دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم قرآن و حدیث از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در سال 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم قرآن و حدیث به دست بیاورید.

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2906-زن-مشهد علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 37.4 48 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 93.4 12.3 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 30 17.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3308-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 24 64 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 40 10.69 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5296-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 22.7 45.4 30.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 33.4 14.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 20 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6724-زن-شیراز علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شیراز 28 12 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 23.39 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 8.39 6.69 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7868-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 6.69 14.69 37.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 20 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 4 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7878-زن-کرج علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 13.39 26.7 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 15.6 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 16.7 13.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8108-زن-سبزوار علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 10.69 0 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 6.69 18.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 16.7 10.69 53.4

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7199-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 24 49.4 64 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 35.59 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 50 2.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11426-زن-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 26.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 32.29 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-4.4 58.4 12 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12740-مرد-تهران علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 28 24 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 35.59 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 26.7 1.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14041-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه 12 29.39 58.7 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 22.29 20 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 26.7 -12 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14074-زن-اصفهان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 9.39 34.7 48 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 20 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 41.7 12 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17481-زن-کرج علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 38.7 30.7 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 31.2 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 18.39 2.7 -3.29
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18680-زن-کاشان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 12 37.4 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 0 28.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 -3.29 4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19313-زن-زاهدان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 17.39 18.7 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 0 1.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22371-زن-رشت علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 36 60 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 31.2 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 10 17.39 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23989-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه قم 34.7 26.7 6.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 0 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 0 0 10

دانشگاه های علوم قرآن و حدیث و رتبه آنها در منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم قرآن و حدیث رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم قرآن و حدیث منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21394-مرد-تهران علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 44 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 26.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 -8.3 9.39 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21893-مرد-اصفهان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه اصفهان 5.4 34.7 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 14.5 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 35 26.7 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23857-زن-رشت علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 21.39 38.7 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 31.2 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 35 12 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29067-مرد-شیراز علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه شیراز 6.69 32 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 17.79 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 11.69 2.7 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
48045-زن-کرمانشاه علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 4 6.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 16.7 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 3.4 12 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
48045-زن-کاشان علوم قرآن و حدیث-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 14.69 13.39 41.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 57.79 15.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 25 4 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
49035-زن-بابلسر علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 4 36 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 15.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-7.69 5 12 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
58161-مرد-زاهدان علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 1.39 16 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 33.4 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 20 -2.59 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
60495-مرد-قم علوم قرآن و حدیث-روزانه-دانشگاه قم 8 10.69 5.4 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 31.2 18.89 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 1.7 0 8.39

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …