تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
58

تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401

اساس تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط در سال 1401، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

در تعیین رتبه ارشد بهداشت محیط در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد بهداشت محیط 1401-1400 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد بهداشت محیط 1400 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد بهداشت محیط 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1401

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

تخمین رتبه در گرایش های ارشد بهداشت محیط 1401

ارشد بهداشت محیط 1401 براساس دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، به 5 گرایش تقسیم بندی می شود:

  • بهداشت محیط – سم شناسی محیط
  • مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند
  • مهندسی بهداشت محیط
  • مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری
  • بهداشت محیط – بهداشت پرتوها

از بین این گرایش ها در مجموعه ارشد بهداشت محیط 1401، دو گرایش متعلق به بهداشت محیط و سه گرایش متعلق به مهندسی بهداشت محیط است.

محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط در سال 1401

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1401، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته بهداشت محیط را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد بهداشت محیط زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1401، ابتدا نمره تراز هر درس ارشد بهداشت محیط با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد بهداشت محیط 1401، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت علوم، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، ارشد مجموعه بهداشت محیط شامل 5 گرایش است که این 5 گرایش در دروس و ضرایب دروس تفاوت دارند.

گرایش های بهداشت محیط – سم شناسی محیط و مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند دروس و ضرایب یکسانی دارند و رتبه یکسانی هم در آنها به دست می آید.

گرایش های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری و بهداشت محیط – بهداشت پرتوها نیز دروس و ضرایب یکسانی دارند و رتبه یکسانی هم در آنها به دست می آید.

پس عملاً در تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط سال 1401، دو رتبه خواهیم داشت.

در گام بعدی، نمره تراز هر درس در ضریب سال 1401 آن درس در ارشد بهداشت محیط ضرب می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد بهداشت محیط (سم شناسی محیط)، و مهندسی بهداشت محیط (مدیریت پسماند) در سال 1401
کلیات بهداشت محیط 2
آلودگی هوا 1
آب و فاضلاب 1
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1
مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک 2
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد بهداشت محیط 1401 10

 

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت محیط (بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری) و بهداشت محیط (بهداشت پرتوها) در سال 1401
کلیات بهداشت محیط 2
آلودگی هوا 1
آب و فاضلاب 2
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1
مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد بهداشت محیط 1401 10

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد گرایش های مختلف بهداشت محیط، یعنی عدد 10 تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد بهداشت محیط محاسبه می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1401 بهداشت محیط ، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد بهداشت محیط 1401 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1401 برای تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1401 برای همه رشته ها، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

تخمین رتبه سال 1401 براساس کارنامه های سال 1400 ارشد بهداشت محیط

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط در سال 1401، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد بهداشت محیط ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

انجمن گفتگو درباره تحلیل کنکور ارشد بهداشت محیط 1401

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1401 برای ارشد بهداشت محیط

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد بهداشت محیط در سال 1401 نسبت به ارشد سال 1400، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1400، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1440 برای رشته بهداشت محیط تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای بهداشت محیط در سال 1401، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد بهداشت محیط 1401، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401

برای تخمین دقیق رتبه ارشد بهداشت محیط 1401 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی بهداشت محیط ما استفاده کنید. می توانید در زیر همین مطلب پیام و کامنت بگذارید و یا به فروم و انجمن ارشد بهداشت محیط، مراجعه کنید.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

5/5 - (1 امتیاز)

باسلام .اگرمعدل رو کمتر از مقدار واقعی زده باشیم. مثلا اگر معدل 17بوده . موقع ثبت نام 16وارد کرده باشیم .ایا درصورت قبولی مشکلی پیش خواهد امد؟

سلام وقتتون بخیر
کلیات۷۰
هوا۵۰
آبفا۹
شیمی و میکروب۳۸
پسماند۴۵
زبان صفر
معدل۱۳/۵۶
بنظرتون رتبه ام چند میشه و کجا قبول میشم؟!

سلام برای قبولی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پرشکی اردبیل چه رتبه ای نیازه؟ میشه راهنمایی کنید لطفا

سلام من رتبم ۳۱۲ شده جایی قبول میشم خودم گیلانم ولی اردبیل قزوین مازندران حتی همدان هم بشه میرم شانس قبولی دارم؟

سلام
رتبه ۱۲تا۳۲ کل باسهمیه استعداد درخشان با آزمون ارشد بهداشت محیط دانشگاه های تهران قبول می شود؟
بامعدل ۱۸

سلام..خسته نباشید
میشه بگید تکلیف سوالاتی ک توی کلید آزمون ارشد حذف شدن چی میشه؟؟
مثلا من سوال اول کلیات بهداشت محیط رو علامت زدم ولی حذف شد
حالا کلا سوال رو ب حساب نمیارن؟یا اینکه نمره رو به همه میدن؟

سلام. اونها رو از کل سوالات حذف می کنند. مثلا اگر درسی 20 سوال داشته باشه و سه تاش حذف شده باشه فارغ از درست یا غلط بودن جواب داوطلب، درصد نهایی داوزلب براساس تعداد کل 17 سوال محاسبه میشه

سلام وقتتون بخیر
میشه خواااهش کنم بگین ارشد بهداشت محیط روزانه اهواز حدودا تا چ رتبه ای قبول میکنه؟؟

تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط گرایش پسماند و خود بهداشت محیط
کلیات 43.1
آلودگی 23.6
آب و فاضلاب 63.9
شیمی 23.6
پسماند 37.5
زبان سفید
معدل 17.90

سلام وقتتون بخیر
کلیات۴۴
آبفا۲۷
میکروبیولوژی۲۱
آلودگی۱۵
موادزائد۴۰
زبان۴۵
میشه رتبمو بگین؟؟؟؟معدلم هم۱۵و۹۸

سلام وقتتون بخیر
بادرصد های
کلیات۴۴
آبفا۲۷
میکروبیولوژی۲۱
آلودگی۱۵
موادزائد۴۰
زبان۴۵
روزانه اهواز رو میارم؟؟؟معدلم۱۵و۹۸

سلام با این درصدهای لطفا تخمین رتبه من چند میشه
کلیات47%
هوا47%
آب و فاضلاب 36%
شیمی میکروبیولوژی 32%
زباله55%
زبان8%

سلام خسته نباشید
با این درصد ها رتبه تخمینی شما چه عددی میتونه باشه ممنونم.
کلیات:۵۵
آلودگی:۵۰
آبفا:۳۵
میکروب و شیمی:۳۵
پسماند:۶۰
زبان:۴۰

سلام تخمین رتبه بهداشت محیط
زبان 38/33
موادزاید 41/22
شیمی و میکروب 25
کلیات 20/88
انتقال 15/88
الودگی 12/55
معدل 14/17

تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط

زبان ۲۹
کلیات ۲۶.۶
آلودگی ۱۲.۵
آب و فاضلاب ۳۰.۵۴
شیمی و میکروبیولوژی ۹.۷
زباله ۲۴
معدل ۱۵

کلیات ۴۲
زبان ۲۵
هوا منفی ۳
پسماند ۱۶
آب وفاضلاب ۲۰
شیمی و میکروب ۲۴
رتبه ام چه حدودی هست؟

سلام معدلم 17.07، کلیات60، هوا28، آب و فاضلاب75، شیمی و میکروبیولوژی30، موادزاید28، زبان0، میشه لطفا بگید رتبم حدودا چند میشه؟

تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط
کلیات 62
شیمی و میکروبیولوژی 52
انتقال توزیع53
الودگی هوا11
زباله 9
زبان 0

58 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …