بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
32

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رشته های بدون کنکور تجربی 99

بهترین رشته های تجربی بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه تجربی در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی، انتخاب رشته ای صحیح و بی دغدغه را انجام دهید.

در مجموع با توجه به جدول رشته های بدون کنکور در دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی سال 99، مشخص می شود که 36 رشته داریم که بدون کنکور در گروه تجربی در سال 99، پذیرش می شوند. همچنین 21 رشته داریم که از گروه انسانی هستند ولی بین گروه تجربی، ریاضی و انسانی مشترک هستند. قطعاً در لیست رشته های بدون کنکور تجربی، خبری از رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، پرستاری، هوشبری، بینایی سنجی، تغذیه، شنوایی شناسی، گفتار درمانی، مامایی، رادیولوژی یا همان پرتونگاری، پرتو درمانی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط زیست نیست. پس رشته های اصلی کنکور تجربی، هیچ پذیرش بدون کنکوری ندارند. برعکس در رشته های بدون کنکور ریاضی 99، رشته های بدون کنکور انسانی، رشته های بدون کنکور هنر و رشته های بدون کنکور زبان های خارجی همه رشته های اصلی و مهم پذیرش بدون کنکور دارند.

[maxbutton id=”13″ ]

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال 99

رشته های تجربی که در سال 99، بدون کنکور پذیرش می شوند، رشته های زیر هستند:

رشته های بدون کنکور تجربی – زیر مجموعه علوم پایه 

ردیف رشته
1 زمین شناسی
2 زیست شناسی گیاهی
3 ریست شناسی جانوری
4 زیست شناسی دریا
5 زیست شناسی سلولی و مولکولی
6 زیست فناوری
7 میکروبیولوژی
8 شیمی محض
9 شیمی کاربردی
10 اقیانوس شناسی 
11  کاردانی شیمی آزمایشگاهی

رشته های بدون کنکور تجربی – زیر مجموعه کشاورزی

ردیف رشته
1 علوم دامی
2 علوم و مهندسی باغبانی
3 علوم و مهندسی خاک
4 مهندسی فضای سبز
5 علوم و مهندسی جنگل
6 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
7 علوم و مهندسی صنایع غذایی
8 مهندسی طبیعت
9 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
10 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
11 علوم و مهندسی شیلات
12 گیاه پزشکی
13 اقتصاد کشاورزی
14 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
15 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
16 کاردانی تکنولوژی جنگل داری
17 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
18 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
19 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
20 کاردانی تولید و فرآوری خرما
21 کاردانی امور زراعی و باغی

رشته های بدون کنکور تجربی – زیر مجموعه رشته های وزارت بهداشت

ردیف رشته
1 بهداشت مواد غذایی
2 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3 بهداشت و بازرسی گوشت

[maxbutton id=”15″ ]

رشته های بدون کنکور تجربی – مشترک با گروه انسانی

ردیف رشته
1 حسابداری
2 اقتصاد
3 روانشناسی
4 علوم ورزشی (تربیت بدنی)
5 مدیریت امور بانکی
6 مدیریت صنعتی
7 مدیریت مالی
8 مدیریت بازرگانی
9 مدیریت بیمه
10 مدیریت دولتی
11 مدیریت امور گمرکی
12 مدیریت فرهنگی هنری
13 مدیریت کسب و کارهای کوچک
14 مدیریت و بازرگانی دریایی
15 جهانگردی و هتلداری
16 علم اطلاعات و دانش شناسی
17 گردشگری
18 کاردانی امور بانکی
19 کاردانی بیمه
20 کاردانی امور دولتی
21 کاردانی امور مالی و مالیاتی

رشته های بدون کنکور تجربی – سایر گروه ها

در این گروه فقط یک رشته متفرقه با نام صنایع مبلمان داریم.

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99

برای پاسخ دادن به این سوال باید بدانید که بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99، براساس شرایط بازار کار و امکان ادامه تحصیل و اعتبار رشته تعیین می شود. براساس این سه عامل بهترین رشته بدون کنکور تجربی سال 99 عبارتند از:

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – زیست شناسی سلولی و مولکولی

این رشته به دلیل اینکه بعد از دوره کارشناسی، می توانید در کنکور ارشد وزارت بهداشت در بهترین رشته ها شرکت کنید و شرایط باز کار خود را به سمت رشته بیمارستانی و وزارت بهداشتی تغییر دهید، یکی از بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 به حساب می آید. اشباع شدن بازار کار از نظر تعداد فارغ التحصیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی ایراد بزرگ این رشته است.

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - شیمی محض و شیمی کاربردیشیمی محض و شیمی کاربردی

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – شیمی محض و شیمی کاربردی

این دو رشته نیز به خاطر اینکه در بین تمامی رشته های علوم پایه، بهترین بازار کار را دارند و از نظر امکان ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری، شرایط بسیار خوبی را هم در کارشناسی ارشد وزارت علوم و هم در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت دارند. نسبت به زیست شناسی سلولی و مولکولی، شیمی محض و کاربردی اشباع شده تر هستند و تعداد فارغ التحصیلان بسیار زیادی دارد، که ورود به بازار کار را رقابتی تر کرده است.

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - میکروبیولوژی میکروبیولوژی

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – میکروبیولوژی

به خاطر شرایط ادامه تحصیل در رشته های علوم آزمایشگاهی در کارشناسی ارشد و همچنین وجود بازار کار صنعتی در کارخانجات مواد غذایی و آزمایشگاهی میکروبی، از جمله رشته های خوب بدون کنکور تجربی در سال 99 می باشد. نسبت به شیمی محض و کاربردی، فارع التحصیل کمتری دارد و شبیه رشته زیست سلولی مولکولی از نظر محدودیت در بازار کار است.

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - بهداشت مواد غذاییبهداشت مواد غذایی

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – بهداشت مواد غذایی

وابستگی این رشته به وزارت بهداشت و همچنین امکان اینکه در بازار کار مسئول فنی یک کارخانه مواد غذایی شوید، جز بهترین رشته های بدون کنکور تجربی در سال 99 به حساب می آید. از نظر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محدودیت دارد.

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - بهداشت و بازرسی گوشتبهداشت و بازرسی گوشت

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – بهداشت و بازرسی گوشت

این رشته نیز همچون رشته بهداشت مواد غذایی وابسته به وزارت بهداشت است ولی محدودیت بیشتری در بازار کار دارد، چرا که بر روی صنایع پروتئینی و گوشت تمرکز دارد. محدودیت در ادامه تحصیل ارشد و دکتری از دیگر ایرادات این رشته به حساب می آید.

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 - علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی

رشته های خوب بدون کنکور تجربی 99 – علوم و مهندسی صنایع غذایی

در بین رشته های مهندسی کشاورزی، تقریباً تنها رشته ای که خوب باشد و بتواند از بهترین رشته های بدون کنکور تجربی سال 99 بشود، رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی است. این رشته به نسبت بازار کار خوبی در کارخانجات مواد غذایی دارد. می توانید مسئول فنی کارخانجات صنعتی مواد غذایی بشود یا کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه مواد غذایی باشید. ادامه تحصیل در این رشته به نسبت رشته های زیست و شیمی نیست و محدودیت دارد ولی به اندازه بهداشت مواد غذایی و بهداشت و بازرسی گوشت محدودیت در ادامه تحصیل ارشد و دکتری ندارد.

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – حسابداری

مطلب زیر را که راهنمایی جامع و کامل برای انتخاب رشته دقیق و صحیح انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی است را مطالعه کنید و در صورت داشتن سوال از مشاوره های رایگان مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

راهنمای جامع انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی 99

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – حسابداری

رشته حسابداری جزء رشته های گروه علوم انسانی است و از دسته رشته های بدون کنکور تجربی به حساب نمی آید. حسابداری جزء رشته های مشترک بدون کنکور هرسه گروه ریاضی، تجربی و انسانی است. حسابداری به خاطر بازار کار بسیار خوب آن و همچنین امکان ادامه تحصیلی از بهترین رشته های بدون کنکور تجربی نیز به حساب می آید. تعداد بسیار بسیار زیاد فارغ التحصیلان در رشته حسابداری باعث می شود تا برای ورود به بازار کار، مهارت های نرم افزاری و همچنین پشتکار بالایی داشته باشید.

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – مدیریت بازرگانی

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – مدیریت بازرگانی

در بین بهترین رشته های بدون کنکور تجربی در سال 99، باز هم یک رشته از گروه علوم انسانی، به عنوان یک رشته خوب شناخته می شود. رشته مدیریت بازرگانی نیز مانند رشته حسابداری، بازار کار خوب و امکان ادامه تحصیل خوبی دارد. دو ایراد بزرگ در این رشته وجود دارد:

  • زیاد بودن تعداد فارغ التحصیلان
  • داشتن مهارت فروش و پیگیری

این دو عامل باعث می شود تا مدیریت بازرگانی برای برخی اصلا رشته خوبی نباشد.

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – مدیریت مالی

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی از این حیث می تواند به عنوان یکی از بهترین رشته بدون کنکور تجربی در سال 99 قلمداد شود که تعداد فارغ التحصیل زیادی مانند حسابداری و مدیریت بازرگانی ندارد. بازار کار خوبی دارد ولی باید بدانید که شما باید سابقه کار داشته باشید تا مدیر مالی شوید. در بازار کار اولیه شما بیشتر یک کارمند اداری در بخش امور مالی خواهید بود.

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – روانشناسی

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99 – روانشناسی

رشته روانشناسی، در مجموع رشته خوبی است. در بین بهترین رشته های تجربی، رشته روانشناسی یک امکان خوب دارد. آن هم گرفتن مجوز مشاوره و روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. تعداد فارغ التحصیل زیادی دارد اما با ادامه تحصیل در آن شانس شما در بازار کار بیشتر می شود. اینکه بتوانید به صورت مستقل برای خودتان کار کنید نیز از مزایای رشته روانشناسی است.

[maxbutton id=”13″ ]

به این مطلب امتیاز دهید

سلام . با معدل کتبی ۱۲و خوردی و نهایی ۱۶ و خوردی تجربی امکان آوردن روانشناسی توی دانشگاه روزانه رو دارم؟

سلام با معدل ۱۵ و معدل کتبی ۸ میتونم دانشگاه ازاد همدان بدون کنکور روانشناسی بخونم ؟؟

سلام
بین دو رشته مهندسی پزشکی و مهندسی برق در دانشگاه آزاد کدوم رشته بهتر و بازار کار و درآمد بهتری دارد

مهندسی برق گرایش مخابرات خوبه
مهندسی پزشکی هم بازار کارش در حال رشده
ولی رشته دانشگاهی بدون تخصصی تجاری عملا تفاوتی نداره
علاقه مندی به اضافه وقت گذاشتن روی یه تخصص در کنار تحصیل دانشگاهی زودتر از هر کس دیگه ای شما رو به شغل پر درآمد می رسونه
دوستانی دارم که دکترای برق دارند از دانشگاههای درجه یک ایران ولی شغل خوب و درآمد مناسبی ندارند و دلیلش اینه که اگه می خوای شغل خوب و درآمد خوب داشته باشی باید از همون لیسانس یه تخصصی رو به دست بیاری

سلام خسته نباشید آیا با معدل کل ۱۸.۶۸و معدل کتبی نهایی ۱۴ خورده ایی دیپلم تجربی میشود دانشگاه رشته ی میکروبیولوژی بدون کنکور با سوابق تحصیلی ثبت نام کرد

بله. تقریباً در رشته های کاردانی و حتی لیسانس کم طرفدار دانشگاه های پیام نور شهرستان های محروم، دانشگاه های غیرانتفاعی سطح 4 و سطح 5 و دانشگاه های آزاد تازه تاسیس شهرستان های کوچیک، شانس دارید.

اگر معدل بالای صنایع غذایی باشم می تونم لیسانس برم پزشکی. اصن چنین چیزی درسته که ازمونی وجود داره برای تلاش مجدد برای پزشکی؟

اگر به دنبال این هستید که به صورت کارمندی سریعتر جذب بازار کار بشید حسابداری ولی اگر می خواید بعدها به عنوان یه فرد مستقل کار کنید روانشناسی.
در هر صورت بدون شخصیت شناسی، مهارت سنجی و استعداد سنجی، نمیشه درباره انتخاب یکی از این دو تا برای شما راهنمای و مشاوره لازم رو داد.

سلام خسته نباشین من با معدل دیپلم ۱۷/۲۵ تجربی و کتبی نهایی ۱۳/۱۳ میتونم روانشناسی و میکروبیلوژی روزانه سراسری مشهد یا گناباد بخونم؟

آیا می توان در یکی از این رشته ها، مدرک کارشناسی گرفت ودر ارشد در علوم ازمایشگاهی شرکت کرد

روانشناسی جزء رشته های تجربی نیست ولی جزء رشته های شناور هست که گروه تجربی هم می تونه انتخاب کنه و سوابق تحصیلی معدل هم به صورت 100 درصد براش اعمال میشه.

32 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …