دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم قرآن و حدیث از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در سال 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2906-زن-مشهد علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 37.4 48 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 93.4 12.3 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 30 17.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3308-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 24 64 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 40 10.69 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5296-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 22.7 45.4 30.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 33.4 14.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 20 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6724-زن-شیراز علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شیراز 28 12 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 23.39 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 8.39 6.69 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7868-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 6.69 14.69 37.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 20 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 4 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7878-زن-کرج علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 13.39 26.7 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 15.6 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 16.7 13.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8108-زن-سبزوار علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 10.69 0 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 6.69 18.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 16.7 10.69 53.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7199-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 24 49.4 64 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 35.59 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 50 2.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11426-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 26.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 32.29 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-4.4 58.4 12 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12740-مرد-تهران علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 28 24 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 35.59 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 26.7 1.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14041-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه 12 29.39 58.7 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 22.29 20 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 26.7 -12 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14074-زن-اصفهان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 9.39 34.7 48 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 20 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 41.7 12 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17481-زن-کرج علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 38.7 30.7 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 31.2 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 18.39 2.7 -3.29
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18680-زن-کاشان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 12 37.4 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 0 28.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 -3.29 4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19313-زن-زاهدان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 17.39 18.7 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 0 1.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22371-زن-رشت علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 36 60 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 31.2 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 10 17.39 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23989-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه قم 34.7 26.7 6.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 0 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 0 0 10

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21394-مرد-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 44 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 26.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 -8.3 9.39 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21893-مرد-اصفهان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه اصفهان 5.4 34.7 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 14.5 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 35 26.7 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23857-زن-رشت علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 21.39 38.7 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 31.2 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 35 12 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29067-مرد-شیراز علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شیراز 6.69 32 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 17.79 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 11.69 2.7 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
48045-زن-کرمانشاه علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 4 6.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 16.7 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 3.4 12 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
48045-زن-کاشان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 14.69 13.39 41.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 57.79 15.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 25 4 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
49035-زن-بابلسر علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 4 36 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 15.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-7.69 5 12 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
58161-مرد-زاهدان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 1.39 16 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 33.4 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 20 -2.59 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
60495-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه قم 8 10.69 5.4 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 31.2 18.89 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 1.7 0 8.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …