دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات

کد ضریب های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زراعت و اصلاح نباتات

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1ژنتيک و به نژادی گياهی
2اگرو تكنولوژیفيزيولوژی گياهان زراعی
3اگرو تكنولوژیاكولوژی گياهان زراعی
4 اگرو تكنولوژیعلوم و تكنولوژی بذر
5 اگرو تكنولوژیعلوم علف های هرز
6اگرو اكولوژی

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زراعت و اصلاح نباتات باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (ژنتيک و به نژادی گياهی)
زبان2
زراعت2
طرح آزمایشهای کشاورزی2
ژنتیک3
آمار و احتمالات2
اصلاح نباتات3
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش فيزيولوژی گياهان زراعی)
زبان2
زراعت4
طرح آزمایشهای کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی3
اکولوژی2
جمع کل15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش اكولوژی گياهان زراعی)
زبان2
زراعت4
طرح آزمایشهای کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی3
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم و تكنولوژی بذر)
زبان2
زراعت2
طرح آزمایشهای کشاورزی2
اصلاح نباتات2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی2
کنترل و گواهی بذر4
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم علف های هرز)
زبان2
زراعت2
طرح آزمایشهای کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی2
اکولوژی2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز4
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی)
زبان2
زراعت3
طرح آزمایشهای کشاورزی2
فیزیولوژی گیاهان زراعی3
اکولوژی3
خاک شناسی2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز2
جمع کل17
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …