تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
81

تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی 1401

اساس تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی در سال 1401، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

در تعیین رتبه ارشد روانشناسی بالینی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1400 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی وزارت بهداشت سال 1401

کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، شامل 4 گرایش است.

  • ارشد روانشناسی بالینی
  • ارشد بهداشت روان
  • ارشد روانشناسی سلامت
  • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی در سال 1401

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1401، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته روانشناسی بالینی را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد روانشناسی بالینی زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1401، ابتدا نمره تراز هر یک از دروس ارشد روانشناسی بالینی با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد روانشناسی بالینی 1401، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت علوم، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، ارشد مجموعه روانشناسی بالینی شامل 4 گرایش است که این 4 گرایش در دروس و ضرایب دروس تفاوت دارند.

در گام بعدی، نمره تراز هر درس در ضریب سال 1401 آن درس در ارشد مجموعه روانشناسی ضرب می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی بالینی در سال 1401
روانشناسی بالینی 3
نظریه های شخصیت و روان درمانی 2
روانشناسی عمومی و رشد 1/5
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک 2
آمار و روش تحقیق 1/5
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد روانشناسی بالینی 1401 13

 

دروس و ضرایب دروس ارشد بهداشت روان در سال 1401
روانشناسی بالینی 2
نظریه های شخصیت و روان درمانی 1
روانشناسی عمومی و رشد 1/5
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک 2
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان 2
آمار و روش تحقیق 1/5
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد روانشناسی بالینی 1401 13

 

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی سلامت در سال 1401
روانشناسی بالینی 3
نظریه های شخصیت و روان درمانی 1/5
روانشناسی عمومی و رشد 1/5
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک 1/5
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان 1
آمار و روش تحقیق 1/5
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد روانشناسی بالینی 1401 13

 

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در سال 1401
روانشناسی بالینی 3
نظریه های شخصیت و روان درمانی 2
روانشناسی عمومی و رشد 2
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک 1/5
آمار و روش تحقیق 1/5
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد روانشناسی بالینی 1401 13

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد مجموعه روانشناسی ، یعنی عدد 13 تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد روانشناسی بالینی محاسبه می شود.

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی 1401

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1401 روانشناسی بالینی ، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد روانشناسی بالینی 1401 به دست بیاورد.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1401 برای تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1401 برای همه رشته ها، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

تخمین رتبه سال 1401 براساس کارنامه های سال 1400 ارشد روانشناسی بالینی

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی در سال 1401، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد روانشناسی بالینی ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

انجمن گفتگو درباره تحلیل کنکور ارشد روانشناسی بالینی 1401

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1401 برای ارشد روانشناسی بالینی

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد روانشناسی بالینی در سال 1401 نسبت به ارشد سال 1400، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1400، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1440 برای رشته روانشناسی بالینی تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای روانشناسی بالینی در سال 1401، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد روانشناسی بالینی 1401، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

سلام وقتتون بخیر اگه همه درسا به جز زبان بالای ۶۰ باشه اما زبان حدود ۲۰تا ۳۰ درصد باشه رتبه چند میشه؟

سلام خسته نباشید رتبم ۱۹۱ هستش امکان قبولی ارشد بالینی وزارت بهداشت رو دارم یا نه فرقی نمیکنه کدوم دانشگاه باشه

سلام وقت بخیر.
روانشناسی بالینی 60.
روانشناسی عمومی و رشد 55
شخصیت 50
فیزیولوژیک و کلیات روانپزشکی60
آمار 70
زبان 40. معدل 18.60
رتبه ی حدودی بنده چند میشه؟؟؟؟

سلام وقت بخیر
ببخشید اگر موقع ثبت نام گزینه سهمیه بومی را انتخاب نکرده باشیم ، هیچ راهی ندارد در انتخاب رشته از این سهمیه استفاده کنیم ؟

سلام ممنون از سایت خوب تون، با رتبه ی ۳۹ سهمیه ۲۵ درصد، میشه بالینی قبول شد؟ کدوم دانشگاه؟

سلام…با تخمین رتبه شما که درصدامو حساب کردم،رتبه ۶۶تا ۸۸رو تخمین زد،با توجه به کنکور امسال،امکان قبولی در روزانه رو دارم؟

سلام ببخشید تو تخمین رتبه امسال رتبه بالینی رو 1 تا 15 پیش بینی کرده،با توجه به اینکه امسال سوال ها آسون تر بود،رتبه واقعی بنظرتون در حد قبولی تهران میتونه باشه؟

سلام وقت بخیر
نرم افزار رتبه من رو بین ۳ تا ۲۳ زده ایا می تونم امسال بالینی یکی دز دانشگاه های تهران رو بیارم؟
سلامت داشنگاه ایران چطور؟

سلام خسته نباشید
با توجه به سطح سوالات کنکور امسال که میگن راحت تر بوده ، آخرین رتبه ی پیشنهادی نرم افزار شما حدودا چقدر تغییر می کنه ؟
و سوال دیگه ای دارم اینه که شما در توضیحات محاسبه تخمین رتبه عرض کردید دو رتبه تخمین می زنید که یکی از اونها در صورتیکه ازمون سخت تر باشه و یکی هم در صورتیکه ازمون ساده تر باشه درسته ؟

سلام. تخمین رتبه ای که برای مشاوارنمون ارجاع میشه همینطور هست و برای دو حالت محاسبه میشه. در نرم افزار براساس نتایج سال گذشته این کار انجام میشه

روزتون بخیر
تخمین رتبه حدودی برای گرایش بالینی تا حداکثر رتبه 33و گرایش بالینی کودک نوجوان رتبه ی 15 تا 35 را نشان داد . امکان قبولی در کدام دانشگاه ها وجود دارد؟ و این که ایا میشود به رتبه ای که نرم افزار نشان میدهد اعتماد کرد با توجه به این که کنکور اسونی بوده به نسبت نسبت سال های قبل؟

کنکور آسونتر بوده و در نتیجه رتبه ها چند برابر جایجا میشن. چون نرم افزار براساس داده های سال گذشته رتبه ها رو تخمین می زنه.
اگر رتبه هاتون اینی که گفتید باشند شانس قبولی روزانه رو دارید

سلام وقتتون بخیر ببخشید من پیامی که برای شما ارسال کردم رو بین دیدگاه ها نمیبینم …

سلام وقتتون بخیر
لطف میکنید رتبه حدودی من رو بگید با توجه به این که امسال کنکور بهداشت به نسبت سال های پیش ساده تر بود
امیدی به قبولی بالینی یا بالینی کودک نوجوان هست یا خیر؟
بالینی68
امار 60
فیزیولوژی60
رشد50
شخضیت33
زبان 60
معدلم 17.97
ممنون میشم جواب بدید با نرم افزار امکان ندارم.

سلام. سیستم دو تا تخمین رتبه رایگان بهتون می ده و به راحتی می تونید ازش استفاده کنید.
تخمین رتبه تون رو که متوجه شدید رتبه تون رو کتمنت کنید تا شانس قبولیتون رو بگیم.

سلام وقت بخیر
ببخشید واسه روانشناسی سلامت وزارت بهداشت در دانشگاه اصفهان روزانه تا چه رتبه ای پذیرش دارن؟

سلام وقت ب خیر من با این درصدا چه رتبه ای می گیرم
بالینی:50درصد
شخصیت:50درصد
فیزیو :40درصد
روانشناسی رشد و عمومی :50درصد
زبان :70درصد
آمار و روش :30درصد
معدل:19.71

سلام وقتتون بخیر
میشه بگید تا چه حدود رتبه ای برای روانشناسی میشه دانشگاه های وزارت بهداشت تهران قبول شد؟

وزارت بهداشت نوبت دوم نداره و شهریه پرداز یا بین الملل داره و کلا بیش تر از رتبه 30 تا 35 شانس تهران خیلی کم میشه ولی باز هم به خاطر اشتباهات دیگران در انتخاب رشته احتمال داره بالاتر از اینها هم قبول بشه کسی تهران

سلام وقت بخیر
بتده برای ارشد بهداشت روانشناسی بالینی درصد هام رو که وارد کردم سایت تخمین بین ۴۱ تا ۶۱ رو برام‌اورد..با توجه به اینکه خیلی درصدهای عالی نداشتم و بغیر از زبان که ۶۵درصد بود سایر درصدها بین ۴۰ تا ۵۰ بود.
آیا با این درصدها تخمین رتبه معتبره و با این رتبه میشه رشته سلامت روان رو اورد؟

سلام. بله نرم افزار دقت بالایی براساس تحلیل درصدهای سال 99 داره و میانگین درصد رتبه یک سال گذشته اونقدر بالا نبوده وبه همین دلیل هست که رتبه پایینی تو تخمین براتون به دست اومده

سلام، روزتون بخیر
روان شناسی بالینی ۳۰
نظریه های شخصیت ۴۳
کلیات روان پزشکی ۲۸
روان شناسی عمومی و رشد ۲۵
آمار ۱۳
زبان ۶۰
با معدل ۱۷.۴۵

سلام خسته نباشید با تخمین رتبه 130 تا 150 احتمال قبولی هست در شهریه پرداز تهران زنحان کاشان؟
در رشته روانشناسی بالینی

سلام خسته نباشید
تو این نرم افزار تخمین رتبه درنظر گرفته شده که میگن سوالات امسال روانشناسی بهداشت آسون بوده؟
من رتبه ام رو تخمین زدم اما نمیتونم اعتماد کنم چون حدس میزنم بقیه هم درصد هاشون بالا هست احتمالا. بنابراین رتبه ی من احتمالا بالاتر از تخمین نرم افزار باید بشه، درست میگم؟
مگر اینکه نرم افزار سطح آسونی سوالات امسال رو هم تو محاسبات وارد کرده باشه.

سلام. تحلیل کنکور ارشد 1400 وزارت بهداشت رو داریم انجام می دیم در رشته های مختلف و هر زمان تموم بشه و تایید بشه در نرم افزار اعمال می کنیم

سلام وقت بخیر
بنظرتون تخمین رتبه تا چه اندازه میتونه نزدیک بگه؟
اخه کنکور امسال اسون تر بود و درصد ها بالاتر از سالهای قبل، ولی برا من اینجا میانگین رتبه ۲۰ شد با اینکه خیلی عالی هم نبودم

سلام. تحلیل کنکور ارشد 1400 علوم آزمایشگاهی 1 رو داریم انجام میدیم و سعی داریم تا یک هفته دیگه متناسب با سطح کنکور همین امسال تخمین ها رو بهبود بدیم

سلام وقت به خیر:
بالینی: ۱۸
عمومی: ۳۵
فیزیولوژی: ۱۵
شخصیت:۵۷
بهداشت: ۳۱
آمار: ۱۱
زبان: ۸۰
معدل:۱۸.۲۰
رتبه‌م حدودا چه قدر میشه؟

سلام وقت بخیر
ببخشید اگر دروس بالینی و شخصیت و رشد و فیزیولوژی ۵۰درصد و آمار ۳۰ و زبان ۶۰ باشه تخمین رتبه چند میشه؟ ممنون

با سلام . به نظرتون با این درصد ها در بالینی و سلامت چه رتبه ای میارم؟

معدل 19.08
بالینی 61.6
شخصیت 60
عمومی و رشد 56.6
فیزیولوژیک 50
آمار و روش 33.3
بهداشت روان 50
زبان 52.5

سلام مرسی از مطالب خوبتون
اگه با معدل ۱۷/۵
زبان ۹۰
نظریه های شخصیت ۸۰
بقیه رو ۵۰ بزنم
چه رتبه ای برای بالینی میارم؟

سلام. رتبه‌ی تقریبی من با احتساب اینکه در سه درس بالینی، رشد، و متون روانشناسی ۹۰ درصد بزنم و مابقی صفر باشه،
و با معدل ۱۹.۳۰ چند می‌شه؟؟
ممنون

سلام. رتبه‌ی تقریبی من با احتساب اینکه فقط سه درس رشد، بالینی، و متون رو ۹۰ بزنم و مابقی صفر باشه، چند می‌شه؟

سلام. متون مربوط به ارشد علوم هست. اگر از متون منظورتون، درس زبان انگلیسی هست، و در نظر گرفتن معدل 15، رتبه تون تقریباً در بازه خوشبینانه 45 و بازه بدبینانه 90 قرار می گیره

سلام خسته نباشید.
رشد و عمومی ۷۰
بالینی ۶۵
فیزیولوژی… ۶۵
امار و تحقیق ۵۵
شخصیت ۷۰
زبان ۲۰
رتبم برای بالینی بهداشت چند میشه؟
با تشکر از زحماتتون

بالینی 65%
نظربه شخصیت 17%
روانشتاسی عمومی 55%
فیزولوژی 17%
آمار 40%
زبان 20 %
بهداشت روان 0%
رتبه من؟

احتمالا رتبه شما با توجه به معدلتون در یک کامنت دیگه که اعلام کردید در خوشبینانه ترین حالت 220 و در بدبینانه ترین حالت حدود 350 یا 380 خواهد شد

با سلام خدمت شما

بالینی 68.3%
شخصیت 18.3%
عمومی و رشد 68.3%
فیزیولوژیک 31.5%
آمار و روش 35%
بهداشت روان 15%
زبان 67.5%

به نظرتون رتبم حدودا چند میشه؟

روان شناسی بالینی ۵۸
نظریه های شخصیت و روان درمانی ۴۴
روان شناسی و رشد ۳۳
کلیات روانمزشکی ۶۷
امار۰
زبان ۴۴
رتبم چند میشه

81 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …