انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی آماده کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1400، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

اصول انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99

برای انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99 در دوره های روزانه

39

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99 در دوره های شهریه پرداز

10

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99

49

تعداد انتخاب های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برای انتخاب رشته ارشد 1400 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99

تعداد انتخاب های روزانه

9

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

9

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سال 1400-99

18

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400-99

شانس قبولی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

شانس قبولی در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 99 ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سال 1400 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1400 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1400، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سال 1400 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

در انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سال 1400، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی سال 1400 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

نرم افزار انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1400
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …