انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
2

انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی آماده کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد انفورماتیک پزشکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

اصول انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401

برای انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401 در دوره های روزانه

31

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401 در دوره های شهریه پرداز

8

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401

39

تعداد انتخاب های ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد انفورماتیک پزشکی برای انتخاب رشته ارشد 1401 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته سایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1401

تعداد انتخاب های روزانه

10

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

8

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد انفورماتیک پزشکی سال 1401-1401

18

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد انفورماتیک پزشکی به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

شانس قبولی ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

شانس قبولی در ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1401 ارشد انفورماتیک پزشکی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد انفورماتیک پزشکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد انفورماتیک پزشکی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد انفورماتیک پزشکی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد انفورماتیک پزشکی سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد انفورماتیک پزشکی 1401 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد انفورماتیک پزشکی سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

در انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد انفورماتیک پزشکی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد انفورماتیک پزشکی سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد انفورماتیک پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد انفورماتیک پزشکی

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401

نرم افزار انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد انفورماتیک پزشکی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد انفورماتیک پزشکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد انفورماتیک پزشکی براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

5/5 - (1 امتیاز)

سلام وقتتون بخیر خواهش میکنم به سوالم جواب بدید خیلی برام جواب این سوال مهمه ممنونم ازتون
من با معدل ۱۲ رشته ریاضیات میخوام برای ارشد رشته انفورماتیک پزشکی شرکت کنم ولی توی دفترچه خیلی صحبت از تراز علمی شده و نمره علمی که صفر یا منفی نباید بشه اگه من دروس این رشته رو خیلی عالی بخونم برای ارشد با این معدل کارشناسی آیا من شانسی دارم و میتونم ؟ خیلی نگران این مورد هستم چون توی دفترچه خیلی نوشته شده و فکر میکنم با این معدل کلا نمیتونم برای رشته انفورماتیک پزشکی شما لطفا منو راهنمایی کنید که بهتر بتونم تصمیم بگیرم ممنونم ازتون

سلام. بله شانس دراید و شانس بالایی هم دارید. از این بابت نگران نباشید.
در کل شما نمره علمی که مربوط به خود کنکور هست رو نباید صفر بزنید هیچ ربطی به تراز معدل شما نداره. پس با خیال راحت بخونید و کنکور شرکت کنید چون معدلتون تراز جداگانه داره و تراز علمی درصدهای کنکورتون هم تراز جداگانه. تاثیر معدل 20 درصد هست که با زدن درصدهای خوب، اون اثر خنثی میشه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …