تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1401
تخمین رتبه
16

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402

تخمین رتبه ارشد روانشناسی در سال 1402 همانند سال های گذشته، پرمتقاضی ترین رشته در کنکور ارشد است که داوطلبان آن دوست دارند بدانند با درصدهای خودشان چه رتبه ای را نسبت به دیگران به دست می آورند. تخمین رتبه ارشد روانشناسی سال 1402، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، اضافه شدن گرایش علوم شناختی با سه زیرگرایش و روانشناسی اجتماعی به آن است.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد روانشناسی سال 1402 در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد روانشناسی را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد روانشناسی 1402 و مثلاً در گرایش روانشناسی بالینی و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد به وضوح اختلاف بین رتبه در سهمیه و رتیه کشوری را نشان می دهد و همین اختلاف باعث تفاوت بسیار زیادی در تخمین رتبه می شود.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد روانشناسی

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد 1402، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 براساس کد ضریب

 در تخمین رتبه ارشد مجموعه روانشناسی در سال 1402، باید کد ضریب ها را بشناسیم. کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی، دارای رشته و گرایشهای متنوعی باشد. در مجموع ارشد روانشناسی در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، در مجموع دارای 14 گرایش و زیرگرایش دارد که در 6 کد ضریب دسته بندی شده اند.

  • کد ضریب 1: روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی احتماعی
  • کد ضریب 2: روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، علوم شناختی با دو زیرگرایش توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی
  • کد ضریب 3: سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
  • کد ضریب 4: روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • کد ضریب 5: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • کد ضریب 6: روانشناسی تربیتی و علوم شناختی با زیرگرایش ذهن، مغز و تربیت

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد روانشناسی در سال 1402

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مقید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 در همه گرایش ها

در تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402، مبنای محاسبات باید براساس کد ضریب ها باشد. هر کد ضریب معادل یک رتبه نهایی در کارنامه شماست. 6 کد ضریب در ارشد روانشناسی داریم و در نتیجه 6 تخمین رتبه نیز باید انجام شود

تخمین رتبه ارشد روانشناسی عمومی 1402

ارشد روانشناسی عمومی، کد ضریب یک مجموعه روانشناسی است. در کد ضریب یک علاوه بر گرایش محبوب روانشناسی عمومی، دو گرایش دیگر هم وجود دارد: گرایش روانشناسی اسلامی و یا روانشناسی مثبت گرا و روانشناسی اجتماعی که به تازگی در سال 1402 وارد کنکور ارشد روانشناسی شده است.

اولین گام تخمین رتبه ارشد، این است که بدانید چه دروسی مخصوص ارشد روانشناسی عمومی است و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است.

دروس ارشد گروه روانشناسی عمومی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
علم النفس1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1
جمع کل ضرایب11

برای تخمین رتبه کد ضریب 1 ارشد روانشناسی 1402 (گروه روانشناسی عمومی) از فرمول های گفته شده، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی بالینی 1402

ارشد روانشناسی بالینی، محبوبترین و پرطرفدارترین گرایش کنکور کارشناسی ارشد است. در کد ضریب دو علاوه بر گرایش محبوب روانشناسی بالینی، 4 گرایش و زیرگرایش دیگر هم وجود دارد که عبارتند از: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی بالینی با زیرگرایش خانواده و علوم شناختی با دو زیرگرایش روانشناسی شناختی و توانبخشی شناختی.

اولین گام تخمین رتبه ارشد، این است که بدانید چه دروسی مخصوص ارشد روانشناسی بالینی است و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است. درصدهایی که محاسبه شده است را در فرمول هایی که گفته شد در سرفصل قبلی قرار می دهید و بقیه مراحل را به سادگی انجام می دهید.

دروس ارشد گروه روانشناسی بالینی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب دو مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
علم النفس1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی بالینی3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1
جمع کل12

در تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402 (گروه روانشناسی بالینی) از فرمول های گفته شده، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1402

ارشد روانشناسی سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی، در کد ضریب 3 ارشد مجموعه روانشناسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد سنجش و اندازه گیری و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب سه مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
روانشناسی عمومی1
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی1
روانشناسی رشد2
روانسنجی2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد2
جمع کل12

برای تخمین رتبه کد ضریب 3 ارشد روانشناسی 1402 (سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1402

ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، در کد ضریب 4 ارشد مجموعه روانشناسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد صنعتی و سازمانی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
بالندگی سازمانی3
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی صنعتی-سازمانی2
روانشناسی اجتماعی2
رفتار سازمانی3
روانشناسی امور استخدامی3
جمع کل20

برای تخمین رتبه کد ضریب 4 ارشد روانشناسی 1402 (روانشناسی صنعتی و سازمانی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. هم چنین می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402

ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، در کد ضریب 5 ارشد مجموعه روانشناسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
روانشناسی عمومی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی3
روانشناسی رشد2
روانسنجی2
روانشناسی تربیتی2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی3
جمع کل18

برای تخمین رتبه کد ضریب 5 ارشد روانشناسی 1402 (روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. هم چنین می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

تخمین رتبه ارشد روانشناسی تربیتی 1402

ارشد روانشناسی تربیتی، یکی از پرطرفدارترین گرایش های کنکور کارشناسی ارشد است. در کد ضریب 6 علاوه بر گرایش وانشناسی تربیتی، یکی از زیرشاخه های علوم شناختی با عنوان ذهن، مغز و ترییت هم وجود دارد.

دروس مربوط به ارشد روانشناسی تربیتی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی تربیتی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی تربیتی3
جمع کل11

برای تخمین رتبه کد ضریب 6 ارشد روانشناسی 1402 (روانشناسی تربیتی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. هم چنین می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد روانشناسی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

فروم و انجمن گفتگوی ارشد روانشناسی

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی 1402

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1402، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد 1402 روانشناسی یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد روانشناسی 1402 را در ترازی که براساس داده های سال 1400 محاسبه کرده اید، اعمال کنید. 

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد روانشناسی است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی روانشناسی مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد 1402 نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد روانشناسی به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد روانشناسی 1402 خواهد شد.

تحلیل سختی و آسانی کنکور ارشد روانشناسی 1402

به این مطلب امتیاز دهید

سلام من شمارمو زدم یکی از پکیج ها هم خریداری کردم میخام تخمین رتبه انجام بدم الان چجوری بزنم نمیاره نرم افزارکجاست راهنمایی بفرمایین

من از نرم افزار تخمین رتبه شما استفاده کردم و رتبم بین ۵۹ تا ۷۹ تخمین زده شده
یعنی واقعا همین رتبه میشم؟!
درصد خطا چقدره؟

سیستم تخمین رتبه براساس داده های سال گذشته، داده اولیه رو تخمین می زنه و بعد براساس ختی یا آسونی کنکور بازه رتبه رو از حداقل تا حداکثر مشخص میکنه. دقت تخمین رتبه در سال گذشته تا 87 درصد دقت داشته

سلام. قطعا دقیق ترین تخمین رتبه انتخاب رشته روان شناسی متعلق به مرکز ما هست چون که ضریب سختی و آسونی رو هیچ جا جز ما لحاظ نمی کنند.

سلام. ضریب سختی و آسانی رو برای هر درس جدا تعیین می کنین یا برای کل ازمون؟

16 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …