انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 آماده کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

اصول انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

اصول انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

رشته ها و گرایش های ارشد علوم آزمایشگاهی 3

ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت دارای چهار رشته/گرایش زیر می باشد.

میکروبیولوژی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

قارچ شناسی پزشکی

انگل شناسی پزشکی

در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 شما می توانید این رشته ها را انتخاب نمایید به شرطی که در آن رشته مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400

برای انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400 در دوره های روزانه

183

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400 در دوره های شهریه پرداز

22

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400

205

تعداد انتخاب های ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد علوم آزمایشگاهی 3 برای انتخاب رشته ارشد 1401 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400

تعداد انتخاب های روزانه

63

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

11

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400

74

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد علوم آزمایشگاهی 3 به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاه های پذیرنده ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401-1400

شانس قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

شانس قبولی در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1400 ارشد علوم آزمایشگاهی 3، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد علوم آزمایشگاهی 3 در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

احتمال قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد علوم آزمایشگاهی 3، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد علوم آزمایشگاهی 3 باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

در انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

شهریه ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد علوم آزمایشگاهی 3، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد علوم آزمایشگاهی 3 در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد علوم آزمایشگاهی 3

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد علوم آزمایشگاهی 3

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 سال 1401، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 3 براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …