تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401


قبل از پرداختن به موضوع تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی باید بدانید که این رشته به دلیل شیوع کرونا و استفاده از راهکارهای آنلاین و مجازی برای آموزش در حوزه های مختلف، بسیار محبوبیت پیدا کرده است و با توجه به سختی آموزش های عملی پزشکی از طریق غیرحضوری، یکی از چالشی ترین و الیته جذاب ترین حوزه های رشد یافته برای تحصیل قلمداد می شود.


اساس تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی در سال 1401، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

در تعیین رتبه ارشد آموزش پزشکی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

کارنامه های قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد آموزش پزشکی 1401-1400 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد آموزش پزشکی 1400 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد آموزش پزشکی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش پزشکی، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد آموزش پزشکی 1401

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تخمین رتبه رشته های زیرمجموعه آموزش پزشکی 1401

ارشد آموزش پزشکی، همچون یک سری دیگر از رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت در سال 1401، به صورت یک مجموعه که شامل سه رشته زیرمجموعه است، می باشد. در مجموعه آموزش پزشکی، سه رشته با دروس و ضرایب مختلف گنجانده شده است. در جدول زیر رشت های زیرمجموعه ارشد آموزش پزشکی قرار داده شده است.

رشته های زیرمجموعه ارشد آموزش پزشکی در سال 1401
آموزش پزشکی
یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

با توجه به رشد کرونا، رشته هایی مانند یادگیری الکترونیک و تکنولوژی آموزشی، حتی ارزنده تر و بهتر از خود ارشد آموزش پزشکی شده است. روند افزایش شغلی این رشته ها نیز رو به گسترش و افزایش است. حتی اگر کرونا هم سرکوب شود.


محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد آموزش پزشکی در سال 1401

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1401، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته آموزش پزشکی را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

در تخمین رتبه سال 1401، ابتدا نمره تراز هر درس از مجموعه ارشد آموزش پزشکی با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد آموزش پزشکی 1401، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت بهداشت، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

در جداول زیر، دروس و ضرایب آنها را در رشته های مختلف ارشد مجموعه آموزش پزشکی در سال 1401، قرار می دهیم و تک تک راجع به آنها توضیح می دهیم.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش پزشکی در سال 1401
مبانی آموزش پزشکی 6
مدیریت آموزشی 2
روش تحقیق و آمار 3
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1401 14

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی ، یعنی عدد 14، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی در سال 1401
مبانی آموزش پزشکی 6
مبانی کامپیوتر 2
روش تحقیق و آمار 3
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1401 14

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی، یعنی عدد 14، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی به طور کامل در جدول زیر آمده است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی در سال 1401
مبانی آموزش پزشکی 5
مدیریت آموزشی 2
روش تحقیق و آمار 3
مبانی تکنولوژی آموزشی 5
مبانی کامپیوتر 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش پزشکی 1401 19

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی، یعنی عدد 19، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش پزشکی محاسبه می شود.

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1401 آموزش پزشکی، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد آموزش پزشکی 1401 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1401 برای تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1401 برای همه رشته ها و مجموعه آموزش پزشکی ، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

تخمین رتبه سال 1401 براساس کارنامه های سال 1400 ارشد مجموعه آموزش پزشکی

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در سال 1401، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد آموزش پزشکی ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1401 برای ارشد مجموعه آموزش پزشکی

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد آموزش پزشکی در سال 1401 نسبت به ارشد سال 1400، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1400، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1401 برای رشته آموزش پزشکی تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای آموزش پزشکی در سال 1401، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد آموزش پزشکی 1401، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد مجموعه آموزش پزشکی 1401

برای تخمین دقیق رتبه ارشد آموزش پزشکی 1401 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی آموزش پزشکی ما استفاده کنید. با گذاشتن کامنت دقیق، از رتبه تخمینی خود در ارشد آموزش پزشکی سال 1401 مطلع شوید.

حتما در نظر داشته باشید که در کامنت خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …