تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
33

تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

اساس تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1401، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

در تعیین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401-1400

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401-1400 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1400 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1401

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش پزشکی در سال 1401، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی را که زیر مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 است را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1401، ابتدا نمره تراز هر 4 درس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت علوم، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

در گام بعدی، نمره تراز هر درس در ضریب سال 1401 آن درس در ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ضرب می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1400
بیوشیمی 1
زیست شناسی سلولی و مولکولی 4
میکروب شناسی (میکروبیولوژی) 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401 9

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، یعنی عدد 9، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی محاسبه می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1401 بیوتکنولوژی پزشکی، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1401 برای تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1401 برای همه رشته ها و مجموعه علوم آزمایشگاهی یک، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تخمین رتبه سال 1401 براساس کارنامه های سال 1400 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1401، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

انجمن گفتگو درباره تحلیل کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1401 برای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1401 نسبت به ارشد سال 1400، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1400، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1440 برای رشته بیوتکنورلوژی پزشکی ار مجموعه علوم آزمایشگای (1) تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1401، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401

برای تخمین دقیق رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1401 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی علوم آزمایشگاهی ما استفاده کنید. می توانید در زیر همین مطلب پیام و کامنت بگذارید و یا به فروم و انجمن ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، مراجعه کنید.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

سلام وقتتون بخیر
با درصد زیست ٧۴
زبان ۵٠
بیو٣٣
باکتری ١٨
معدل ١٨.۵٧
و سهمیه ۵ درصد امکان قبولی واسه دانشگاه های تهران رو دارم؟

سلام روزتون بخیر ببخشید میخواستم بپرسم با رتبه در سهمیه ۸۹ با سهمیه ۵ درصدی برای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی امیدی برای قبولی تو پردیس هست ؟ رتبع ی کل ۶۰۰هست

سلام ابا رنبه ۲۴ ارشد بیوتک پزشکی و معدل ۱۷/۲۱ امکان قبولی در شهریه پرداز های تهران رو دارم؟

سلام من مهر ماه ترم اخرم ( ترم ۷) هست میخوام ارشد بیوتک پزشکی بخونم باید از چ منابعی و از چ درس های شروع کنم؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید.

سلام وقت بخیر.. من داوطلب ژنتیک پزشکی و بیوتک پزشکی 1400 هستم..کنکور 99 رو زدم درصدام این شد: بیوشیمی 25 زیست 74 ژنتیک 74 زبان 80 ..میشه لطفا بگین واسه ی این دوتا رشته رتبه ام مطابق 99 چند میشه؟ معدلم 16/8 هستش سهمیه هم ندارم و اینکه کجاها میتونم هرکدومشون رو بیارم؟ خیلی برام مهمه ممنون میشم جواب بدین

سلام.
برار تمامی رشته های علوم آزمایشگاهی، نرم افزار تخمین رتبه رو آماده کردیم.
از طریق لینک پایین وارد نرم افزار بشید و تخمین رتبه تون رو انجام بدید. دو تخمین رایگان رو نرم افزار براتون انجام می ده.
نرم افزار تخمین رتبه ارشد علوم ازمایشگاهی 1، 2 و 3

سلام وقت بخیر
حدود رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی شهر های زیر چقدر هست؟
تهران
البرز
اراک
بابل
قزوین
همدان

سلام
در کل با توجه به تنوع دانشگاههای که گفتید عملا بهتره کف رتبه قبولی بهتون داده بشه. با توجه به دانشگاههای که گفتید، در نهایت شما تا رتبه 135 شانس قبولی دارید

سلام
با درصد
بیوشیمی ۸۰
سلولی۸۰
زبان ۱۰
میکروب۵۰
معدل ۱۸
برای رشته بیوتکنولوژی پزشکی حدود رتبه ام چقدر می شود؟

سلام اگه من زیست و زبان رو بالای۷۰ بزنم و بیوشیمی و باکتری در حد صفر با معدل۱۶ امکان قبولی روزانه بیوتک پزشکی شاهرود رو دارم؟؟؟ و رتبم چند میشه؟؟

سلام وقتتون بخیر ، چرا هز چی سرچ میکنم نتایج کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۹۸ و ۹۹ نیست!؟ و اینکه با توجه به نظرات که خوندم ، معدل کل لیسانس در کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی چقدر تاثیر داره؟!

سلام وقت بخیر ببخشید من درصدامد۸۱ زبان ۳۵ باکتری ۵۹ بیوشیمی و۵۹ زیست هست و رتبه ام شده ۱۵۰ ک در کل شده ۱۷۱این درسته به نظرتون

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم با زیست 50 زبان 90 میکروب 4 و بیوشیمی 6 و معدل 16.5 رتبم حدودا چند میشه؟

سلام. سوالای امسال خیلی راحت تر بودند از پارسال.
براساس پارسال رتبه تون زیر 85 می شد ولی با توجه به این موضع احتمال اینکه رتبه تون سه رقمی و بین 150 تا 200 بشه خیلی بالاست

سلام با زیست ۷۰ .بیوشیمی۳۰ . زبان ۷۰ رتبه حدودا چند میشه ؟و کدوم شهرا امکان قبولی هس؟ ممنون

میخواستم بدونم اگه زیست سلولی و 75%
بیوشیمی 47%
زبان 84%
میکروب 4% زده باشم رتبم حدودا چند میشه

سلام.
با این درصدهای عالی و با فرض اینکه معدلتون 15 باشه (متاسفانه معدل رو اعلام نکردید) رتبه زیر 5 یا زیر 10 خواهد بود.
در زمان اعلام نتایج منتشظ خیر خوب رتبه تک رقمی شما هستیم.
در انتخاب رشته هم همچنان همراهتون خواهیم بود

33 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …