انتخاب رشته ارشد مهندسی برق 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد برق 99

انتخاب رشته ارشد برق در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد برق از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته برق با کد 1251 دسته بندی شده است. در این دفترچه، ظرفیت پذیرش ارشد برق در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد ضریب های مختلف آن آورده شده است. در این دفترچه، نوع دوره های مورد پذیرش نیز به تفکیک دانشگاه و گرایش آمده است. هر کدام از این ظرفیت ها بسته به نوع کد ضریب یا گرایش ارشد برق، نام دانشگاه و نوع دوره دسته بندی می شوند که با این دسته بندی یک کد رشته محل اختصاص می یابد.

در فرآیند انتخاب رشته ارشد در رشته برق، شما باید این کد رشته محل ها را از دفترچه انتخاب رشته ارشد 99، استخراج و در فرم 100 تایی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد کنید. بنابراین برای پر کردن فرم انتخاب رشته شما باید، کد ضریب ها را در رشته برق بشناسید و از کارنامه خود رتبه خود را در آن کد ضریب ببینید و بر مبنای رتبه در سهمیه، علاقه خودتان و هدفتان از دوره کارشناسی ارشد، انتخاب رشته نهایی خود را اولویت بندی کنید.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

توجه: برای اینکه مهم ترین نکات را درباره انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 99 را بدانید و همچنین به طور جامع و کامل، انتخاب رشته ای دقیق را انجام دهید، حتما مطلب زیر را مطالعه کنید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99

کد ضریب ها و گرایش های ارشد برق در سال 99

کارشناسی ارشد برق در سال 99 براساس دفترچه انتخاب رشته، در یک کد ضریب ارائه شده است. یعنی همه گرایش های ارشد برق، یک رتبه دارند و با یک رتبه در انتخاب رشته، سنجیده می شوند. براساس دفترچه کارشناسی ارشد 99، رشته مهندسی برق دارای 14 گرایش است. در مجموع این 14 گرایش، 8 کد ضریب را تشکیل می دهند. یعنی دروس و ضرایب بعضی گرایش ها یکسان است و بنابراین در یک کد ضریب دسته بندی می شوند.  هر گرایش می تواند چندین شاخه داشته باشد. گرایش ها و شاخه های (زیرگرایش ها) برق در ارشد 99 براساس کد ضریب ها مطابق با جداول زیر است.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 1

کد ضریب یک معروف به گرایش و رشته الکترونیک است. کلیه گرایش هایی که در کد ضریب 1 ارشد برق سال 99 دسته بندی می شوند، شامل گرایش های زیر هستند.

کد ضریب 1 ارشد برق مدارهای مجتمع الکترونیک
افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
سیستم های الکترونیک دیجیتال
جنگ الکترونیک
مهندسی پدافند غیر عامل: افا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی هسته ای: کاربرد پرتوها
مهندسی هسته ای: گداخت هسته ای
مهندسی هسته ای: مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای: مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی هسته ای: مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی فتونیک: نانو فتونیک
مهندسی نانو فناوری: نانو الکترونیک
مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

از بین انبوه گرایش های کد ضریب یک ارشد برق در سال 99، مهم ترین گرایش ها، ارشد الکترونیک – مدارهای مجتمع الکترونیک است که اتفاقا بیشترین پذیرش را نیز دارد و جزء انتخاب های محبوب داوطلبان است. گرایش های افزاره های میکرو و نانوالکترونیک و سیستم های الکترونیک دیجیتال از نظر پذیرش شرایط تقریباً یکسانی دارند و محبوبیت افزاره ها نسبت به الکترونیک دیجیتال قدری بیشتر است.

گرایش های مهندسی هسته ای نیز، پذیرش بسیار بالایی ندارند. گرایش های مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها و راکتور، شرایط بهتری نسبت به بقیه گرایش ها دارند.

گرایش های نانو فتونیک و نانوالکترونیک، پذیرش بسیار بسیار پایین یدارند. گرایش های جنگ الکترونیک و پدافند غیر عامل، گرایش های نظامی ارشد برق در سال 99 هستند و شرایط خاص خودشان را دارند.

با توجه به بالا بودن گرایش های کد ضریب 1 ارشد برق، در انتخاب رشته ارشد برق سال 99، عملاً تا رتبه های 4 ر قمی نیز شانس قبولی روزانه دارند.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 2

در انتخاب رشته ارشد برق 99، کد ضریب 2 به گرایش قدرت معروف است. در جدول زیر گرایش های طبقه بندی شده در کد ضریب 2 را مشاهده می کنید.

کد ضریب 2 ارشد برق سیستم های قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
سامانه های برق حمل و نقل
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی سیستم های انرژی: تکنولوژی انرژی
مهندسی سیستم های انرژی: انرژی و محیط زیست
مهندسی سیستم های انرژی: سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر

در بین گرایش های کد ضریب 2، محبوبیت از آن ارشد سیستم های قدرت است. این گرایش پذیرش بسیار بالایی نیز دارد و همین باعث می شود رتبه های بالاتر نیز شانس قوبلی در دروه های روزانه را داشته باشند. 

تا سال گذشته الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی در دسته بندی گاریش های ارشد برق، به کد ضریب 3 تعلق داشت. در سال 99، ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی در کنار ارشد برق قدرت قرار گرفته است. بنابراین برای تعییت احتمال قبولی باید این تغییر مهم را در نظر گرفت. به هر حال سال گذشته با یک رتبه مجزا، برای گرایش الکترونیک قدرت، انتخاب رشته انجام می شد، هر چند رتبه اش نزدیک به رتبه ارشد برق قدرت بود.

مابقی گرایش های موجود در کد ضریب 2 ارشد برق 99، محبوبیت بالایی ندراند. گرایش های سیستم های انرژی، به نسبت سایر گرایش های گروه برق قدرت، هواخواه دارند و بیشتر هم به درد اپلای می خورند.

گرایش های مرتبط با حمل و نقل و راه آهن هم بیشتر به دانشگاه علم و صنعت متعلق است.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 3 و 4

در انتخاب رشته ارشد برق 99، کد ضریب 3 و 4 به گرایش مخابرات معروف هستند. در جدول زیر گرایش های طبقه بندی شده در کد ضریب 2 را مشاهده می کنید.

کد ضریب 3 ارشد برق

مخابرات میدان و موج

مخابرات نوری

کد ضریب 4 ارشد برق

مخابرات سیستم

مخابرات امن و رمزنگاری

شبکه های مخابراتی

مهندسی صدا

در این دو کد ضریب از ارشد برق، محبوبیت مخابرات سیستم از مخابرات میدان و موج قدری بیشتر است. پذیرش تقریباً یکسانی بین دو گرایش اصلی مخابرات، یعنی میدان و موج و مخابرات سیستم وجود دارد. 

مابقی گرایش ها در کد ضریب 3 و 4 ارشد برق، پذیرش های پایینی دارند و به نوعی در دانشگاه های معدود و حتی با شرایط خاصی پذیرش می شوند. مخابرات امن و رمزنگاری در بین این گرایش های فرعی، شرایط بهتری از نظر اهمیت و پذیرش دارد.

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 5

در کد ضریب 5 برای انتخاب رشته ارشد برق، گرایش معروف کنترل قرار دارد. تنها هم خانواده ارشد کنترل، ارشد مهندسی کنترل و علاِم است که هپذیرش بالایی ندارد. ارشد کنرتل به خاطر سخت بودن دروسش چندان طرفدار ندارد و با رتبه های بسیار بالاتری نسبت به گرایش های الکترونیک، قدرت و مخابرات پذیرش می شود. البته ظرفیت پذیرش نسبتاً بالایی هم دارد.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 6

کد ضریب 6 متعلق است به ارشد مهندسی پزشکی. گرایشی که اخیراً بسیار محبوبیت پیدا کرده است و حتی رتبه های بسیار خوب را به سمت خود می کشاند. مهندسی پزشکی در ارشد برق در سال 99، شامل زیر گرایش های زیر است:

مهندسی پزشکی: ارشد بیوالکتریک

مهندسی پزشکی: ارشد اطلاعات پزشکی

مهندسی پزشکی: ارشد ورزش

در بین این سه زیر گرایش در ارشد مهندسی پزشکی محبوب، بیوالکتریک بهترین زیر گرایش و شاخه محسوب می شود. تقریباً تمایم پذیرش ها هم به همین گرایش بیوالکرتیک تعلق دارد و گرایش اطلاعات پزشکی یا همان انفورماتیک پزشکی و ورزش، پذیرش چندانی ندارند.

جدال برای قبولی در ارشد مهندسی پزشکی در ارشد مهندسی برق، در سال 99 نیز روند رو به رشدی دارد و رتبه های خوبی برای قبولی در دانشگاه های معتبر نیاز دارد.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد برق 99: کد ضریب 7 و 8

کد ضریب 7 با ارشد مهندسی مکاترونیک و کد ضریب 8 با ارشد هوافضا، در میان گرایش های ارشد برق سال 99 حضور داند. گرایش مکاترونیک پذیرش نسبتاً خوبی دارد. گرایش هوافضا پذیرش پایین تر و البته محبوبیت پایی نی دارد. رتبه های به نسبت بالایی را در پذیرش این دو گرایش در سال 99 شاهد هستیم.

لیست دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد برق 99

مشاوره انتخاب رشته ارشد برق در سال 99

مشاوران متخصص انتخاب رشته در دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد برق، برای اینکه بتوانند مشاوره انتخاب رشته ارشد را در سال 99 با موفقیت انجام دهند تمامی ظرفیت های پذیرش و تغییرات آنها، رتبه های قبولی لازم برای ارشد برق و اولویت بندی دقیق بر مبنای شرایط و رتبه داوطلب در سهمیه، توسط مشاوران انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق تحلیل شده است. مشاوره انتخاب رشته ارشد برق ما در سال 99، روند زیر را برای شما طی می کند:

تحلیل کارنامه سال 99 شما در تک تک کد ضریب ها و رشته های کارشناسی ارشد برق

تحلیل شانس قبولی شما در انتخاب رشته براساس رتبه های شما در دانشگاه های مختلف

چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد برق در رشته های مختلف و کد ضریب های سال 99

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

رتبه لازم برای قبولی در کارشناسی ارشد برق 99

با توجه به نتایج سال گذشته، رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های مختلف کارشناسی ارشد برق برای سال 99 تحلیل می شود. رتبه های قبولی سال گذشته در ارشد برق دقیقاً منطبق بر رتبه های قبولی نهایی در سال 99 نخواهد بود. علت این عدم تطابق، تغییر ظرفیت های پذیرش دانشگاه ها و تغییر علاقه مندی های داوطلبان ارشد 98 نسبت به داوطلبان سال 99 است. بنابراین، می توان گفت که رتبه های لازم برای قبولی در ارشد برق به نوعی تخمینی است از شرایط سال گذشته و امسال. تا حدود زیادی رتبه های قبولی می تواند نزدیک به رتبه های قبولی ارشد برق در سال گذشته باشد ولی قطعاً اختلاف هایی را خواهد داشت که این اختلاف ها در بعضی دانشگاه ها بسیار بسیار کم و در بعضی دانشگاه ها بسیار زیاد خواهد بود.

مبنای تخمین برای رتبه های قبولی ارشد برق در سال 99 علاوه بر سال 98، تغییر ظرفیت های سال 99 نسبت به سال 98 نیز می باشد. مشاوران تحصیلی ما در مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، این تحلیل ها را انجام می دهند تا بهترین تخمین از رتبه های قبولی کارشناسی ارشد برق امسال به دست آورید.

رتبه لازم برای قبولی در کارشناسی ارشد برق در سال 99

اولویت بندی و چیدمان انتخاب رشته ارشد برق 99

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد برق شما باید بر مبنای عوامل زیر انجام شود:

براساس رتبه شما

علاقه شما

 شهریه دانشگاه ها

اعتبار و کیفیت دانشگاه ها

امکان ادامه تحصیل در دکترا

امکان پذیرش خارج از کشور

دوری و نزدیکی شما به محل دانشگاه

شرایط شغلی خانوادگی و مشکلات احتمالی شما

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400

تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400 تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید …

تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400

تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400 تخمین رتبه ارشد طراحی شهری سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام …

تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری شهرسازی 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری 1400 (شهرسازی)

تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی) 1400 تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی) سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید …