انتخاب رشته ارشد پرستاری 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
29

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته پرستاری آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد پرستاری، به دلیل وجود سهمیه های متعدد و از همه مهم تر گرایش های بسیار زیاد و خاص بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد پرستاری آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد پرستاری در سال 99، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه در پرستاری باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را در کم طرفدارترین گرایش های ارشد پرستاری به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد پرستاری باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد پرستاری نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد پرستاری، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد پرستاری ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد پرستاری باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد پرستاری به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 99، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد پرستاری باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.
 • ترتیب اولویت ها در بین گرایش های ارشد پرستاری را باید بدانید. عدم آگاهی و شناخت شما از گرایش های ارشد پرستاری باعث می شود تا شما نه تنها انتخاب رشته بدی داشته باشید، بلکه کل سرنوشت شغلی و ادامه تحصیل شما را با دردسر همراه می کند.
 • بدون مشورت با یک مشاوره تخصصی و البته کار کشته و حرفه ای در انتخاب رشته ارشد پرستاری، انتخاب رشته نکنید. مشاوری که انتخاب م یکنید نه تنها باید به تمامی قوانین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت مسلط باشد بلکه باید اطلاعات به روزی از همه دانشگاه ها و گرایش ها داشته باشد. مشاور حرفه ای در انتخاب رشته ارشد پرستاری کسی است که دقیقاً بداند سرنوشت شما بعد از کارشناسی ارشد، به چه شکل باید ادامه پیدا کند.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

کارنامه انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

کارنامه انتخاب رشته ارشد پرستاری در سال 99، تفاوتی با ساختار کارنامه های سال گذشته نخواهد داشت. در کارنامه های انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 نیز، مشخصات ثبت نامی شما، سهمیه ای که در آن شرکت کرده اید و نمرات و درصدهای شما در هر درس قید می شود.

مهم ترین قسمت کارنامه شما جایی است که نمره های کل یا همان ترازهای شما در آن مشخص می شود. براساس ترازی که به دست آورده اید، رتبه شما تعیین می شود. تراز شما جمع تراز آزمون علمی شما و معدل شماست. تراز در ارشد پرستاری از 100 نمره محاسبه می شود.

تفاوتی که کارنامه های مجموعه های ارشد با کارنامه های ارشد رشته های تکی در وزارت بهداشت دارد این است که برای همه گرایش های شما رتبه تعیین می شود. ارشد پرستاری نیز جزء رشته های با مجموعه و گرایش های متعدد است. کارنامه های انتخاب رشته ارشد پرستاری، بیشترین تعداد نمره تراز و رتبه را دارد.

اطلاعات مهم کارنامه ارشد پرستاری که باید براساس آنها انتخاب رشته را انجام دهید عبارتند از:

 1. سهمیه: شما در یکی از سهمیه های آزاد، ایثارگری، استعدادهای درخشان و … دسته بندی می شوید.
 2. معدل: معدل شما تا 20 نمره از 100 نمره در رتبه شما تاثیرگذار است. معدل شما نباید بالاتر از معدل کل شما باشد وگرنه قبولی شما لغو می شود.
 3. نمره کل: تراز شما با جمع نمره آزمون کتبی (کنکوری) شما و معدل شما تعیین می شود. در پرستاری، برای همه گرایش ها، نمره کل و یا تراز در کارنامه ارشد پرستاری 99 درج می شود.
 4. رتبه در سهمیه: در هر سهمیه ای شرکت کرده باشید، رتبه شما براساس رقیبان شما در همان سهمیه تعیین می شود. این رتبه ملاک انتخاب رشته ارشد پرستاری خواهد بود. البته در سهمیه های ایثارگری رتبه بدون سهمیه اهمیت دارد که در ادامه مطلب به آن اشاره می کنیم.
 5. رتبه بدون سهمیه: رتبه بدون سهمیه در کارنامه های ارشد پرستاری، برای اطلاع شما از رتبه کل کشوری شماست. یعنی فارغ از اینکه چه سهمیه ای داشته باشید، به شما گفته می شود که در بین همه گروه های داوطلبان ارشد پرستاری و در میان شرکت کنندگان ارشد پرستاری سال 99، چه رتبه ای به دست آورده اید. رتبه بدون سهمیه یا رتبه کل کشوری در انتخاب رشته ایثارگری بسیار مهم است و برای سهمیه آزاد اهمیتی ندارد.
 6. آخرین رتبه مجاز در سهمیه به انتخاب رشته: اگر رتبه شما پایین تر و یا مساوی آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته باشد، حق انتخاب رشته دارید. ممکن است شما در گرایش داخلی جراحی مجاز به انتخاب رشته نباشید ولی در گرایش روان پرستاری مجاز باشید. پس برای ارشد روان پرستاری حق انتخاب رشته دارید ولی برای ارشد داخلی جراحی حق انتخاب رشته ندارید. بدانید که آخرین رتبه مجاز در سهمیه، برای هر سهمیه ای متفاوت است. مثلا ممکن است آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در سهمیه آزاد پرستاری، 1500 باشد ولی برای سهمیه 5 درصد ایثارگری، 200 باشد.
 7. مجاز یا غیر مجاز بودن برای انتخاب رشته: در مقابل هر گرایشی با توجه به رتبه شما و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در سهمیه، نوشته می شود که مجاز به انتخاب رشته هستید یا خیر.

نکته بسیار مهم

“آخرین رتبه مجاز در سهمیه های ایثارگری و رزمندگان براساس آخرین رتبه مجاز در سهمیه آزاد برای انتخاب رشته ارشد پرستاری تعیین می شود. شرط مجاز بودن به انتخاب رشته در ارشد پرستاری سال 99 در سهمیه های ایثارگری چه 5 درصد و چه 25 درصد این است که 70 درصد تراز یا نمره کل آخرین فرد مجاز شده به انتخاب رشته ارشد پرستاری در سهمیه آزاد را کسب کرده باشید.”

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

گرایش های ارشد پرستاری 99

ارشد پرستاری به عنوان پر گرایش ترین رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت، سخت ترین انتخاب رشته را نیز دارد. زیاد بودن گرایش ها باعث می شود تا ترافیک رقابت در بعضی از گرایش ها بسیار بالاتر برود و یا ترافیک رقابت در بعضی گرایش ها بسیار پایین باشد. هر قدر فشردگی و جذابیت یک گرایش ارشد پرستاری بیشتر باشد، رتبه های پایین تر موفق به قبولی در ارشد پرستاری 99 می شوند و هر قدر گرایش کم طرفدارتر باشد، رتبه های نسبتاً بد هم شانی قبولی پیدا می کنند.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 براساس گرایش های پرستاری

کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری در سال 99، گرایش های زیر را دارد.

گرایش های ارشد پرستاری 99

ارشد پرستاری داخلی جراحی

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

ارشد پرستاری کودکان

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

ارشد پرستاری روان پرستاری

ارشد پرستاری سالمندی

ارشد پرستاری توانبخشی

ارشد پرستاری سلامت جامعه

ارشد پرستاری اورژانس

ارشد مدیریت پرستاری

ارشد پرستاری نظامی

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

با توجه به نوع هر گرایش، شانس و رتبه های قبولی در ارشد پرستاری بسیار متفاوت است. در مجموع 342 انتخاب رشته ارشد پرستاری در سال 99، انتخاب دارد که سهم هر گرایش ارشد پرستاری در تعداد کل انتخاب ها اعم از روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 به تفکیک گرایش ها

ارشد پرستاری داخلی جراحی

69

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

65

ارشد پرستاری کودکان

32

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

0

ارشد پرستاری روان پرستاری

39

ارشد پرستاری سالمندی

42

ارشد پرستاری توانبخشی

4

ارشد پرستاری سلامت جامعه

30

ارشد پرستاری اورژانس

33

ارشد مدیریت پرستاری

10

ارشد پرستاری نظامی

2

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

16

جمع کل تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99

342

یعنی اگر شما در تمامی گرایش های ارشد پرستاری 99، مجاز به انتخاب رشته شده باشید، می توانید 342 کد رشته محل را براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت سال 99، انتخاب کنید.

از بین این 342 انتخاب ارشد پرستاری در سال 99، همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید جمعاً شما  168 انتخاب روزانه، 159 انتخاب شهریه پرداز یا همان شبانه و 15 انتخاب دانشگاه آزاد دارید.

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 در دوره ها و دانشگاه های مختلف

انتخاب های روزانه

168 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

159 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

15 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های ارشد مجموعه پرستاری سال 99

342 دانشگاه

به تفکیک نوع دوره ها (روزانه و شهریه پرداز) و نوع دانشگاه ها (دولتی و دانشگاه آزاد) برای هر گرایش ارشد پرستاری در سال 99، جداولی را تهیه کرده ایم که می توانید در ادامه مطلب به مشاهده آنها بپردازید.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

 

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری داخلی جراحی

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری داخلی جراحی

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد داخلی جراحی 99

انتخاب های روزانه

32 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

31 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

6 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری داخلی جراحی سال 99

69 دانشگاه

انتخاب رشته در گرایش ارشد پرستاری داخلی جراحی 99، براساس جدول بالا برای شما امکان پذیر است. توجه داشته باشید که ارشد داخلی جراحی، گرایش بسیار پر طرفداریست و برای قبولی در آن باید رتبه خوبی داشته باشید.

مهم ترین توصیه درباره ارشد داخلی جراحی این است که در انتخاب رشته آن باید به سه نکته توجه داشت:

1- اطلاع از آخزین قبولی های سال گذشته

2- داشتن اطلاعات درست درباره چیدمان داخلی جراحی نسبتا به سایر گرایش ها

3- الزامی نبودن سابقه کار بالینی در این گرایش باعث می شود تا نسبت به گرایش های دیگر شرایط رقابتی خیلی خاصی داشته باشد.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد مراقبت های ویژه 99

انتخاب های روزانه

32 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

31 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

2 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری مراقبت های ویژه سال 99

65 دانشگاه

ارشد مراقبت های ویژه در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، یک نکته مهم دارد:

“داشتن دو سال سابقه بالینی برای آن ضروریست.”

در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، ارشد مراقبت های ویژه بعد از ارشد داخلی جراحی، بیشترین مقدار ظرفیت و تعداد انتخاب را دارد.

در نتیجه علیرغم پر طرفدار بودن آن، تعداد افراد رقابت کننده با آن کمتر از داخلی جراحی می شود. همین یک نکته کافیست تا بدانید که نوع چیدمان در سایر گرایش ها نسبت به گرایش ارشد مراقبت های ویژه به شدت قبولی نهایی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری کودکان

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری کودکان

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری کودکان 99

انتخاب های روزانه

15 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

14 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

3 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری کودکان سال 99

32 دانشگاه

ارشد گرایش پرستاری کودکان نسبت به ارشد داخلی جراحی و مراقبت های ویژه، طرفداران کمتری دارد. این امر باعث می شود تا با رتبه های بالاتری نسبت به ارشد داخلی جراحی در آن قبول شوید.

امتیاز دیگر ارشد پرستاری کودکان این است که نیازی به دو سال سابقه کار بالینی ندارد.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

نام این گرایش در بین گرایش های ارشد پرستاری در دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت وجود دارد ولی هیچ ظرفیت پذیرش و حتی کدی برای آن در نظر گرفته نشده است!!!

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، جایگاهی برای ارشد مراقیت های ویژه کودکان وجود ندارد!

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد روان پرستاری

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد روان پرستاری

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد روان پرستاری 99

انتخاب های روزانه

19 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

18 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

2 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد روان پرستاری سال 99

39 دانشگاه

در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، ارشد روان پرستاری بسیار جایگاه خاصی دارد. قبولی بار رتبه های بالاتر و نسبتاً متوسط در آن باعث می شود تا در فرم انتخاب رشته داوطلبان پرستاری، جایگاه ویژه ای پیدا کند.

قبولی در ارشد روان پرستاری به شدت تحت تاثیر چیده شدن جای آن در انتخاب رشته های سایر رقبای شما دارد. آگاهی از رتبه های قبولی سال گذشته ارشد پرستاری باعث می شود تا شما به بهترین شکل بدانید که ارشد روان پرستاری را باید کجا بچینید.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری سالمندی

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری سالمندی

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری سالمندی 99

انتخاب های روزانه

21 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

21 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری سالمندی سال 99

42 دانشگاه

انتخاب رشته ارشد پرستاری سالمندی نسبت به گرایش ارشد روان پرستاری دو مزیت دارد:

1- ظرفیت و تعداد انتخاب بیشتری دارد.

2- رتبه پذیرشی نزدیک و یا بالاتر نسبت به روان پرستاری دارد.

اینکه ارشد پرستاری سالمندی با ارشد روان پرستاری مقایسه می شود، یکی از مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 می باشد. این دو گرایش در کنار هم چیدمان می شوند و برای رتبه های متوسط رو به پایین بسیار حائز اهمیت است.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری توانبخشی

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری توانبخشی

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری توانبخشی 99

انتخاب های روزانه

2 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

2 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری توانبخشی سال 99

4 دانشگاه

ارشد پرستاری توانبخشی، یکی از گرایش های ارشد پرستاری است که بازار کار خاص ولی بسیار خوبی دارد و همیشه متقاضی زیادی برای این گرایش وجود دارد. البته ظرفیت پذیرش بسیار بسیار کمی دارد و همین نوع انتخاب رشته آن را پیچیده می کند.

علاقه مندان به آن باید دقت کنند که می خواهند به جز آن چه گرایش های دیگری را در انتخاب رشته ارشد سال 99 خود در فرم انتخاب رشته وارد کنند و گرایش های دیگر را نسبت به آن در اولویت چندم قرار دهند.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری سلامت جامعه

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری سلامت جامعه

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری سلامت جامعه 99

انتخاب های روزانه

15 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

13 دانشگاه

انتخاب های دانشگاه آزاد

2 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری سلامت جامعه سال 99

30 دانشگاه

ارشد پرستاری سلامت جامعه، جزء گرایش های کم طرفدار است. بنابراین می توان آن را در جایگاهی بین یا پایین تر از پرستاری سالمندی قلمداد کرد. نکته مهم درباره گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه این است که هدف گذاری داوطلب پس از فارغ التحصیلی از مقطع ارشد پرستاری، چیست.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری اورژانس

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری اورژانس

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری اورژانس 99

انتخاب های روزانه

18 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

15 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری اورژانس سال 99

33 دانشگاه

ارشد پرستاری اورژانس مثل ارشد مراقبت های ویژه نیازمند دو سال سابقه کار بالینی است اما برخلاف پرستاری مراقبت های ویژه، طرفداران کمتری دارد. کار پر تنش در اورژانس و البته تجربه های اکثر پرستاران در کارهای اورژانس باعث شده است تا علاقه مندی به آن تحت الشعاع قرار بگیرد.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد مدیریت پرستاری

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد مدیریت پرستاری

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد مدیریت پرستاری 99

انتخاب های روزانه

5 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

5 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد مدیریت پرستاری سال 99

10 دانشگاه

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، یک گرایش دیگر نیز دارد که نیازمند دو سال سابقه کار بالینی است. این گرایش، ارشد مدیریت پرستاری است. ارشد مدیریت پرستاری مورد توجه آن دسته از داوطلبانی است که سابقه کار خوب و بالایی دارند و می خواهند برای تصاحب مشاغل مدیریتی، مدرک داشته باشند. همین باعث می شود تا علاقه مندان آن گروه خاصی باشند و البته همین گروه خاص اکثراً بنا به دلایلی خاص، رتبه های خوبی کسب نمی کنند.

انتخاب رشته ارشد مدیریت پرستاری به خاطر نوع علاقه مندان به آن و رتبه های آنها که اکثراً رتبه های متوسطی است، بسیار باید با دقت زیاد انجام شود. ظرفیت بسیار پایین آن نیز باعث می شود تا این انتخاب رشته ارشد پرستاری پیچیده تر شود.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

 

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 99

انتخاب های روزانه

8 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

8 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان سال 99

16 دانشگاه

ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیز دو سال سابقه کار بالینی نیاز دارد. مراقبت های ویژه نوزادان نسبت به سایر گرایش هایی که نیازمند سابقه بالینی هستند و در درسته گرایش های پر طرفدار قرار می گیرند، یک تفاوت بزرگ دارد. نه محبوبیت و ترافیک رقابتی ارشد مراقبت های ویژه را دارد و نه ترافیک پایین رقابتی اورژانس و مدیریت پرستاری را دارد. حد وسط بودن انتخاب رشته ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزاردان باعث می شود تا قدری انتخاب رشته آن نسبت به سایر گرایش های دارای دو سال سابقه بالینی خاص تر گردد.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری نظامی

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 – ارشد پرستاری نظامی

تعداد انتخاب های ارشد پرستاری 99 - ارشد پرستاری نظامی 99

انتخاب های روزانه

1 دانشگاه

انتخاب های شهریه پرداز

1 دانشگاه

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد پرستاری نظامی سال 99

2 دانشگاه

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 در گرایش ارشد پرستاری نظامی، تقریباً بی دردسرترین نوع انتخاب رشته است. علاقه مندان به آن مشخص هستند و نوع چیدمان آن نیز مشخص است. تنها آگاهی از رتبه قبولی سال گذشته آن برای انتخاب رشته درست و اولویت بندی صحیح آن کفایت می کند.

شانس قبولی ارشد پرستاری 99

شانس قبولی در ارشد پرستاری 99 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 98 ارشد پرستاری، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد پرستاری در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

کانال کارشناسی ارشد وزارت بهداشت حاوی مطالبی رایگان درباره کارنامه های سال های گذشته، رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی، نکات مهم انتخاب رشته، تخمین رتبه، معرفی منابع کمک آموزشی کنکور، ارائه روش های مطالعه درس به درس، الگوهای رایگان برنامه ریزی، ارائه تکنیک های تست زنی و روش های افزایش تمرکز، تندخوانی و شیوه مرور صحیح است.
در کانال ارشد وزارت بهداشت مرکز مشاوران تحصیلی عضو شوید

کانال تلگرام ارشد و دکتری وزارت بهداشت

احتمال قبولی ارشد پرستاری 99 در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد پرستاری، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد پرستاری باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد پرستاری سال 99 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد پرستاری در سال 99 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 99، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد پرستاری را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد پرستاری، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد پرستاری سال 99 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد پرستاری داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

در انتخاب رشته ارشد پرستاری سال 99، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد پرستاری در سال 99 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد پرستاری به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد پرستاری، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد پرستاری سال 99 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد ارگونومی در سال 99

حداقل شهریه تحصیل ارشد ارگونومی

4،000،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل ارشد ارگونومی

7،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد پرستاری در سال 99، تیم تخصصی پرستاری مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد پرستاری بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد پرستاری بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 99
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد پرستاری شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام برای مهاجرت کدام رشته ارشد بهتر هست با توجه به اینکه علاقه خودم روان پرستاری هست

باسلام
با رتبه 1177 داخلی جراحی یا مراقبت های ویژه زابل رو میارم؟
البته شهریه پرداز

سلام و وقت به خیر . میزان حداکثر شهریه رو گفتین ۷ میلیون اما مثلا دانشگاه تهران شنیدم ک ۱۰ تا ۱۵ تومنه این موضوع صحت داره؟ یا اینکه شما میزان شهریه ثابت رو گفتین

سلام خسته نباشید
از نظر آینده شغلی تو گرایش های داخلی و روان و سالمندی چه از نظر هیئت علمی چه از نظر کار در بالین کدوم یکی ارجحیت داره؟
‌آیا داخلی واقعاً در حال اشباع شدنه؟
ممنون

سلام. از نظر بالین خب معلومه که داخلی جراحی.
یه نکته رو حتما در نظر داشته باشید. هیچ پرستاری تو هیچ کجای دنیا بیکار نمی مونه.
از نظر هیئت علمی روان شرایط خوبی داره.
برای مشاوره کامل درباره همه ابعد می تونی از طریق لینک پایین اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

با سلام و درود با رتبه ی ۶۴۵ کل و ۷۵ در سهمیه ۵ درصد ویژه ی نوزادان ،و رتبه ی ۷۴۵کل و ۸۵ در سهمیه ویژه احتمال قبولی در کدوم شهر هارو دارم؟

با سلام
آیابا رتبه 7906 روان پرستاری ،6944 داخلی جراحی ،6674 سلامت جامعه ،8317 کودکان ،7426 پرستاری نظامی ،7797 ویژه نوزادان ،7426 توانبخشی ،6944 اورژانس ،6944 مراقبت های ویژه ،6674 مدیریت پرستاری ،5880 سالمندی و 7686 ویژه کودکان، احتمال قبولی در دانشگاه آزاد با پیام نور یا … دارم .

سلام
با رتبه کل ۴۸۸ داخلی،۵۲۵ کودکان،۳۱۷ بهداشت جامعه،۴۸۸ اورژانس و ۳۱۷ مدیریت پرستاری و ۴۰۸ ویژه نوزادان،شهرکرد ارشد پرستاری چه رشتهای میتونم قبول بشم، آزاد یا دولتی؟

سلام و خسته نباشید
با رتبه کل ۴۸۸ داخلی جراحی و ۵۲۵ کودکان میتونم ارشد داخلی جراحی یا کودکان شهرکرد را بیاورم؟

سلام اخرین رتبه قبولی در دانشگاه دولتی شهریه پزداز و دانشگاه ازاد هرکدام بصورت جداگانه حدودا چند است؟؟

با سلام
با رتبه های بین 180 گرایش سلامت جامعه تا 227 در گرایش سالمندی و داخلی میتونم برای دانشگاه های تهران شانس داشته باشم؟

با سلام
رتبه گرایش های ارشد من بین 180 در سلامت جامعه تا 227 در گرایش های سالمندی و داخلی شده(سهمیه آزاد)… برای دانشگاه های شهر تهران شانس قبولی دارم؟

سلام. برای دانشگاه های تهران روزانه شانسی بین 40 تا 60 درصد دارید. برای اولویت بندی و تعیین همه شانس های قبولیتون می تونید از مشاوران ارشد و دکتری پرستاری استفاده کنید.
از طریق لینک پایین می تونید اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام وقت به خیر
با رتبه ۲۶۵ روان پرستاری و ۳۴۰ کودکان آیا امکان قبولی توی روزانه تبریز هست؟ شهریه پرداز چطور؟

29 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1

انتخاب رشته 99 ارشد علوم آزمایشگاهی 1 انتخاب رشته ارشد مجموعه علوم ازمایشگاهی 1 در سال 99، علاوه بر تحت تاثیر بودن شرایط کرونایی، تحت تاثیر داوطلبان تغییر رشته ای از رشته های شیمی و زیست شناسی نیز هست. ارشد علوم ازمایشگاهی 1 بیشترین تعداد تغییر رشته ای از وزارت …

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت با سهمیه ایثارگری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
1
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت با سهمیه ایثارگری

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت براساس سهمیه های ایثارگری با توجه به اینکه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت در مرحله اول، براساس رتبه در سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد، در این مطلب بسیار مهم، به شانس های قبولی سهمیه های ایثارگری و سپس روش انتخاب رشته سهمیه ایثارگری در …

انتخاب رشته مجموعه سه گانه علوم آزمایشگاهی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 99

انتخاب رشته مجموعه سه گانه علوم آزمایشگاهی 99 کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی در مجموعه وزارت بهداشت، یکی از پرطرفدارترین رشته هاست. تعداد تغییر رشته ای در آن بسیار زیاد است. وجود فارغ التحصیلان رشته های شیمی و زیست شناسی باعث می شود که تعداد شرکت کنندگان در ارشد علوم آزمایشگاهی …