دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات

کد ضریب های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زراعت و اصلاح نباتات

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 ژنتيک و به نژادی گياهی
2 اگرو تكنولوژی فيزيولوژی گياهان زراعی
3 اگرو تكنولوژی اكولوژی گياهان زراعی
4 اگرو تكنولوژی علوم و تكنولوژی بذر
5 اگرو تكنولوژی علوم علف های هرز
6 اگرو اكولوژی

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (ژنتيک و به نژادی گياهی)
زبان 2
زراعت 2
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
ژنتیک 3
آمار و احتمالات 2
اصلاح نباتات 3
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش فيزيولوژی گياهان زراعی)
زبان 2
زراعت 4
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 3
اکولوژی 2
جمع کل 15

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش اكولوژی گياهان زراعی)
زبان 2
زراعت 4
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 3
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم و تكنولوژی بذر)
زبان 2
زراعت 2
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
اصلاح نباتات 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 2
کنترل و گواهی بذر 4
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم علف های هرز)
زبان 2
زراعت 2
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز 4
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی)
زبان 2
زراعت 3
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 3
اکولوژی 3
خاک شناسی 2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز 2
جمع کل 17

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …