تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
3

تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

اساس تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

در تعیین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

کارنامه های قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401-1400 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1401، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1401، ابتدا نمره تراز هر 5 درس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت بهداشت، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به طور کامل در جدول زیر آمده است. بنابراین در گام بعدی، نمره تراز هر درس در ضریب سال 1401 آن درس در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ضرب می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 3
روانشناسی 1/5
بهداشت عمومی 2
جامعه شناسی 1/5
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 11

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، یعنی عدد 11، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت محاسبه می شود.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1401 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1401 برای تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1401 برای همه رشته ها و مجموعه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

تخمین رتبه سال 1401 براساس کارنامه های سال 1400 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

انجمن گفتگو درباره تحلیل کنکور ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1401 برای ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401 نسبت به ارشد سال 1400، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1400، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1401 برای رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

برای تخمین دقیق رتبه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ما استفاده کنید. می توانید در زیر همین مطلب پیام و کامنت بگذارید و یا به فروم و انجمن ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مراجعه کنید.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید

سلام با درصدهای زیر چند میشم
آموزش بهداشت ۶۰
بهداشت عمومی ۳۰
جامعه شناسی ۳۰
رواتشناسی ۴۰
زبان ۶۰

سلام. با درصد های
آموزش بهداشت ۶۶
روانشناسی ۶۰
بهداشت عمومی ۴۶
جامعه شناسی ۴۰
زبان ۲۰
می تونم زیر ۲۰ بشم؟؟

سلام. اگر سطح سوالات مثل دو سال پیش باشه، رتبه تون زیر 10 میشه ولی اگر سطح سوالات مثل سال قبل باشه، به زحمت به 40 تا 45 میرسه. پارسال سوالات زبان بسیار راحت بود و باید حداقل 40 زبان بزنید تا به رتبه 20 برسید.

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …

منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1402 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار …