انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
4

انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 در رشته نانو تکنولوژی پزشکی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی آماده کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد نانو تکنولوژی پزشکی باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1400، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

اساس انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال 1400
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400 برویم.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

برای انتخاب رشته نانو تکنولوژی پزشکی، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1400 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی وجود دارد. برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های روزانه

40

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های شهریه پرداز

16

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در دوره های آزاد

10

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

66

داوطلبان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

انتخاب های روزانه

10

انتخاب های شهریه پرداز

8

انتخاب های آزاد

1

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400

19

شانس قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

شانس قبولی در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 99 ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400 در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد نانو تکنولوژی پزشکی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1400، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد نانو تکنولوژی پزشکی را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

در انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد نانو تکنولوژی پزشکی به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی سال 1400 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد نانو تکنولوژی پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد نانو تکنولوژی پزشکی

12،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 1400

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 1400، تیم تخصصی نانو تکنولوژی پزشکی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد نانو تکنولوژی پزشکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1400
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید

سلام. با توجه به اعلام نتایج، جواب سوالتون رو قطعا گرفتید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کرونا برامون به وجود آورد نتونستیم به موقع پاسختون رو بدیم.

سلام با رتبه ۱۱ سهمیه ۵% ارشد نانو دانشگاه ایران یا مشهد یا مازندران میشه قیول شد؟

سلام. با توجه به اعلام نتایج، جواب سوالتون رو قطعا گرفتید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کرونا برامون به وجود آورد نتونستیم به موقع پاسختون رو بدیم.

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …