراف و ترکیبیات
منطق ریاضی
دکتری پیوسته ریاضی جبر
آنالیز
هندسه
2 
ریاضی کاربردی آنالیز عددی
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
دکتری پیوسته ریاضیرياضی كاربردی
3ریاضی کاربردی ریاضی مالی
بیوانفورماتیک
4ریاضی کاربردی رمز و کد
رمز
5ریاضی کاربردیعلوم داده
علم داده ها
6ریاضی کاربردیریاضیات زیستی
7آموزش ریاضی
8محاسبات نرمساختارهای جبر منطقی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ریاضی (ریاضیات و کاربردها )
زبان2
دروس پايه3
آناليز رياضي4
مباني جبر و مباني تركيبيات4
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ریاضی (آنالیز عددی)
زبان2
دروس پايه3
آناليز رياضي3
جبر خطي عددي، بهينه سازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل4
جمع کل12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ریاضی (ریاضی مالی)
زبان2
دروس پايه3
آناليز رياضي3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 14
جمع کل12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ریاضی (رمز و کد)
زبان2
دروس پايه3
آناليز رياضي1
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 14
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد ریاضی (علوم داده)
زبان2
دروس پايه4
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 14
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد ریاضی (ریاضیات زیستی)
زبان2
دروس پايه3
آناليز رياضي3
جبر خطي عددي، بهينهسازي خطي و نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل3
احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی 13
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد ریاضی (آموزش ریاضی)
زبان2
دروس پايه4
آناليز رياضي3
مباني جبر و مباني تركيبيات3
جمع کل12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد ریاضی (محاسبات نرم)
زبان2
دروس پايه4
آناليز رياضي3
مباني جبر و مباني تركيبيات4
جمع کل13
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …