تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1401
تخمین رتبه
28

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402

تخمین رتبه ارشد حسابداری در سال 1402 همانند سال های گذشته، یک  از پرمتقاضی ترین رشته ها در کنکور ارشد است که داوطلبان آن دوست دارند بدانند با درصدهای خودشان چه رتبه ای را نسبت به دیگران به دست می آورند. تخمین رتبه ارشد حسابداری سال 1402، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد حسابداری سال 1402 در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد حسابداری را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد حسابداری 1402 و مثلاً در گرایش حسابداری بالینی و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد به وضوح اختلاف بین رتبه در سهمیه و رتیه کشوری را نشان می دهد و همین اختلاف باعث تفاوت بسیار زیادی در تخمین رتبه می شود.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد حسابداری

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد 1402، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه حسابداری در سال 1402، باید کد ضریب ها را بشناسیم. کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری، دارای رشته و گرایشهای متنوعی باشد. در مجموع ارشد حسابداری در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، در مجموع دارای 4 گرایش است که در 4 کد ضریب دسته بندی شده اند.

  • کد ضریب 1: حسابداری
  • کد ضریب 2: حسابرسی
  • کد ضریب 3: حسابداری مدیریت
  • کد ضریب 4: حسابداری بخش عمومی

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد حسابداری در سال 1402

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مقید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402 در همه گرایش ها

در تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402، مبنای محاسبات باید براساس کد ضریب ها باشد. هر کد ضریب معادل یک رتبه نهایی در کارنامه شماست. 4 کد ضریب در ارشد حسابداری داریم و در نتیجه 4 تخمین رتبه نیز باید انجام شود. 

تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402

ارشد حسابداری، کد ضریب یک مجموعه حسابداری است. اولین گام تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402، این است که بدانید چه دروسی مخصوص ارشد حسابداری است و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است.

دروس ارشد حسابداری 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری2
حسابداری مالی3
حسابداری صنعتی2
حسابرسی2
ریاضی و آمار2
جمع کل ضرایب11

برای تخمین رتبه کد ضریب 1 ارشد حسابداری 1402 (رشته حسابداری) از فرمول های گفته شده و براساس جدول بالا، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد حسابرسی 1402

ارشد حسابرسی، از نظر اهمیت در رده دوم اهمیت و پس از خود گرایشحسابداری است که در کد ضریب دوی ارشد مجموعه حسابداری 1402 قرار می گیرد.

جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد حسابرسی را به شما نشان می دهد.

دروس ارشد حسابرسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری2
حسابداری مالی2
حسابداری صنعتی2
حسابرسی3
ریاضی و آمار2
جمع کل ضرایب11

تقریباً تخمین رتبه ارشد حسابرسی با ارشد حسابداری، به یکدیگر نزدیک هستند. دلیل این تشابه و اختلاف کم رتبه ها در این دو گرایش این است که درس های آنها کاملاً با هم مشترک است و فقط در ضریب یک درس با هم اختلاف دارند. در حسابرسی، خود درس حسابرسی ضریب 3 دارد و بقیه دروس ضریب 2 هستند. در گرایش حسابداری، درس مالی ضریب 3 و مابقی ضریب 2 دارند.

می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد حسابداری، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

فروم و انجمن گفتگوی ارشد حسابداری

تخمین رتبه ارشد حسابداری مدیریت 1402

ارشد حسابداری مدیریت، در کد ضریب 3 ارشد مجموعه حسابداری قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد حسابداری مدیریت و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد حسابداری مدیریت 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری2
حسابداری مالی2
حسابداری صنعتی3
حسابرسی2
ریاضی و آمار2
جمع کل ضرایب11

رتبه ارشد حسابداری مدیریت به خاطر یکسان بودن دروسش با دو کد ضریب قبلی یعنی حسابداری و حسابرسی، تقریباً اختلاف بالایی با این دو گرایش ندارد. درس ضریب سه در گرایش، درس حسابداری صنعتی است.

تخمین رتبه ارشد حسابداری بخش عمومی 1402

ارشد حسابداری خش عمومی، در کد ضریب 4 ارشد مجموعه حسابداری قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد حسابداری بخش عمومی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد حسابداری مدیریت 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری2
حسابداری مالی2
ریاضی و آمار2
حسابرسی و حسابداری دولتی3
اصول تنظیم و کنترل بودجه2
جمع کل ضرایب11

برای تخمین رتبه کد ضریب 4 ارشد حسابداری 1402 (حسابداری بخش عمومی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. اختلاف رتبه این گرایش با توجه به اشتراک کمتر دروس با سایر گرایشها، اختلاف بیشتری با بقیه خواهد داشت، البته به شرط اینکه دروس تخصصی آن جدی گرفته شود و در غیر اینضورت باز هم اختلاف رتبه زیادی با گرایشهای قبلی نخواهد داشت.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حسابداری 1402

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1402، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

 دقیق ترین تخمین رتبه ارشد 1402 حسابداری یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد حسابداری 1402 را در ترازی که براساس داده های سال 1400 محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد حسابداری است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی حسابداری مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد 1402 نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد حسابداری به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد حسابداری 1402 خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید

سلام خسته نباشيد ببخشيد اگر فردي سهميه ٢٥ درصد داشته باشه براي ارشد حسابداري يا حسابرسي چه رتبه اي براي قبولي دانشگاه فردوسي ميخواد؟ و براي مجازي دانشگاه هاي تهران چطور؟

سلام با این درصدها میتونم چه رتبه ای کسب کنم
ریاضو آمار ۴۰
زبان ۲۰
حسابرسی ۷۰
حسابداری مالی ۶۰
حسابداری صنعتی ۶۵

باسلام.. اطلاع دارین که حسابداری مجازی دانشگاه تهران تا چه رتبه‌ای پذیرش داره و اعتبار مدرکش در چه سطحیه.. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

سلام وقتتون بخیر برای قبول در رشته کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه زنجان باید چه درصد هایی را کسب کنم اگه لطف کنید جوابم را بدید ممنون میشم ازتون🙂

سلام.
با توجه به ترازهای قبولی در سال های اخیر، نیاز هست که رتبه تون بین 180 تا 280 باشه. البته برای دوره روزانه اینطوره. برای رسیدن به این رتبه در حالی که آزمون آسونتر بیاد از سال قبل، میانگین وزنی شما باید تقریباً 45 تا 50 باشه ولی برای حالتی که کنکور سخت تر بیاد میانگین وزنی شما باید بین 30 تا 40 باشه.

هیچ تفاوتی ندارند توی مقطع ارشد درسها. مهم مقدار درصدشونه نه نوع درسشون. اگر ضریب یکی از درسها بالاتر باشه تاثیر تراز بالاتر میشه

رتبه یک سال 98، براساس کل درصدها و ضرایبش یک میانگین درصدی رو به دست آورده. درصد درس ریاضی رتبه یک سال گذشته رو تو ریاضی با ضریب 2 حساب می کنید و میانگین براساس ضرایب 99 محاسبه میشه

کلا نزدن هر درسی به تناسب ضریبش تاثیر منفی داره ولی وقتی توی یه درس جدای از ضریبش، 90 درصد داوطلبا صفر می زنن اون درس رو، تاثیرش بسیار بسیار کمرنگ میشه

28 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …